บุสโคพาน® (Buscopan®)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ยา บุสโคพาน® (Buscopan®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบเป็นระยะซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อกระตุกในระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้

ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) ใช้สำหรับ

ยาบุสโคพาน® (Buscopan®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine butylbromide) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบเป็นระยะซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อกระตุกในระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนี้

 • อาการกระตุกในกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือท่อน้ำดี (ทางเดินอาหาร) รวมถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไอบีเอสหรือลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome, IBS)
 • อาการกระตุกในกระเพาะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะ

วิธีการใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนด กลืนยาลงไปทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำหนึ่งแล้ว รับประทานยาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนใช้ยาลดกรดหรือยาแก้ท้องเสียบางประเภท เช่น ยาประเภทคาโอลิน-เพคติน (kaolin-pectin type)

การเก็บรักษายา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ยาบุสโคพาน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาบุสโคพาน® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาบุสโคพาน® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาบุสโคพาน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

อาจเกิดอาการท้องผูก ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด หรือคลื่นไส้ หากอาการเหล่านี้ยังมีอยู่หรือรบกวนคุณโปรดจ้งให้แพทย์ทราบในทันที

ผลข้างเคียงที่ค่อยข้างหายากคืออผดผื่น คัน บวมที่มือหรือเท้า หายใจติดขัด ชีพจรเพิ่มขึ้น วิงเวียน ท้องร่วง มีปัญหากับการมองเห็น ปวดตา

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบุสโคพาน® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรซิลิก (tricyclic type)
 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโออินฮิบิเตอร์ (MAO Inhibitors) เช่น ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine) ยาไอโซคาร์โบซาซิด (isocarboxazid) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone)
 • ยาควินิดีน (Quinidine)
 • ยาอะแมนทาดีน (Amantadine)
 • ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) เช่นยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาแอนติโคลิเนอร์จิก (Anticholinergics)
 • อาหารเสริมโพแทสเซียมคลอไรด์
 • ยาลดกรด
 • ยาแก้ท้องเสียประเภทดูดซับ (เช่นยาประเภทคาโอลิน-เพคติน)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบุสโคพานอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาบุสโคพานอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณเป็นโรค

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาบุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) สำหรับผู้ใหญ่

 • ขนาดยาปกติของยาเม็ดไฮออสซีนคือยาเม็ดขนาด 10 มก. วันละ 1 หรือ 2 เม็ด หากจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นประจำ ขนาดยาปกติคือ 1 เม็ด วันละ 3 ถึง 5 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดคือ 6 เม็ดต่อวัน
 • สำหรับยาในรูปแบบฉีด ขนาดยาปกติคือ 10 ถึง 20 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดใต้ผิวหนัง ขนาดยาต่อวันสูงสุดคือ 100 มก.

ขนาดยาบุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาบุสโคพาน® รูปแบบเม็ด 10 มก.
 • ยาบุสโคพาน® สำหรับฉีด 20 มก./มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มิถุนายน 28, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน