บรามิน® (Bramin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

ยา บรามิน® มักใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ภูมิแพ้ ไข้เหลือง ไข้หวัด และอาการเหล่านี้ ได้แก่ ผื่นคัน ตาแฉะ คัน จมูก คอ ผิวหนัง ไอ จาม และน้ำมูกไหล

ข้อบ่งใช้

ยา บรามิน® ใช้สำหรับ

ยาบรามิน® เป็นยาต้านฮิสตามีน ที่ใช้สำหรับลดผลกระทบของฮีสตามีน ธรรมชาติในร่างกาย ซึ่งฮีสตามีนเป็นสารที่สามารถทำให้เกิดอาการจาม คัน น้ำตาไหลและน้ำมูกไหล ซึ่งยานี้ใช้เพื่อการรักษาอาการน้ำมูกไหล จาม คันและน้ำตาไหลที่เกิดจากการแพ้ หวัดทั่วไปหรือไข้หวัดใหญ่ และมักจะใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้ ภูมิแพ้ ไข้เหลือง ไข้หวัด และอาการเหล่านี้ ได้แก่ ผื่นคัน ตาแฉะ คัน  จมูก คอ ผิวหนัง ไอ จาม และน้ำมูกไหล

วิธีใช้ยา บรามิน®

ใช้ยาบรามิน® ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด หากคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้ยาโปรดสอบถามเภสัชกร พยาบาล หรือแพทย์ถึงวิธีการใช้ยา

วิธีเก็บรักษายา บรามิน®

ควรเก็บยาบรามิน® ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างหรือเทยาบรามิน® ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป โปรดปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา บรามิน®

 • ไม่ควรใช้ยานี้หากคุณมีอาการท้องผูกรุนแรง มีปัญหาเรื่องการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้
 • อย่าใช้ยานี้หากคุณมีโรคที่ไม่ได้รับการรักษาหรือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ต้อหิน โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและโรคต่อมไทรอยด์
 • อย่าใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะให้ยานี้กับเด็ก
 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยาไบแลกซ์เทน หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่ายาบรามิน® จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ ห้ามใช้ยานี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ เพราะยาบรามิน® อาจจะสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ซึ่งยานี้อาจชะลอการผลิตน้ำนมแม่ อย่าใช้ยานี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หากคุณกำลังให้นมลูก

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา บรามิน®

ผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ อาจไม่ใช่อาการของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเสมอไป อาจมีอาการอื่นๆ เกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำยาบรามินอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่น

 • ง่วงนอน
 • ปาก จมูก และลำคอแห้ง
 • คลื่นไส้
 • ปวดหัว
 • แน่นทรวงอก

หยุดใช้ยาบรามิน® ทันทีหากคุณมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเช่น

 • อัตราการเต้นหัวใจเร็วหรือไม่สม่ำเสมอ
 • มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
 • ตัวสั่น มีอาการชัก
 • มีรอยช้ำหรือมีเลือดออกง่าย
 • รู้สึกหายใจไม่ออก
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรือไม่ปัสสาวะเลย

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบรามิน® อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อรับประทานเองและยาสมุนไพรต่างๆ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรของคุณทราบ เพื่อความปลอดภัยของคุณ อย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาเหล่านี้อาจมีปฏิกิริยากับยาบรามิน เช่น

 • ยาทาเพื่อทำความสะอาดผิวหนัง (เช่นครีม สเปรย์ diphenhydramine)
 • ยาบรรเทาหรือป้องกันการหดเกร็งหรือชักกระตุก Antispasmodics (เช่น atropine alkaloids belladonna)
 • สารยับยั้ง MAO (isocarboxazid linezolid methylene blue moclobemide phenelzine procarbazine rasagiline selegiline tranylcypromine)
 • ยาสำหรับรักษาโรคพาร์คินสัน (เช่น anticholinergics เช่น benztropine trihexyphenidyl)
 • ยารักษาอาการซึมเศร้า (เช่น amitriptyline)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบรามิน® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาบรามิน® อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ขนาดยาบรามินสำหรับผู้ใหญ่

 การใช้ยาบรามิน® สำหรับไข้หวัด

 • ชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทาน 4 มก. ถึง 8 มก. ทุก 6 ชั่วโมง ตามต้องการ ระยะเวลาในการไข้หวัดยาแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ส่วนใหญ่จะได้รับยาวันละสองครั้งเท่านั้น
 • ชนิดปล่อยสารออกฤทธิ์เป็นเวลานาน รับประทาน 6 มก. ถึง 12 มก. 2 ครั้งทุกวัน ระยะเวลาในการไข้หวัดยาแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ส่วนใหญ่จะได้รับยาวันละครั้งเท่านั้น โดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงนอน
 • ขนาดยารับประทานสูงสุด 24 มก. ต่อวัน

