บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ข้อบ่งใช้ บรินเทลเล็กซ์®

บรินเทลเล็กซ์® ใช้สำหรับ

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) มีส่วนประกอบของตัวยา วอร์ทิออกซีทีน (Vortioxetine) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง เช่น เซโรโทนิน (serotonin) ยานี้อาจปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ ความอยากอาหาร ฟื้นฟูระดับพลังงานในร่างกายให้การใช้ชีวิตประจำวันของคุณนั้นดีขึ้น

วิธีการใช้บรินเทลเล็กซ์®

 • รับประทานบรินเทลเล็กซ์®วันละ 1 ครั้ง โดยปริมาณยาขึ้นอยู่กับสภาพทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา
 • เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงแพทย์อาจสั่งให้คุณเริ่มใช้ในปริมาณยาที่ต่ำ และค่อยๆ เพิ่มปริมาณของยา
 • ไม่ควรเพิ่มปริมาณของยา หรือหยุดยาเองโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
 • ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาการของคุณจะดีขึ้น เพื่อได้รับประโยชน์จากยาสูงสุด และง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน อย่าหยุดใช้ยานี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

วิธีเก็บรักษา

 • ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรทิ้งบรินเทลเล็กซ์®ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน

บรินเทลเล็กซ์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน ตรวจสอบฉลากข้างบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์และเภสัชกรเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ บรินเทลเล็กซ์®

ก่อนใช้บรินเทลเล็กซ์®ควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้แพทย์ทราบ

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณกำลังใช้ยาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ยาที่คุณได้รับจากแพทย์ หรือยาที่จำหน่ายโดยเภสัชกร รวมถึงสมุนไพร และอาหารเสริมต่างๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของบรินเทลเล็กซ์®หรือยาอื่นๆ ที่กำลังใช้อยู่
 • แจ้งถึงประวัติโรคประจำตัว หรืออาการที่ผิดปกติของคุณเพื่อได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

บรินเทลเล็กซ์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ บรินเทลเล็กซ์®

อาการที่สามารถพบได้ทั่วไปเมื่อใช้ยานี้

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ท้องผูก
 • วิงเวียนศรีษะ
 • ความสนใจในทางเพศลดลง

หากคุณมีอาการที่รุนแรงเหล่านี้ ขึ้นควรหยุดการใช้ และเข้าพบแพทย์ทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และผู้ที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่มักไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดขอรับคำปรึกษากับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยทันที

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

บรินเทลเล็กซ์®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วย โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรแจ้งรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ให้แพทย์ทราบ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้รับคำสั่งจากทางแพทย์ ยาที่หาซื้อเองโดยการจำหน่ายทางเภสัชกร และสมุนไพร อาหารเสริม เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนปริมาณยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

บรินเทลเล็กซ์®อาจทำปฎิกิริยากับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงรุนแรงอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

บรินเทลเล็กซ์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใช้

ปริมาณบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ใหญ่

ปริมาณยาที่แนะนำคือ 10 มก. รับประทานวันละ 1 ครั้ง แพทย์ของคุณอาจปรับปริมาณยาตามความเหมาะสม ในปริมาณที่ไม่เกิน 20 มก. ต่อวัน

ขนาดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดบรินเทลเล็กซ์®สำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ และโปรดปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

 • ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานบรินเทลเล็กซ์®อาจควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ภาวะซึมเศร้าและความเศร้า มีความแตกต่างกันอย่างไร

ความจริงแล้ว ภาวะซึมเศร้าและความเศร้า มีความแตกต่างกันอยู่ ดังนั้น ลองมาดูกันดีกว่าว่า ภาวะซึมเศร้าและความเศร้า มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพชีวิตที่ดี, สุขภาพจิต ตุลาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน

นอนในห้องเย็นๆ ทั้งหลับสบาย แถมยังได้ประโยชน์สุขภาพ

ห้องนอนเย็น ส่งผลต่อสุขภาพ และการนอนหลับได้อย่างไร และจะมีวิธีใดที่สามารถช่วยให้ห้องนอนของเราเย็นขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน

รู้หรือไม่? พักผ่อนน้อย นอนดึกเป็นประจำ อาจส่งผลให้เกิด ภาวะผมร่วง ได้

ภาวะผมร่วง ที่เราประสบกันในปัจจุบันล้วนมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมการ นอนดึก นี้อีกด้วย เพราะการอดนอนอาจทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 29, 2020 . เวลาในการอ่าน

วิธีนอนหลับไว ภายใน 10 วินาที 60 วินาที และ120 วินาที ไหนลองซิ ว่าจริงหรือเปล่า?

วิธีนอนหลับไว ภายใน 10 วินาที 60 วินาที และ120 วินาที เป็นเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การกำหนดลมหายใจเข้าออก ที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและรู้สึกง่วงได้ไวขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

วิธีต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า-สร้างความสุข

วิธีต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า ด้วยแนวทางในก้าวข้ามพลังงานเชิงลบ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
นอนหลับยาก-7-อาหารช่วยให้หลับง่าย

นอนไม่ค่อยหลับ นอนหลับยาก ต้องลอง 7 อาหารช่วยให้หลับง่าย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน
Editor - ใส่รูปประกอบบทความ https://www.shutterstock.com/th/image-vector/breast-cancer-stages-early-disease-advanced-734412325

อาการของมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 มีอะไรบ้าง ที่คุณผู้หญิงควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
ฮอร์โมนเกรลิน-ฮอร์โมนแห่งความหิว

ฮอร์โมนเกรลิน ฮอร์โมนแห่งความหิว ที่เราควรรู้จัก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 28, 2020 . เวลาในการอ่าน