บุสโคพาน® (Buscopan®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ยา บุสโคพาน® (Buscopan®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบเป็นระยะซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อกระตุกในระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อบ่งใช้

ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) ใช้สำหรับ

ยาบุสโคพาน® (Buscopan®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine butylbromide) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบเป็นระยะซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อกระตุกในระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนี้

 • อาการกระตุกในกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือท่อน้ำดี (ทางเดินอาหาร) รวมถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไอบีเอสหรือลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome, IBS)
 • อาการกระตุกในกระเพาะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะ

วิธีการใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนด กลืนยาลงไปทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำหนึ่งแล้ว รับประทานยาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนใช้ยาลดกรดหรือยาแก้ท้องเสียบางประเภท เช่น ยาประเภทคาโอลิน-เพคติน (kaolin-pectin type)

การเก็บรักษายา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ยาบุสโคพาน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาบุสโคพาน® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาบุสโคพาน® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาบุสโคพาน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา บุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์)

อาจเกิดอาการท้องผูก ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด หรือคลื่นไส้ หากอาการเหล่านี้ยังมีอยู่หรือรบกวนคุณโปรดจ้งให้แพทย์ทราบในทันที

ผลข้างเคียงที่ค่อยข้างหายากคืออผดผื่น คัน บวมที่มือหรือเท้า หายใจติดขัด ชีพจรเพิ่มขึ้น วิงเวียน ท้องร่วง มีปัญหากับการมองเห็น ปวดตา

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบุสโคพาน® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรซิลิก (tricyclic type)
 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโออินฮิบิเตอร์ (MAO Inhibitors) เช่น ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine) ยาไอโซคาร์โบซาซิด (isocarboxazid) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone)
 • ยาควินิดีน (Quinidine)
 • ยาอะแมนทาดีน (Amantadine)
 • ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) เช่นยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาแอนติโคลิเนอร์จิก (Anticholinergics)
 • อาหารเสริมโพแทสเซียมคลอไรด์
 • ยาลดกรด
 • ยาแก้ท้องเสียประเภทดูดซับ (เช่นยาประเภทคาโอลิน-เพคติน)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาบุสโคพานอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาบุสโคพานอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณเป็นโรค

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาบุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) สำหรับผู้ใหญ่

 • ขนาดยาปกติของยาเม็ดไฮออสซีนคือยาเม็ดขนาด 10 มก. วันละ 1 หรือ 2 เม็ด หากจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นประจำ ขนาดยาปกติคือ 1 เม็ด วันละ 3 ถึง 5 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดคือ 6 เม็ดต่อวัน
 • สำหรับยาในรูปแบบฉีด ขนาดยาปกติคือ 10 ถึง 20 มก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เข้าหลอดเลือดดำ หรือฉีดใต้ผิวหนัง ขนาดยาต่อวันสูงสุดคือ 100 มก.

ขนาดยาบุสโคพาน® (ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาบุสโคพาน® รูปแบบเม็ด 10 มก.
 • ยาบุสโคพาน® สำหรับฉีด 20 มก./มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ระบบทางเดินอาหาร ระบบสำคัญของร่างกายที่เราควรต้องรู้

ระบบทางเดินอาหาร คือ ระบบที่ทำหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป และดูดซึมเอาสารอาหารจากอาหารมื้อนั้นๆ ไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆ ในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction)

ลำไส้อุดตัน (Intestinal obstruction) คือการที่มีบางอย่างอุดตันอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจมีได้ทั้งการอุดตันบางส่วน และการอุดตันทั้งหมด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

รับมือกับอาการลำไส้แปรปรวน ด้วยวิธีเหล่านี้ ให้อยู่หมัด

วิธี รับมือกับอาการลำไส้แปรปรวน นั้นมีมากมาย เพียงแค่ปรับการใช้ชีวิต การกิน และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็อาจทำให้อาการลำไส้แปรปรวนของคุณดีขึ้นได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

เดินหลังกินข้าวเสร็จ ดีต่อสุขภาพ แถมยังอาจช่วยลดน้ำหนักได้

การเดินเล่นสบายๆ หลังอาหาร ดีต่อสุขภาพ แถมยังอาจช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย ดังนั้น ทาง Hello คุณหมอ จึงได้นำเรื่องประโยชน์ของการ เดินหลังกินข้าวเสร็จ มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย