ดีคอลซิน® (Decolsin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้ ดีคอลซิน®

ดีคอลซิน® ใช้สำหรับ

ดีคอลซิน® (Decolsin®)ใช้เพื่อบรรเทาอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และยังอาจใช้สำหรับบรรเทาอาการไอ, เป็นหวัด, คัดจมูก, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ไซนัสขึ้นจมูก, ปวดหัว, มีไข้, แน่นหน้าอก, ภูมิแพ้และอาการอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในฉลากดีคอลซิน®

วิธีการใช้ดีคอลซิน®

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะใช้ยา ดีคอลซิน® ดังต่อไปนี้ 

 • รับประทานดีคอลซิน®ตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ดีคอลซิน®
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรักษาดีคอลซิน®

ดีคอลซิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ดีคอลซิน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งดีคอลซิน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ดีคอลซิน®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี

 • อาการแพ้ต่อกระสายยาที่ใช้ในดีคอลซิน®
 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • กำลังเป็นโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาดีคอลซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ดีคอลซิน®

การใช้ดีคอลซิน®นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

 • ระบบทางเดินอาหารปั่นป่วน
 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน
 • ปากแห้ง
 • ปัสสาวะติดขัด
 • เหงื่อออก
 • ความอยากอาหารลดลง
 • อาการชักที่คล้ายโรคลมชัก (Epileptiform seizures) จากการใช้ยาในขนาดสูง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ดีคอลซิน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณทราบว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยากดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressants)
 • ในต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ (MAOI)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ดีคอลซิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ดีคอลซิน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดดีคอลซิน®สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดดีคอลซิน®

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือยาแคปซูล 1 เม็ด หรือ 2-4 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ขนาดดีคอลซิน®สำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดดีคอลซิน®

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือ

 • เด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
 • เด็กอายุ 2 ถึง 6 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1/2-1 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) 325 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต (Chlorpheniramine Maleate) 1 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ (Dextromethorphan Hydrobromide) 10 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ethylephedrine Hydrochloride) 12.5 มก. ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine Hydrochloride) 12.5 มก.
 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน150 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต 0.75 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ 5 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. ไกวเฟนิซิน 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. / 5 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาด

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Uncategorized มกราคม 29, 2020 . เวลาในการอ่าน

ดีคอนดีน (Decondine)

ยา ดีคอนดีน (Decondine) ประกอบด้วยตัวยา ไตรโพรลิดีน และ ซูโดเอฟีดรีน ใช้เพื่อรักษาอาการคัดจมูกและโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤษภาคม 30, 2019 . เวลาในการอ่าน

หายใจไม่อิ่ม สัญญาณความผิดปกติระบบทางเดินหายใจและหัวใจของคุณ

ภาวะ หายใจไม่อิ่ม หรือ หายใจลำบาก อาจเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ถึงความผิดปกติบางอย่างของร่างกายเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบทางเดินหายใจ และการทำงานของหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย อนันตา นานา
ศูนย์โรคหอบหืด, ศูนย์สุขภาพ มีนาคม 21, 2019 . เวลาในการอ่าน

โรคกับเครื่องพ่นละอองยา ใครบ้างต้องพึ่งเครื่องพ่นละอองยา

โรคกับเครื่องพ่นละอองยา เกี่ยวข้องกันอย่างไร ผู้ป่วยโรคอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นละอองยานี้ อุปรณ์นี้คืออะไรและทำงานอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย อนันตา นานา
ศูนย์โรคหอบหืด, ศูนย์สุขภาพ กุมภาพันธ์ 27, 2019 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

เชื้อราสีดำ-โรคภูมิแพ้-วิธีรักษาและป้องกัน

เชื้อราสีดำ ภัยจากสิ่งรอบข้าง ที่ควรหลีกเลี่ยง ก่อนเกิดโรคภูมิแพ้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 22, 2020 . เวลาในการอ่าน
ไม่ยอมล้างมือ-เชื้อโรค-ปัญหาสุขภาพ

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณ ไม่ยอมล้างมือ ให้สะอาด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ เมษายน 7, 2020 . เวลาในการอ่าน
ตัวการทำลายปอด-ที่คุณอาจมองข้าม

10 ตัวการทำลายปอด ที่คุณอาจคาดไม่ถึง และไม่ทันได้ระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
วิธีป้องกันตัวเองจากโรคระบาด-ระหว่างเดินทาง

วิธีป้องกันตัวเองจากโรคระบาด หากต้องเดินทาง ในช่วงที่โรคระบาดหนัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 5, 2020 . เวลาในการอ่าน