ลีวาควิน® (Levaquin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 14/08/2020 . 6 mins read
Share now

ลีวาควิน® (Levaquin®) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolone antibiotic) ที่ต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย

ข้อบ่งใช้

ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) ใช้สำหรับ

ลีวาควิน® (Levaquin®) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolone antibiotic) ที่ต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย

ลีวาควิน®ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ไซนัส ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ลีวาควิน®ยังใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ (bronchitis) หรือโรคปอดบวม (pneumonia) และยังใช้เพื่อรักษาผู้ที่เคยเปิดรับเชื้อแอนแทรกซ์ (anthrax)

ยาปฏิชีวนะฟลูออโรควิโนโลนสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง หรือทำให้ไร้ความสามารถที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ ลีวาควิน®ควรใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อ ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่ปลอดภัยกว่าเท่านั้น

วิธีการใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

รับประทานลีวาควิน®ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

รับประทานลีวาควิน®พร้อมกับน้ำเปล่าในเวลาเดียวกันทุกวัน ควรดื่มน้ำให้มาก เพื่อให้ไตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ขณะที่กำลังใช้ยานี้

คุณสามารถรับประทานยาเม็ดพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก

รับประทานลีวาควิน®รูปแบบยาน้ำสำหรับรับประทาน ขณะที่ท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากมื้ออาหาร

ควรตวงยาด้วยกระบอกฉีดยาที่แถมมา หรือช้อนหรือถ้วยสำหรับตวงยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยา โปรดขอจากเภสัชกร

ใช้ยานี้จนจนครบระยะเวลาที่กำหนด อาการของคุณอาจจะดีขึ้นก่อนที่การติดเชื้อจะหายไปอย่างสมบูรณ์ การข้ามมื้อยาอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ทนต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม ลีวาควิน®ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัด

อย่าแบ่งยานี้กับผู้อื่น (โดยเฉพาะเด็ก) แม้ว่าผู้นั้นจะมีอาการเดียวกันกับคุณ

ยานี้สามารถทำให้ผลการตรวจคัดกรองยาเสพติดเป็นบวกเท็จได้ หากคุณต้องรับการตรวจคัดกรองยาผ่านทางตัวอย่างปัสสาวะ โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ลีวาควิน®

การเก็บรักษาลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ลีวาควิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ลีวาควิน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งลีวาควิน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของลีวาควิน® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ลีวาควิน®หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อยาฟลูออโรควิโนโลนอื่นๆ เช่น ไซโปรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin) เจมิฟลอกซาซิน (gemifloxacin) มอกซิฟลอกซาซิน (moxifloxacin) โอฟลอกซาซิน (ofloxacin) นอร์ฟลอกซาซิน (norfloxacin) และอื่นๆ

ลีวาควิน®อาจทำให้เส้นเอ็น (เส้นเอ็นที่เชื่อมต่อกระดูกกับร่างกายภายในร่างกาย) บวมหรือฉีดขาดได้ โดยเฉพาะเอ็นร้อยหวายที่ส้นเท้า อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาหรือนานหลายเดือนหลังจากหยุดใช้ลีวาควิน® ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นนั้นมักจะเกิดขึ้นหากคุณอายุมากกว่า 60 ปี หากคุณใช้ยาสเตียรอยด์ หรือหากคุณรับการปลูกถ่ายไต หัวใจ หรือปอด

อย่าใช้ยานี้กับเด็ก โดยไม่ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นและข้อต่อนั้น มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้ลีวาควิน®

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ยานี้จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้หรือไม่ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์

ยาลีโวฟลอกซาซินสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ลีวาควิน®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

หยุดใช้ลีวาควิน®และติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องร่วงไหลเป็นน้ำหรือเป็นเลือด
 • ปวดหัวพร้อมกับมีอาการปวดหน้าอกและวิงเวียนอย่างรุนแรง หมดสติ หัวใจเต้นเร็วหรือรัว
 • รู้สึกอ่อนแรงหรือป่วยกะทันหัน หนาวสั่น เจ็บคอ ต่อมบวม มีแผลที่ปาก มีรอยช้ำหรือเลือดออกได้ง่าย
 • ชัก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือหายใจติดขัด
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ – ปวดท้องส่วนบน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดินเหนียว ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)
 • สัญญาณของเส้นเอ็นฉีกขาด – ที่ข้อต่อใดๆ มีอาการปวดกะทันหัน บวม รอยช้ำ กดเจ็บ แข็งเกร็ง การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือเสียงเผลาะ (ควรพักข้อต่อจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำหรือการดูแลทางการแพทย์)
 • อาการของเส้นประสาท – เหน็บชา แสบร้อน ปวด หรือมีปฏิกิริยาไวมากขึ้นต่ออุณหภูมิ สัมผัสเบาๆ หรือความรู้สึกต่อส่วนของร่างกาย
 • ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม – ซึมเศร้า มองเห็นภาพหลอน หวาดระแวง สั่นเทา รู้สึกร้อนรนหรือวิตกกังวล มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย นอนไม่หลับ ฝันร้าย
 • ความดันภายในกระโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้น – ปวดหัวอย่างรุนแรง มีเสียงอื้อในหู วิงเวียน คลื่นไส้ การมองเห็นมีปัญหา ปวดด้านหลังดวงตา
 • ปฏิกิริยาผิวหนังที่รุนแรง – ปวดผิว ตามด้วยผดผื่นผิวหนังสีแดงหรือสีม่วงที่แพร่กระจาย (โดยเฉพาะใบหน้าหรือร่างกายส่วนบน) และทำให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก

