คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

คาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต) ใช้สำหรับ

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) จากภาวะไตวายเรื้อรัง หรืออาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆ ตามแพทย์สั่ง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีใช้คาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต)

ยานี้ใช้สำหรับรับประทาน บางครั้งอาจใช้สำหรับสวนทวาร โดยทั่วไป ให้ใช้ยาวันละ 1-4 ครั้ง โดยละลายยา 1 ซอง (15-30 กรัม) ในน้ำเปล่า (30-50 มิลลิลิตร) ให้เป็นยาน้ำแขวนตะก่อนแล้วรับประทานทันที ไม่ละลายยาในน้ำผลไม้ และไม่รับประทานยานี้พร้อมกับยาอื่นๆ หรือใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด

ไม่ควรใช้ยานี้ในขนาดยาที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ และโปรดยาหยุดยาเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากแพทย์

การเก็บรักษาคาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต)

ควรเก็บคาลิเมท® ในบรรจุดั้งเดิม ปิดให้สนิท และเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง หากมีข้อสงสัยควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งคาลิเมท® ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้คาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต)

ก่อนใช้คาลิเมท® โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้ส่วนผสมของคาลิเมท® เช่น ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต (Calcium Polystyrene Sulfonate) หรือยาอื่น ๆ หรือมีอาการแพ้อื่นๆ
 • กำลังใช้ยาอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร โดยเฉพาะยาลดกรด ยาดิจอกซิน (Digoxin) ยาระบาย ยาขับปัสสาวะ
 • มีโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ตามที่แพทย์ระบุไว้ เช่น ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน โรคแผลในทางเดินอาหาร ภาวะหัวใจล้มเหลว มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลม่า (Multiple Myeloma) หรือโรคเอ็มเอ็มอี
 • วางแผนจะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ สำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนตระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

คาลิเมท® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจจะมีความเสี่ยง
 • D = มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้คาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ไม่สบายท้อง

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

คาลิเมท® อาจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่น ที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทานออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ รวมถึงยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและสมุนไพร และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือ หยุดใช้ยา รวมถึงเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับคาลิเมท® เช่น

 • ยาดิจิทาลิส (Digitalis)
 • ยาลดกรด
 • ยาระบายที่มีส่วนผสม เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ แมกนีเซียมซัลเฟต

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

คาลิเมท® อาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

คาลิเมท® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาคาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต) สำหรับผู้ใหญ่

รับประทาน

ขนาดยาแนะนำ คือ 15-30 กรัม ต่อวัน ละลายยาในน้ำ 30-50 มิลลิลิตร แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง

สวนทวาร

ขนาดยาแนะนำ คือ 30 กรัมกับน้ำ 100 มล. หรือเมทิลเซลลูโลส 2% ทิ้งไว้ในลำไส้นาน 30-60 นาทีหลังการให้ยา

ขนาดยาคาลิเมท® (ยาแคลเซียมโพลีสไตรีนซัลโฟเนต) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงชนิดเฉียบพลัน

ขนาดยาที่แนะนำ คือ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง ต่อวัน

ขนาดยาเพื่อรักษาต่อเนื่อง คือ 0.5 กรัมต่อวัน แบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาผงสำหรับละลายน้ำ 5 กรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

อ่านเพิ่มเติม:

  บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

  ยารักษาตับอักเสบ แต่ละชนิดและข้อควรรู้ในการใช้

  ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ มักจะเป็นโรคเรื้อรัง และมักจะได้รับคำแนะนำการใช้ ยารักษาตับอักเสบ ซึ่งมีอยู่หลายชนิด จะมียาประเภทใดบ้าง ไปดูกัน

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
  โรคในช่องท้องและลำไส้, ศูนย์สุขภาพ มิถุนายน 5, 2019 . เวลาในการอ่าน

  โซเดียมพอลิสไตรีนซัลโฟเนต (Sodium Polystyrene Sulfonate)

  ยา โซเดียมพอลิสไตรีนซัลโฟเนต (Sodium Polystyrene Sulfonate) ใช้เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ

  ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
  เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
  ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ มิถุนายน 4, 2019 . เวลาในการอ่าน

  ปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant)

  ปลูกถ่ายไต เป็นการผ่าตัดเพื่อย้ายไตที่มีสุขภาพดีจากบุคคลหนึ่ง (ผู้บริจาค) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (ผู้รับบริจาค) ผู้รับบริจาคมักเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
  สุขภาพ ก-ฮ, ผ่าตัด ก-ฮ มกราคม 30, 2019 . เวลาในการอ่าน

  ปาปาเวอรีน (Papaverine)

  ปาปาเวอรีน (Papaverine) ใช้เพื่อรักษาสภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการกระตุก ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต

  ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
  เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
  ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ มกราคม 25, 2019 . เวลาในการอ่าน

  บทความแนะนำ

  ยารักษาโรค-วิธีจัดเก็บยา-วิธีกำจัดยา

  รู้หรือไม่ วิธีจัดเก็บยา และ การกำจัดยา ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
  เผยแพร่วันที่ กันยายน 25, 2020 . เวลาในการอ่าน
  ของที่ควรกักตุน-รับมือ-โรคระบาด-covid-19

  รู้ก่อน เตรียมตัวทัน ของที่ควรกักตุน เพื่อรับมือในช่วงโรคระบาด Covid-19

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
  เผยแพร่วันที่ มีนาคม 18, 2020 . เวลาในการอ่าน
  คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

  คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

  ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
  เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
  เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
  เบซิลาน (Becilan)

  เบซิลาน (Becilan)

  ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
  เขียนบทความโดย pimruethai
  เผยแพร่วันที่ กันยายน 19, 2019 . เวลาในการอ่าน