มิวซิแน็กซ์® บรรเทาอาการโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และอาการปวด (Mucinex® Cold Flu and Sore)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ข้อบ่งใช้

ยา มิวซิแน็กซ์® (Mucinex® Cold Flu & Sore) ใช้สำหรับ

ยา มิวซิแน็กซ์® บรรเทาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และอาการปวด (Mucinex® Cold Flu and Sore) มักใช้สำหรับ

 • บรรเทาอาการเหล่านี้ชั่วคราว
 • ลดไข้ชั่วคราว
 • ลดการคับแน่นในโพรงจมูก
 • ช่วยคลายเสมหะ (เมือก) และสารคัดหลั่งบางๆ ในหลอดลม เพื่อกำจัดเมือกในหลอดลมและทำให้ไอลดลง

วิธีการใช้ยา มิวซิแน็กซ์®

 • ห้ามใช้ยาเกินกว่าที่กำหนด (ดูตรงคำเตือนการใช้ยาเกินขนาด) ห้ามรับประทานยามากกว่า 6 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • วัดขนาดยาด้วยถ้วยตวงที่ให้มาเท่านั้น อย่าใช้ถ้วยตวงยาอื่นๆ
 • ใช้ยาตามขนาดต่อไปนี้หรือตามที่แพทย์กำหนด

การเก็บรักษายา มิวซิแน็กซ์®

ยา มิวซิแน็กซ์® นั้นควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยา มิวซิแน็กซ์® ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยา มิวซิแน็กซ์® ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา มิวซิแน็กซ์®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งแพทย์ถ้าหาก

 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากขณะที่คุณตั้งใจว่าจะให้นมบุตร หรือกำลังให้นมบุตร คุณควรจะใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ นี่รวมไปถึงยาที่คุณกำลังใช้อยู่ซึ่งสามารถหาซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา เช่น สมุนไพร และอาหารเสริม
 • หากคุณมีอาการแพ้สารสำคัญและไม่สำคัญในยา มิวซิแน็กซ์® และยาอื่นๆ
 • หากคุณมีโรคอื่นๆ มีความผิดปกติ หรือมีอาการใดๆ

ยานี้มีส่วนประกอบของอะเซตามีโนเฟน อาการตับเสียหายอย่างรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นหากคุณรับประทาน

 • มากกว่า 6 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดต่อวัน
 • ร่วมกับยาอื่นที่มีอะเซตามีโนเฟน
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 แก้ว หรือมากกว่าเป็นประจำ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ถ้าอาการเจ็บคอนั้นรุนแรง และเป็นมานานเกินกว่า 2 วัน แล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเกิดตามมา เช่น เป็นไข้ ปวดหัว ผดผื่น คลื่นไส้ หรืออาเจียน ควรปรึกษาแพทย์ในทันที

ห้ามใช้ยานี้

 • ร่วมกับยาอื่นที่มีส่วนประกอบของอะเซตามีโนเฟน (ตามใบสั่งยาและหาซื้อได้เอง) หากคุณไม่แน่ใจว่ายานั้นมีอะเซตามีโนเฟนหรือไม่ ควรสอบถามกับแพทย์หรือเภสัชกร
 • สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
 • หากคุณกำลังใช้ยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมมีนออกซิเดส (monoamine oxidase inhibitor) ซึ่งคือยาสำหรับสภาวะซึมเศร้า อาการทางจิตเวช หรือสภาวะทางอารมณ์ หรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) หรือ 2 สัปดาห์หลังจากการหยุดใช้ยากลุ่มเอมเอโอไอ หากคุณไม่แน่ใจว่ายาตามใบสั่งนั้นมีส่วนประกอบของเอมเอโอไอหรือไม่ ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาตัวนี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยา Mucinex® Cold, Flu and Sore ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อชั่งน้ำหนักเรื่องความเสี่ยงในการใช้ยานี้ และจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ โดย FDA มีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ยาต้องห้าม
 • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา มิวซิแน็กซ์

หยุดใช้ยาและสอบถามแพทย์ถ้าหากคุณ

 • เกิดอาการกังวลใจ มึนงงหรือนอนไม่หลับ
 • มีอาการปวด คัดจมูกหรือไอแย่หรือกินเวลานานกว่า 7 วัน
 • อาการไข้แย่ลง หรือกินเวลานานกว่า 3 วัน
 • มีอาการแดงหรือบวม
 • เกิดอาการใหม่ขึ้น
 • อาการไอกลับมา หรือเกิดขึ้นพร้อมกับผื่นขึ้น หรือมีอาการปวดหัวไม่ยอมหาย อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสภาวะที่ร้ายแรง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยามิวซิแน็กซ์ อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยามิวซิแน็กซ์ อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยามิวซิแน็กซ์ อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนใช้ยา Mucinex® Cold, Flu and Sore

ขนาดยา Mucinex® Cold, Flu & Sore สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 มล. ในหนึ่งถ้วยตวงยา รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมง

ขนาดยา Mucinex® Cold, Flu & Sore สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ขนาดยาที่แนะนำคือครั้งละ 20 มล. ในหนึ่งถ้วยตวงยา รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามใช้ยา

รูปแบบของยา

จุดเด่นและรูปแบบการใช้งานมีดังนี้

 • ยาน้ำ 6 ออนซ์ (180 มล.) ในแต่ละ 20 มล. อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) 650 มก. เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan) 20 มก. ไกวเฟนิซิน (Guaifenesin) 400 มก. ฟีนิลเอฟรีน เอชซีแอล (Phenylephrine HCl) 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: กรกฎาคม 30, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน