เด็กดื่มน้ำมากแค่ไหน ถึงจะเพียงพอและเหมาะสม

การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในเด็กๆ ด้วยแล้ว ปริมาณน้ำที่ดื่มต้องเหมาะสม เนื่องจากมีบางกรณี ที่เด็กดื่มน้ำปริมาณมากเกินไป จนไม่ยอมกินอาหารหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตไม่เพียงพอ วิธีการเบื้องต้นที่แนะนำคือ ควรให้เด็กกินอาหารมื้อหลักก่อนที่จะให้ดื่มน้ำ ซึ่งก็อาจมีคำถามตามมาว่า เด็กดื่มน้ำมากแค่ไหน ถึงจะเรียกว่าพอดี โดยปกติแล้ว เด็กควรได้รับน้ำปริมาณ 4-6 ถ้วยต่อวัน โดยวิธีการต่อไปนี้  จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกๆ ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละวัน ตามหลักโภชนาการ

วิธีดูแลให้เด็กดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันมีอะไรบ้าง

ฝึกให้ลูกดื่มจากแก้ว

การดื่มน้ำจากแก้วอาจทำได้ง่ายกว่า จึงทำให้เด็กดื่มน้ำบ่อยขึ้น อาจลองเปลี่ยนภาชนะใส่น้ำอื่นๆ มาเป็นแก้ว โดยการใส่นม น้ำ หรือเครื่องดื่มผลไม้ ลงในแก้วทีละน้อย และให้เด็กดื่มก่อนรับประทานอาหารหรือขนม ซึ่งการดื่มจากแก้ว ถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย

แบ่งปริมาณการดื่ม

ประเภทเครื่องดื่มที่เด็กดื่มสำคัญพอๆ กับปริมาณเครื่องดื่ม เด็กที่กำลังโตต้องการนมปริมาณสองถึงสามครั้ง (สองในสามของถ้วยตวงหนึ่งถ้วยเต็มต่อวัน) ซึ่งยังเหลือปริมาณที่สามารถดื่มได้อีก สองถึงสามถ้วยของเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ (อาจเพิ่มปริมาณได้หากสภาพอากาศร้อน) คุณสามารถผสมการดื่มของเด็ก โดยตวงนมสามถ้วย และน้ำผสมน้ำผลไม้อีกสองถ้วย ให้เด็กดื่มในช่วงเวลาเช้าและระหว่างวัน (ควรตระหนักด้วยว่า อาหารที่มีปริมาณน้ำสูง เช่น แตงโม ซุป และสมูทตี้ นั้น ถือว่าเป็นน้ำด้วยเหมือนกัน ควรนำไปรวมกับปริมาณตวงด้วย) นอกจากนี้ สภาพอากาศ ภาวะอารมณ์ การกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความอยากอาหาร ล้วนส่งผลต่อการดื่มน้ำของเด็กในแต่ละวันด้วยเช่นกัน

ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์

น้ำผลไม้ เป็นเครื่องดื่มที่เด็กชอบ แต่คุณควรเพิ่มทางเลือกของเครื่องดื่มให้มากขึ้น แทนการให้ดื่มน้ำผลไม้ที่อาจมีน้ำตาลสูง ไม่ควรให้เด็กดื่มน้ำผลไม้ ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และควรระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำผลไม้กระป๋อง ตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งมักมีน้ำผลไม้อยู่เพียงร้อยละ 10 และมีปริมาณน้ำตาลอยู่สูงมาก และส่วนใหญ่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการเท่าใดนัก หรือสามารถเลือกซื้อสินค้าโดยสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ได้บนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่า

ดื่มน้ำมากๆ

น้ำเปล่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่เมื่อเด็กกระหายน้ำ เนื่องจากน้ำเปล่าอ่อนโยนต่อการทำงานของร่างกายของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กเคยชินกับ รสชาติของน้ำที่ไม่หวาน ไม่มีองค์ประกอบของน้ำตาลในปริมาณสูง โดยคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มสร้างนิสัยการดื่มน้ำเปล่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้แก่ลูกของคุณตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กในระยะยาว

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
อาจารย์วรัญญา เตชะสุขถาวร โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อาจารย์วรัญญา  เตชะสุขถาวร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับการรับรองการฝึกเป็นนักโภชนาการจาก สถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย  ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาจารย์วรัญญาเป็นผู้ที่รักการแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เพื่อส่งเสริมนิสัยการกินเพื่อสุขภาพ อาจารย์เชื่อว่า การมีโภชนาการที่ดีและการดำเนินชีวิตที่ดี สามารถสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวได้

แสดงมากขึ้น
บทความล่าสุด