ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts, ORS)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts, ORS) ใช้เพื่อทดแทนเกลือและน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อลดผลของภาวะขาดน้ำจากสภาวะต่างๆ เช่น อาการท้องร่วงเฉียบพลัน

ข้อบ่งใช้

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts) ใช้สำหรับ

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts ; ORS) มีข้อบ่งใช้สำหรับสภาวะต่างๆ เช่น อาการท้องร่วงจากการติดเชื้อเฉียบพลัน ภาวะขาดน้ำ ท้องร่วง การสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์จากอาการท้องร่วง ภาวะพร่องน้ำ ภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้

ยาผงเกลือแร่ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงแต่จะใช้เพื่อทดแทนเกลือและน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อลดผลของภาวะขาดน้ำ

วิธีการใช้ ผงเกลือแร่

ยาผงสำหรับรับประทาน แกะซองยาแล้วเทยาลงในน้ำ 200 มล. (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีควรใช้น้ำที่ผ่านการต้มแล้วปล่อยให้เย็น) คนให้เข้ากันจนผงยาละลายแล้วน้ำมีลักษณะใสหรือขุ่นเล็กน้อย ควรทำให้แน่ใจว่าลูกของคุณได้รับยาจนครบตามกำหนด หากไม่สามารถดื่มให้หมดได้ในคราวเดียวสามารถดื่มยาให้หมดได้ภายใน 30 นาที การใช้หลอดดูดน้ำก็อาจจะช่วยให้ดื่มได้ง่ายขึ้น

อย่าเก็บยาน้ำสารละลายทิ้งไว้นานว่าหนึ่งชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หากคุณเก็บยาไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ยาผงเกลือแร่มักจะใช้หลังจากมีอาการท้องร่วงแต่ละครั้ง

แพทย์จะคำนวนหาขนาดของยาผงเกลือแร่ที่เหมาะสมกับลูกของคุณ หากคุณซื้อยามาจากร้านขายยา ขนาดยาจะอยู่บนฉลากยา คุณควรพยายามให้ลูกของดื่มยาในขนาดยาที่แนะนำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเก็บรักษายาผงเกลือแร่

ยาผงเกลือแร่ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาผงเกลือแร่บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาผงเกลือแร่ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาผงเกลือแร่

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาผงเกลือแร่ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาผงเกลือแร่

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยานี้โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาผงเกลือแร่อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาผงเกลือแร่อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาผงเกลือแร่อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณเป็นโรค

 • ความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 • โรคเกาต์
 • โรคฟัน
 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ
 • การอุดตันในระบบทางเดินอาหาร

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาผงเกลือแร่สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 200 ถึง 400 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาผงเกลือแร่สำหรับเด็ก

เด็กน้ำหนักมากกว่า 20 กก. และทารกน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ขนาดยาที่แนะนำคือ 28 มล. ถึง 57 มล./กก. ภายใน 24 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาผงสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มิถุนายน 20, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา