home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เบซิลาน (Becilan)

สรรพคุณยาเบซิลาน|การใช้ยาเบซิลาน|วิธีเก็บรักษา|ข้อควรระวังและคำเตือน|ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา|ปริมาณการใช้ยา|รูปแบบยาเบซิลาน|กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด|กรณีลืมใช้ยา

สรรพคุณยาเบซิลาน

เบซิลาน (Becilan) ใช้รักษาความอ่อนแอของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ยาเบซิลาน ใช้สำหรับรักษาความอ่อนแอของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด Myasthenia Gravis นอกจากนี้ยังอาจใช้สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่แพทย์ของคุณกำหนด

การใช้ยาเบซิลาน

รับประทานยาพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ และกลืนทั้งหมด อย่า แบ่ง บด หรือเคี้ยวก่อนจะกลืนยา

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาเบซิลานไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนที่จะใช้ยาเบซิลาน ให้แจ้งแพทย์ว่าคุณแพ้ส่วนผสมใด ๆ ของยานี้หรือไม่ หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่รับประทานยา

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยานี้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงใดที่อาจเกิดขึ้นได้จากยาเบซิลาน เช่น:

 • ผื่น
 • ลมพิษ
 • อาการคัน
 • หายใจลำบาก
 • แน่นอก
 • บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • ท้องเสีย
 • ผิวซีด
 • น้ำตาไหล
 • กระตุ้นการปัสสาวะ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • อาเจียน
 • สายตาเบลอ
 • วิตกกังวล
 • ตื่นกลัว

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาเบซิลานอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเบซิลานอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาเบซิลานอาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยาเบซิลาน

ปริมาณยาเบซิลานสำหรับผู้ใหญ่

รับประทานพร้อมอาหาร วันละ 2 ครั้ง

ปริมาณยาเบซิลานสำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยาเบซิลาน

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้ติดต่อบริการฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณหรือไปที่ห้องฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Becilan. http://generalhlthnews.org/becilan/. Accessed December 3rd, 2016.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย pimruethai แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