น้ำดีคั่งในตับ โรคตับในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นอันตราย..ซึ่งเริ่มต้นมาจากอาการคัน!

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่อาการคัน สามารถบ่งชี้ได้ถึงภาวะของโรคตับในผู้หญิงตั้งครรภ์ (Intrahepatic cholestasis of pregnancy: ICP) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรค น้ำดีคั่งในตับ (Obstetric Cholestasis: OC) ซึ่งเป็นอาการที่ต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

อาการของภาวะน้ำดีคั่งในตับ

โดยปกติแล้ว อาการภาวะน้ำดีคั่งในตับจะเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์เข้าสู่สัปดาห์ที่ 30 แต่ในบางกรณี อาการนี้อาจเกิดขึ้นเร็วกว่านั้น คือตั้แต่สัปดาห์ที่ 8 เป็นต้น

อาการหลักของภาวะนี้คือ อาการคัน อาจจะเกิดพร้อมกับผื่นแดงหรืออาจะไม่มีผื่นก็ได้ อาการมักเกิดขึ้นที่บริเวณแขนขามากกว่าส่วนอื่น บางครั้งอาการอาจเกิดขึ้นทั่วร่างกาย ภาวะน้ำดีคั่งในตับอาจไม่รุนแรงสำหรับบางคน แต่สำหรับหลายคนแล้ว ภาวะนี้ถือเป็นฝันร้ายก็ว่าได้ อาการของภาวะน้ำดีคั่งในตับอาจรุนแรงจนไม่ได้ รบกวนการนอนหลับ และทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวมากมาย

อาการอื่นของภาวะนี้คือ อุจจาระสีเข้มหรือซีด หรืออาการดีซ่าน

การรักษาภาวะน้ำดีคั่งในตับ

ภาวะน้ำดีคั่งในตับสามารถวินิจฉัยได้ โดยการหาสาเหตุของอาการคันที่เกิดขึ้น คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษา และแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่คุณใช้อยู่ รวมถึงประวัติสุขภาพของครอบครัว นอกจากนี้ แพทย์อาจให้ตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุของอาการ​ การตรวจเลือดประเภทหนึ่งคือการตรวจหาการทำงานของตับ (LFT) และอีกประเภทคือการตรวจวัดปริมาณระดับกรดน้ำดี (BA)

การติดตามอาการ

เมื่อตรวจพบภาวะน้ำดีคั่งในตับแล้ว แพทย์อาจสั่งให้มีการตรวจภาวะการทำงานของตับ การตรวจนี้ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและสามารถเลือกช่วงเวลาการคลอดได้อย่างเหมาะสม ยังไม่มีข้อสรุปว่า การตรวจต้องทำถึงกี่ครั้ง แต่จากข้อมูลของ the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) และ the British Liver Trust ระบุว่าผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจสัปดาห์ละครั้ง และควรตรวจระดับกรดน้ำดีทุกๆ สัปดาห์ร่วมด้วย

และแม้ว่าผลการตรวจระดับการทำงานของตับ และระดับกรดน้ำดีของคุณออกมาเป็นปกติ คุณควรเข้ารับการตรวจร่างกายสม่ำเสมอ หากอาการคันยังคงมีอยู่

ครีมและยาที่ใช้รักษาอาการน้ำดีคั่งในตับ

ในการบรรเทาอาการคันนั้น แพทย์อาจสั่งครีมเพื่อรักษาอาการ เช่น ครีมที่มีส่วนผสมของน้ำและเมนทอล ครีมเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์

ในการลดระดับกรดน้ำดี และบรรเทาอาการคัน แพทย์อาจสั่งยาชนิดอื่นให้ เช่น กรดเออโซดีออกซิโคลิก (ursodeoxycholic acid: UDCA) แม้กรดชนิดนี้จะยังไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม แต่ยาชนิดนี้ถือว่าปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์

การรักษาอีกหนึ่งวิธีคือการใช้วิตามินเค แม้ว่าจะฟังดูไม่เกี่ยวข้องกับภาวะที่เกิดขึ้น แต่ภาวะน้ำดีคั่งในตับเป็นภาวะที่ขัดขวางการดูดซึมวิตามินเค คุณจึงควรรับวิตามินเค เพื่อช่วยการแข็งตังของเลือด แพทย์อาจสั่งวิตามินเคให้ หากคุณมีอาการอุจาระซีด มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือภาวะน้ำดีคั่งในตับเริ่มรุนแรงขึ้น ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม: