คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

แวเลียม® (Valium®)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา

ข้อบ่งใช้

แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) ใช้สำหรับ

แวเลียม® (Valium®) ประกอบด้วยตัวยาไดอะซีแพม (Diazepam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety disorders) กลุ่มอาการถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle spasms) ในบางครั้งยังอาจใช้แวเลียม®ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาอาการชัก

วิธีการใช้ แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

แวเลียม®อาจทำให้เกิดการเสพติดได้ การใช้ยาในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการเสพติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ ห้ามขายหรือแจกจ่ายยานี้

แวเลียม®ควรใช้ในระยะสั้นๆ อย่าใช้ยานี้นานกว่า 4 เดือน โดยไม่ปรึกษาแพทย์

อย่าหยุดใช้แวเลียม®อย่างกะทันหัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการชักเพิ่มขึ้น หรือมีอาการอยากยา โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

ขณะที่คุณกำลังใช้แวเลียม® คุณอาจจำเป็นต้องทำการตรวจเลือด

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย

การเก็บรักษา แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

แวเลียม®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง แวเลียม®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งแวเลียม®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของแวเลียม® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้แวเลียม® หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อไดอะซีแพมหรือยาที่คล้ายกัน เช่น ยาอะติแวน (Ativan) ยาโคลโนปิน (Klonopin) ยาเรสโทริล (Restoril) ยาซาแนกซ์ (Xanax) และอื่นๆ หรือหากคุณเป็น

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (Myasthenia gravis)
 • โรคตับ ระดับรุนแรง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอย่างรุนแรง
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • โรคพิษสุรา (Alcoholism) หรือติดยาที่คล้ายกับยาไดอะซีแพม

สำหรับการรักษาอาการชัก อย่าเริ่มหรือหยุดใช้แวเลียม®ขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ปรึกษากับแพทย์ แวเลียม®อาจเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ แต่การมีอาการชักในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายกับทั้งแม่และเด็ก โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้แวเลียม®เพื่อรักษาอาการชัก

สำหรับการรักษาโรควิตกังวล การถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง หากคุณใช้แวเลียม®ขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ลูกของคุณอาจจะทำให้ติดยาได้ ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่อันตรายถึงแก่ชีวิตในทารกหลังจากคลอดได้ ทารกที่เกิดมาโดยมีภาวะติดยา อาจต้องได้รับการรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์

ยาไดอะซีแพมสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ผลการกดประสาทของของแวเลียม® อาจจะอยู่เป็นเวลานานกว่าในผู้สูงอายุ การหกล้มนั้นพบได้มากในผู้สูงอายุที่กำลังใช้ยาเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้ม หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขณะที่คุณกำลังใช้แวเลียม®

แวเลียม®ไม่ได้รับการยอมรับในการใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน อย่าใช้ยานี้กับเด็ก โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

แวเลียม®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้แวเลียม® (ยาไดอะซีแพม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปของแวเลียม®มีดังต่อไปนี้

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • สับสน มองเห็นภาพหลอน มีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • ความยับยั้งชั่งใจลดลง ไม่รู้สึกกลัวอันตราย
 • ซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง
 • อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร
 • มีอาการชักใหม่ หรืออาการชักรุนแรงขึ้น
 • หายใจอ่อนแรงหรือหายใจตื้น รู้สึกคล้ายจะหมดสติ
 • กล้ามเนื้อกระตุก สั่นเทา
 • ไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

แวเลียม®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine)
 • ยาไดซัลฟิแรม (Disulfiram) อย่างแอนทาบิวส์ (Antabuse)
 • ยาโอมีพราโซล (Omeprazole)
 • ยาเฟนิโทอิน (Phenytoin)
 • ยาปฏิชีวนะ — คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (erythromycin) เทลิโทรมัยซิน (telithromycin)
 • ยาต้านซึมเศร้า (antidepressant) เช่นฟลูออกเซทีน (fluoxetine) และอื่นๆ
 • ยาต้านเชื้อรา — อิตราโคนาโซล (itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ยาโวริโคนาโซล (voriconazole)
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือยาความดัน เช่น ดิลไทอะเซม (diltiazem) นิคาร์ดิปีน (nicardipine) ควินิดีน (quinidine) เวราพามิล (verapamil) และอื่นๆ
 • ยารักษาโรคเอชไอวี/โรคเอดส์ — อะทาซานาเวียร์ (atazanavir) เดลาเวียร์ดีน (delavirdine) ฟอสแอมพรีนาเวียร์ (fosamprenavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) เนลฟินาเวียร์ (nelfinavir) ซาควินาเวียร์ (saquinavir) หรือริโทนาเวียร์ (ritonavir)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อาหารที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่ คาเฟอีน เกรฟฟรุต

อย่าดื่มสุราขณะที่กำลังใช้แวเลียม®

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

แวเลียม®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของแวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) สำหรับผู้ใหญ่

สำหรับการจัดการโรควิตกกังวลและบรรเทาอาการวิตกกังวล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ —2 มก. ถึง 10 มก. วันละ 2 ถึง 4 ครั้ง

ขนาดยาของแวเลียม® (ยาไดอะซีแพม) สำหรับเด็ก

1 มก. ถึง 2.5 มก. วันละ 3 หรือ 4 ครั้งในช่วงเริ่มต้น ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นมาเท่าที่จำเป็น และสามารถทนได้

ห้ามใช้แวเลียม®กับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาไดอะซีแพม รูปแบบเม็ด 2 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Valium. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-11116/valium-oral/details#interactions. Accessed July 17, 2017

Valium. https://www.drugs.com/valium.html. Accessed July 17, 2017

VALIUM. https://www.rxlist.com/valium-drug.htm. Accessed 18 November 2019

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