ยาลีโวฟลอกซาซินอาจทำให้เส้นเอ็นเกิดอาการบวมหรือฉีดขาดได้ ยาลีโวฟลอกซาซินยังสามารถทำให้เกิดผลที่รุนแรงต่อประสาท และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทอย่างถาวร

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ลีวาควิน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาขับปัสสาวะหรือยาขับน้ำ
 • ยาทีโอฟิลลีน (Theophylline)
 • ยาสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจ – อะมิโอดาโรน (Amiodarone) ไดโซพิราไมด์ (Disopyramide) โดฟีทิลไลด์ (Dofetilide) โดรนดาโรน (Dronedarone) โพรคาอินาไมด์ (Procainamide) ควินิดีน (Quinidine) โซทาลอล (Sotalol) และอื่นๆ
 • ยารักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิต – อะมิทริปไทลีน (Amitriptylline) คลอมิปรามีน (Clomipramine) เดซิพรามีน (Desipramine) อิโลเพอริโดน (Iloperidone) อิมิพรามีน (Imipramine) นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) และอื่นๆ
 • ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) – แอสไพริน (Aspirin) ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) อย่างแอดวิล (Advil) หรือมอทริน (Motrin) ยานาพรอกเซน (Naproxen) อย่างอะลีฟ (Aleve) ยาเซเลโคซิบ (Celecoxib) ยาไดโคลเฟแนค (Diclofenac) ยาอินโดเมทาซิน (Indomethacin) ยาเมโลซิแคม (Meloxicam) และอื่นๆ

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ลีวาควิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ลีวาควิน® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็น ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก โรคข้ออักเสบ หรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่ออื่นๆ (โดยเฉพาะในเด็ก)
 • หัวใจเต้นช้าหรือความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจอื่นๆ (โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยารักษาอาการนี้อยู่)
 • ประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัว หรือเคยมีภาวะ Long QT syndrome
 • โรคตับหรือโรคไต
 • เคยเป็นโรคลมชัก หรือโรคชักอื่นๆ
 • ความผิดปกติของเส้นประสาท
 • โรคเบาหวาน (โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยาอินซูลิน หรือยารักษาโรคเบาหวานแบบรับประทาน)
 • ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาตามปกติของลีวาควินรูปแบบยาเม็ดหรือยาสารละลายสำหรับรับประทานคือ 250 มก. 500 มก. หรือ 750 มก. รับประทานทุกๆ 24 ชั่วโมง

ขนาดยาตามปกติของลีวาควิน® รูปแบบยาสำหรับฉีดคือ 250 หรือ 500 มก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ นานกว่า 60 นาที ทุกๆ 24 ชั่วโมง หรือ 750 มก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ นานกว่า 90 นาที ทุกๆ 24 ชั่วโมง

ขนาดยาของลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด
 • ยาสารละลายสำหรับรับประทาน
 • ยาสำหรับฉีดลีโวฟลอกซาซิ 250 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ฝึกลูกขับถ่ายแบบผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มต้นอย่างไรดี

เมื่อไหร่ที่จะถึงเวลาในการ ฝึกลูกขับถ่ายแบบผู้ใหญ่ มีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำก่อนฝึกลูกบ้าง ทาง Hello คุณหมอมีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

โรคไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever) เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังมีภาวะคออักเสบ มีลักษณะเด่นคือ มีผื่นสีแดงสดเกิดขึ้นตามลำตัว

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

น้ำอสุจิมีเลือดปนออกมา อาการสุขภาพของคุณผู้ชายที่ต้องรู้

น้ำอสุจิมีเลือดปน ไม่ใช่อาการทางสุขภาพโดยปกติ แต่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก อัณฑะอักเสบ การอักเสบ หรือการติดเชื้อต่างๆ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

ป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล จะทำยังไงให้นอนหลับได้ดี

เมื่อ ป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่ชอบใจนัก เพราะนอกจากจะไม่เหมือนที่บ้านแล้ว บางครั้งยังอาจนอนหลับได้ไม่สนิทอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย