ลีวาควิน® (Levaquin®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ข้อบ่งใช้

ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) ใช้สำหรับ

ลีวาควิน® (Levaquin®) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolone antibiotic) ที่ต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย

ลีวาควิน®ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ไซนัส ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ลีวาควิน®ยังใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ (bronchitis) หรือโรคปอดบวม (pneumonia) และยังใช้เพื่อรักษาผู้ที่เคยเปิดรับเชื้อแอนแทรกซ์ (anthrax)

ยาปฏิชีวนะฟลูออโรควิโนโลนสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง หรือทำให้ไร้ความสามารถที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ ลีวาควิน®ควรใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อ ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะที่ปลอดภัยกว่าเท่านั้น

วิธีการใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

รับประทานลีวาควิน®ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

รับประทานลีวาควิน®พร้อมกับน้ำเปล่าในเวลาเดียวกันทุกวัน ควรดื่มน้ำให้มาก เพื่อให้ไตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ขณะที่กำลังใช้ยานี้

คุณสามารถรับประทานยาเม็ดพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก

รับประทานลีวาควิน®รูปแบบยาน้ำสำหรับรับประทาน ขณะที่ท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากมื้ออาหาร

ควรตวงยาด้วยกระบอกฉีดยาที่แถมมา หรือช้อนหรือถ้วยสำหรับตวงยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยา โปรดขอจากเภสัชกร

ใช้ยานี้จนจนครบระยะเวลาที่กำหนด อาการของคุณอาจจะดีขึ้นก่อนที่การติดเชื้อจะหายไปอย่างสมบูรณ์ การข้ามมื้อยาอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ทนต่อยาปฏิชีวนะเพิ่มเติม ลีวาควิน®ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัด

อย่าแบ่งยานี้กับผู้อื่น (โดยเฉพาะเด็ก) แม้ว่าผู้นั้นจะมีอาการเดียวกันกับคุณ

ยานี้สามารถทำให้ผลการตรวจคัดกรองยาเสพติดเป็นบวกเท็จได้ หากคุณต้องรับการตรวจคัดกรองยาผ่านทางตัวอย่างปัสสาวะ โปรดแจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ลีวาควิน®

การเก็บรักษาลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ลีวาควิน® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ลีวาควิน®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งลีวาควิน®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของลีวาควิน® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ลีวาควิน®หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อยาฟลูออโรควิโนโลนอื่นๆ เช่น ไซโปรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin) เจมิฟลอกซาซิน (gemifloxacin) มอกซิฟลอกซาซิน (moxifloxacin) โอฟลอกซาซิน (ofloxacin) นอร์ฟลอกซาซิน (norfloxacin) และอื่นๆ

ลีวาควิน®อาจทำให้เส้นเอ็น (เส้นเอ็นที่เชื่อมต่อกระดูกกับร่างกายภายในร่างกาย) บวมหรือฉีดขาดได้ โดยเฉพาะเอ็นร้อยหวายที่ส้นเท้า อาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาหรือนานหลายเดือนหลังจากหยุดใช้ลีวาควิน® ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นนั้นมักจะเกิดขึ้นหากคุณอายุมากกว่า 60 ปี หากคุณใช้ยาสเตียรอยด์ หรือหากคุณรับการปลูกถ่ายไต หัวใจ หรือปอด

อย่าใช้ยานี้กับเด็ก โดยไม่ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นและข้อต่อนั้น มักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้ลีวาควิน®

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ยานี้จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้หรือไม่ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์

ยาลีโวฟลอกซาซินสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ลีวาควิน®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