การใช้ยาบรามิน® สำหรับโรคภูมิแพ้

 • รับประทาน 4 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 24 มก. ต่อวัน)
 • ชนิดปล่อยสารออกฤทธิ์เป็นเวลานาน: รับประทาน 8-12 มก. ทุก 12 ชั่วโมง (ชนิดเม็ด) หรือ 12-24 มก. (ชนิดแคปซูล) วันละครั้ง

การใช้ยาบรามิน® สำหรับ ลมพิษ

 • ชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทาน 4 มก. ถึง 8 มก. ทุก 6 ชั่วโมง ตามต้องการ ระยะเวลาในการไข้หวัดยาแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ส่วนใหญ่จะได้รับยาวันละสองครั้งเท่านั้น
 • ชนิดปล่อยสารออกฤทธิ์เป็นเวลานาน: รับประทาน 6 มก. ถึง 12 มก. 2 ครั้งทุกวัน ระยะเวลาในการไข้หวัดยาแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน ส่วนใหญ่จะได้รับยาวันละครั้งเท่านั้น โดยเฉพาะเวลาก่อนนอนเพื่อไม่ให้เกิดอาการง่วงนอน
 • ขนาดยารับประทานสูงสุด 24 มก. ต่อวัน

ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มที่จะมีอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ควรระวังเมื่อให้ยานี้แก่ผู้สูงอายุ

ขนาดยาบรามินสำหรับเด็ก

สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี รับประทาน 0.5 มก. / กก. ต่อวัน  6 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

รูปแบบของยาบรามิน®

 • ยาชนิดเม็ด
 • ชนิดเม็ดสำหรับเคี้ยว
 • ชนิดน้ำ

อย่าใช้ยานี้เป็นเวลาติดต่อกันนานกว่า 7 วัน ปรึกษาแพทย์ของคุณหากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหลังจากการรักษา 7 วันหรือถ้าคุณมีไข้ด้วยอาการปวดหัวหรือผื่นที่ผิวหนัง

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

ยาบรามิน(Brompheniramine). https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682545.html. Accessed October 15 2016.

ยาบรามิน(Brompheniramine). http://reference.medscape.com/drug/ยาบรามิน-343383#6.Accessed October 15 2016.

Bramin Uses https://www.ndrugs.com/?s=bramin

Brompheniramine https://www.drugs.com/international/brompheniramine.html

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อัพเดตสถานการณ์ เหยื่อโควิด-19 ในไทย เสียชีวิตแล้วรายแรก

ตอนนี้ โควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วทั้งโลก หลายคนกำลังจับตามอง เนื่องจากมีผู้ตกเป็น เหยื่อโควิด-19 แล้วหลายราย ซึ่งมีทั้งผู้ที่ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิต

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

สัญญาณเตือนของการอักเสบ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

การสังเกต สัญญาณเตือนของการอักเสบ เป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้ายต่างๆ ซึ่งสัญญาเตือนของการอักเสบจะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

อาการไอแห้ง ไร้เสมหะ เราสามารถรักษาได้อย่างไรกัน

อาการไอแห้ง (Dry Cough) เกิดจากสิ่งปนเปื้อนที่เล็ดลอดเข้าสู่ภายในช่องทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองออกมาเป็นการไอ แบบไร้เสมหะปะปน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin

พ่อแม่เฝ้าระวัง ดูแลลูกอย่างไรให้ปลอดภัย จาก เชื้อไวรัสโคโรนา

การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วโลก คุณพ่อคุณแม่อย่างเราจึงต้องดูแลความปลอดภัยของลูกเป็นพิเศษ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

บทความแนะนำ

รู้ไว้ อันตรายจากการ กลั้นจาม ที่ไม่ควรมองข้าม

รู้ไว้ อันตรายจากการ กลั้นจาม ที่ไม่ควรมองข้าม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 26, 2020
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (H1N1 Flu Virus)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (H1N1 Flu Virus)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 12, 2020
คำแนะนำในการ เตรียมสถานที่ทำงาน เพื่อรับมือกับโรคระบาด โควิด-19

คำแนะนำในการ เตรียมสถานที่ทำงาน เพื่อรับมือกับโรคระบาด โควิด-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 19, 2020
โรคครูป โรคอันตรายที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจลูกอย่างใกล้ชิด

โรคครูป โรคอันตรายที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจลูกอย่างใกล้ชิด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 3, 2020