บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้ บรินเทลเล็กซ์®

บรินเทลเล็กซ์® ใช้สำหรับ

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) มีส่วนประกอบของตัวยา วอร์ทิออกซีทีน (Vortioxetine) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง เช่น เซโรโทนิน (serotonin) ยานี้อาจปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ ความอยากอาหาร ฟื้นฟูระดับพลังงานในร่างกายให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณนั้นดีขึ้น

วิธีการใช้บรินเทลเล็กซ์®

 • รับประทานบรินเทลเล็กซ์®วันละ 1 ครั้ง โดยปริมาณยาขึ้นอยู่กับสภาพทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา
 • เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงแพทย์อาจสั่งให้คุณเริ่มใช้ในปริมาณยาที่ต่ำ และค่อยๆ เพิ่มปริมาณของยา
 • ไม่ควรเพิ่มปริมาณของยา หรือหยุดยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
 • ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาการของคุณจะดีขึ้น เพื่อได้รับประโยชน์จากยาสูงสุด และง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน อย่าหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

วิธีเก็บรักษา

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งบรินเทลเล็กซ์®ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

บรินเทลเล็กซ์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ บรินเทลเล็กซ์®

ก่อนใช้บรินเทลเล็กซ์®ควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบ

 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังใช้ยาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ยาที่คุณได้รับจากแพทย์ หรือยาที่จำหน่ายโดยเภสัชกร รวมถึงสมุนไพร และอาหารเสริมต่างๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของบรินเทลเล็กซ์®หรือยาอื่นๆ ที่กำลังใช้อยู่
 • แจ้งถึงประวัติโรคประจำตัว หรืออาการที่ผิดปกติของคุณเพื่อได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

บรินเทลเล็กซ์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ บรินเทลเล็กซ์®

อาการที่สามารถพบได้ทั่วไปเมื่อใช้ยานี้

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องผูก
 • วิงเวียนศรีษะ
 • ความสนใจในทางเพศลดลง

หากคุณมีอาการที่รุนแรงเหล่านี้ ขึ้นควรหยุดการใช้ และเข้าพบแพทย์ทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และผู้ที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่มักไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดขอรับคำปรึกษากับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยทันที

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

บรินเทลเล็กซ์®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วย โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรแจ้งรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ให้แพทย์ทราบ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้รับคำสั่งจากทางแพทย์ ยาที่หาซื้อเองโดยการจำหน่ายทางเภสัชกร และสมุนไพร อาหารเสริม เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนปริมาณยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

บรินเทลเล็กซ์®อาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

บรินเทลเล็กซ์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้

ปริมาณบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ใหญ่

ปริมาณยาที่แนะนำคือ 10 มก. รับประทานวันละ 1 ครั้ง แพทย์ของคุณอาจปรับปริมาณยาตามความเหมาะสม ในปริมาณที่ไม่เกิน 20 มก. ต่อวัน

ขนาดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ และโปรดปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

 • ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานบรินเทลเล็กซ์®อาจควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ความวิตกกังวลกับปัญหาการนอนหลับ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

ความวิตกกังวลกับปัญหาการนอนหลับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันการนอนไม่หลับอาจทำให้มีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น และความวิตกกังวลอาจทำให้นอนไม่หลับ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 27, 2020 . เวลาในการอ่าน

วิธีระงับความหิว ความอยากกินตลอดเวลา ที่ได้ผลจริง แถมดีต่อสุขภาพ

ความหิวเกินพอดีนั้นส่งผลเสียมากกว่าผลดี งั้นเรามาลอง วิธีระงับความหิว ลดความอยากอาหาร เหล่านี้กันดีกว่า รับรองว่า ทำแล้วได้ผลจริงแถมดีต่อสุขภาพด้วยนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 21, 2020 . เวลาในการอ่าน

ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก (Weighted Blankets) นวัตกรรมใหม่ สำหรับคนนอนหลับยาก

วันนี้ Hello คุณหมอจะมาแนะนำอีกหนึ่งนวัตกรรม อย่าง ผ้าห่มถ่วงน้ำหนัก ที่จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนหลับยาก มาฝากกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาการทางกายภาพที่เกิดจากความวิตกกังวล กับสิ่งที่ควรรู้

อาการทางกายภาพที่เกิดจากความวิตกกังวล เกิดจากการวิตกกังวลแบบเรื้อรัง อาจจรบกวนคุณภาพชีวิต และอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายของคุณได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพชีวิตที่ดี, สุขภาพจิต กรกฎาคม 31, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ผู้สูงอายุกับการนอนหลับ-ปัญหาการนอนหลับ

ผู้สูงอายุกับการนอนหลับ เมื่ออายุมากขึ้น การนอนหลับก็เปลี่ยนไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 18, 2020 . เวลาในการอ่าน
การหัวเราะ-แก้ปัญหา-นอนไม่หลับ

รู้หรือเปล่า มีปัญหานอนไม่หลับ การหัวเราะ ช่วยคุณได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 17, 2020 . เวลาในการอ่าน
ไลฟ์สไตล์-ที่จะนำไปสู่-ความเหนื่อยล้า

เปลี่ยนด่วน! ไลฟ์สไตล์แย่ๆ ที่จะนำไปสู่ ความเหนื่อยล้า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน
ออกกำลังกายก่อนนอน-แก้อาการนอนไม่หลับ

ออกกำลังกายก่อนนอน เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับให้คุณได้ดี จริงหรือ?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ กันยายน 9, 2020 . เวลาในการอ่าน