ดีคอลซิน® (Decolsin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ ดีคอลซิน®

ดีคอลซิน® ใช้สำหรับ

ดีคอลซิน® (Decolsin®)ใช้เพื่อบรรเทาอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และยังอาจใช้สำหรับบรรเทาอาการไอ, เป็นหวัด, คัดจมูก, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ไซนัสขึ้นจมูก, ปวดหัว, มีไข้, แน่นหน้าอก, ภูมิแพ้และอาการอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในฉลากดีคอลซิน®

วิธีการใช้ดีคอลซิน®

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะใช้ยา ดีคอลซิน® ดังต่อไปนี้ 

 • รับประทานดีคอลซิน®ตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ดีคอลซิน®
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรักษาดีคอลซิน®

ดีคอลซิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ดีคอลซิน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งดีคอลซิน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ดีคอลซิน®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี

 • อาการแพ้ต่อกระสายยาที่ใช้ในดีคอลซิน®
 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • กำลังเป็นโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาดีคอลซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ดีคอลซิน®

การใช้ดีคอลซิน®นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

 • ระบบทางเดินอาหารปั่นป่วน
 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน
 • ปากแห้ง
 • ปัสสาวะติดขัด
 • เหงื่อออก
 • ความอยากอาหารลดลง
 • อาการชักที่คล้ายโรคลมชัก (Epileptiform seizures) จากการใช้ยาในขนาดสูง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ดีคอลซิน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณทราบว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยากดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depressants)
 • ในต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ (MAOI)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ดีคอลซิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ดีคอลซิน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดดีคอลซิน®สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดดีคอลซิน®

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือยาแคปซูล 1 เม็ด หรือ 2-4 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ขนาดดีคอลซิน®สำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดดีคอลซิน®

ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีคือ

 • เด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
 • เด็กอายุ 2 ถึง 6 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1/2-1 ช้อนชา รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) 325 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต (Chlorpheniramine Maleate) 1 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ (Dextromethorphan Hydrobromide) 10 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Ethylephedrine Hydrochloride) 12.5 มก. ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylpropanolamine Hydrochloride) 12.5 มก.
 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน อะเซตามีโนเฟน150 มก. คลอเฟนิรามีน มาเลต 0.75 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ 5 มก. เอทิเลฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. ไกวเฟนิซิน 50 มก. เฟนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรคลอไรด์ 6.25 มก. / 5 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สิ่งที่ควรรู้เมื่อ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แพร่ระบาด

ตอนนี้ทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

บลิสเท็กซ์® (Blistex®) ใช้เพื่อลดความแห้งกร้านบริเวณริมฝีปาก เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดวัน และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บอนเจลลา® (Bonjela®)

บอนเจลลา® (Bonjela®) นิยมใช้สำหรับรักษาแผลภายในช่องปาก การระคายเคืองจากการใส่ฟันปลอม อาการปวดฟัน และอาการเจ็บไขสันหลังของทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง รวมถึงการปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai