ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts หรือ ORS)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 3 mins read
Share now

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts หรือ ORS) ใช้เพื่อทดแทนเกลือและน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อลดผลของภาวะขาดน้ำจากสภาวะต่างๆ เช่น อาการท้องร่วงเฉียบพลัน

ข้อบ่งใช้

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts) ใช้สำหรับ

ผงเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts หรือ ORS) มีข้อบ่งใช้สำหรับสภาวะต่างๆ เช่น อาการท้องร่วงจากการติดเชื้อเฉียบพลัน ภาวะขาดน้ำ ท้องร่วง การสูญเสียน้ำและอิเล็กโทรไลต์จากอาการท้องร่วง ภาวะพร่องน้ำ ภาวะขาดน้ำในผู้ป่วยที่มีแผลไหม้

ยาผงเกลือแร่ไม่ได้ใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงแต่จะใช้เพื่อทดแทนเกลือและน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปเพื่อลดผลของภาวะขาดน้ำ

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

วิธีการใช้ ผงเกลือแร่

ยาผงสำหรับรับประทาน แกะซองยาแล้วเทยาลงในน้ำ 200 มล. (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรใช้น้ำที่ต้มแล้วปล่อยให้เย็น) คนให้เข้ากันจนผงยาละลายแล้วน้ำมีลักษณะใสหรือขุ่นเล็กน้อย ต้องแน่ใจว่าลูกของคุณได้รับยาจนครบตามกำหนด หากไม่สามารถดื่มให้หมดได้ในคราวเดียว สามารถดื่มยาให้หมดได้ภายใน 30 นาที การใช้หลอดดูดน้ำก็อาจจะช่วยให้ดื่มได้ง่ายขึ้น

อย่าเก็บยาน้ำสารละลายทิ้งไว้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง หากคุณเก็บยาไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บได้นานถึง 24 ชั่วโมง

ยาผงเกลือแร่มักจะใช้หลังจากมีอาการท้องร่วงแต่ละครั้ง

หากเป็นผู้ป่วยเด็ก แพทย์จะคำนวนหาขนาดของยาผงเกลือแร่ที่เหมาะสมกับเด็ก หากคุณซื้อยามาจากร้านขายยา ขนาดยาจะอยู่บนฉลากยา คุณควรพยายามให้ลูกดื่มยาในขนาดยาที่แนะนำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

การเก็บรักษายาผงเกลือแร่

ควรเก็บยาผงเกลือแร่ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาผงเกลือแร่บางยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งยาผงเกลือแร่ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลวิธีกำจัดยาที่ถูกต้องได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาผงเกลือแร่

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่นสมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาผงเกลือแร่ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาผงเกลือแร่

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยานี้โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาผงเกลือแร่อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาผงเกลือแร่อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาผงเกลือแร่อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณเป็นโรค

 • ความผิดปกติของเลือดที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 • โรคเกาต์
 • โรคฟัน
 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ
 • การอุดตันในระบบทางเดินอาหาร

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาผงเกลือแร่สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 200 – 400 มล. ภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาผงเกลือแร่สำหรับเด็ก

เด็กน้ำหนักมากกว่า 20 กก. และทารกน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ขนาดยาที่แนะนำคือ 28 – 57 มล./กก. ภายใน 24 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาผงสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือการใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และแพนิค เป็นยาซึ่งส่งผลต่อสมองและประสาท ทำงานโดยกระตุ้นสารสื่อประสาท ที่เรียกว่า กาบา (GABA)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

ผลไม้ฉ่ำน้ำ-ป้องกันภาวะขาดน้ำ

ผลไม้ฉ่ำน้ำ กินแล้วชื่นใจ ป้องกันอันตรายจากภาวะขาดน้ำ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai
Published on 14/10/2020 . 3 mins read
ทารกท้องเสีย-สาเหตุ-รับมือ

ทารกท้องเสีย เกิดจากอะไร จะรับมือได้อย่างไรดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 19/02/2020 . 4 mins read
คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 06/02/2020 . 9 mins read
ดีกัวดิน-dequadin

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on 09/12/2019 . 3 mins read