หยุดใช้ลีวาควิน®และติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องร่วงไหลเป็นน้ำหรือเป็นเลือด
 • ปวดหัวพร้อมกับมีอาการปวดหน้าอกและวิงเวียนอย่างรุนแรง หมดสติ หัวใจเต้นเร็วหรือรัว
 • รู้สึกอ่อนแรงหรือป่วยกะทันหัน หนาวสั่น เจ็บคอ ต่อมบวม มีแผลที่ปาก มีรอยช้ำหรือเลือดออกได้ง่าย
 • ชัก
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือหายใจติดขัด
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ – ปวดท้องส่วนบน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดินเหนียว ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)
 • สัญญาณของเส้นเอ็นฉีกขาด – ที่ข้อต่อใดๆ มีอาการปวดกะทันหัน บวม รอยช้ำ กดเจ็บ แข็งเกร็ง การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือเสียงเผลาะ (ควรพักข้อต่อจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำหรือการดูแลทางการแพทย์)
 • อาการของเส้นประสาท – เหน็บชา แสบร้อน ปวด หรือมีปฏิกิริยาไวมากขึ้นต่ออุณหภูมิ สัมผัสเบาๆ หรือความรู้สึกต่อส่วนของร่างกาย
 • ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฟติกรรม – ซึมเศร้า มองเห็นภาพหลอน หวาดระแวง สั่นเทา รู้สึกร้อนรนหรือวิตกกังวล มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย นอนไม่หลับ ฝันร้าย
 • ความดันภายในกระโหลกศีรษะเพิ่มมากขึ้น – ปวดหัวอย่างรุนแรง มีเสียงอื้อในหู วิงเวียน คลื่นไส้ การมองเห็นมีปัญหา ปวดด้านหลังดวงตา
 • ปฏิกิริยาผิวหนังที่รุนแรง – ปวดผิว ตามด้วยผดผื่นผิวหนังสีแดงหรือสีม่วงที่แพร่กระจาย (โดยเฉพาะใบหน้าหรือร่างกายส่วนบน) และทำให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก

ยาลีโวฟลอกซาซินอาจทำให้เส้นเอ็นเกิดอาการบวมหรือฉีดขาดได้ ยาลีโวฟลอกซาซินยังสามารถทำให้เกิดผลที่รุนแรงต่อประสาท และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทอย่างถาวร

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ลีวาควิน®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาขับปัสสาวะหรือยาขับน้ำ
 • ยาทีโอฟิลลีน (Theophylline)
 • ยาสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจ – อะมิโอดาโรน (amiodarone) ไดโซพิราไมด์ (disopyramide) โดฟีทิลไลด์ (dofetilide) โดรนดาโรน (dronedarone) โพรคาอินาไมด์ (procainamide) ควินิดีน (quinidine) โซทาลอล (sotalol) และอื่นๆ
 • ยารักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิต – อะมิทริปไทลีน (amitriptylline) คลอมิปรามีน (clomipramine) เดซิพรามีน (desipramine) อิโลเพอริโดน (iloperidone) อิมิพรามีน (imipramine) นอร์ทริปไทลีน (nortriptyline) และอื่นๆ
 • ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) – แอสไพริน ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) อย่างแอดวิล (Advil) หรือมอทริน (Motrin) ยานาพรอกเซน (naproxen) อย่างอะลีฟ (Aleve) ยาเซเลโคซิบ (celecoxib) ยาไดโคลเฟแนค (diclofenac) ยาอินโดเมทาซิน (indomethacin) ยาเมโลซิแคม (meloxicam) และอื่นๆ

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ลีวาควิน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ลีวาควิน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็น ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก โรคข้ออักเสบ หรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่ออื่นๆ (โดยเฉพาะในเด็ก)
 • หัวใจเต้นช้าหรือความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจอื่นๆ (โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยารักษาอาการนี้อยู่)
 • ประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัว หรือเคยมีภาวะ long QT syndrome
 • โรคตับหรือโรคไต
 • เคยเป็นโรคลมชัก หรือโรคชักอื่นๆ
 • ความผิดปกติของเส้นประสาท
 • โรคเบาหวาน (โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยาอินซูลิน หรือยารักษาโรคเบาหวานแบบรับประทาน)
 • ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาตามปกติของลีวาควินรูปแบบยาเม็ดหรือยาสารละลายสำหรับรับประทานคือ 250 มก. 500 มก. หรือ 750 มก. รับประทานทุกๆ 24 ชั่วโมง

ขนาดยาตามปกติของลีวาควิน®รูปแบบยาสำหรับฉีดคือ 250 หรือ 500 มก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ นานกว่า 60 นาที ทุกๆ 24 ชั่วโมง หรือ 750 มก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ นานกว่า 90 นาที ทุกๆ 24 ชั่วโมง

ขนาดยาของลีวาควิน® (ยาลีโวฟลอกซาซิน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด ยาสารละลายสำหรับรับประทาน ยาสำหรับฉีดลีโวฟลอกซาซิ 250 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: มีนาคม 18, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน