ออกซิโคนติน (Oxycontin®)

โดย

Update Date 11/05/2020 . 6 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน) ใช้สำหรับ

ยาออกซิโคนติน (Oxycontin®) เป็นยาแก้ปวดโอปิออยด์ (opioid pain medication) ยาโอปิออยด์นั้นในบางครั้งอาจจะเรียกว่าสารเสพติด (narcotic) 

ยาออกซิโคนตินใช้เพื่อรักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง ที่คาดว่าอาจจะมีระยะเวลานาน ยาออกซิโคนตินใช้เพื่อการรักษาตลอดเวลาสำหรับอาการปวด ยานี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดเท่าที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับอาการปวด 

ยาออกซิโคนตินอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากคู่มือในการใช้ยาได้อีกด้วย

วิธีการใช้ยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน)

รับประทานยาออกซิโคนตินตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามแนวทางการใช้ยาบนฉลากยาที่กำหนด ยาออกซิโคนตินสามารถทำให้คุณหายใจได้ช้าลงหรือหยุดหายใจ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มใช้ยาหรือเปลี่ยนขนาดยา อย่ารับประทานยาออกซิโคนตินในขนาดยาที่มากกว่าหรือนานกว่าที่กำหนด โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยานั้นไม่ได้ผลดีเช่นเดิมสำหรับการบรรเทาอาการปวด

ยาออกซิโคนตินนั้นสามารถทำให้เกิดการเสพติดเป็นนิสัยได้ อย่าแบ่งปันยานี้ให้ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เคยใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยามาก่อน การใช้ยาแก้ปวดแบบเสพติดในทางที่ผิด สามารถทำให้เกิดการติดยา การใช้ยาเกินขนาด หรือการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก หรือผู้ที่ใช้ยาโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ การขายหรือให้ยาออกซิโคนตินนั้นผิดกฏหมาย  

หยุดใช้ยาแก้ปวดตลอดเวลาอื่นๆ ทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มใช้ยาออกซิโคนตินแบบออกฤทธิ์นาน 

รับประทานยาพร้อมกับอาหาร

อย่าบด หัก หรือแกะเปิดยาเม็ดออกฤทธิ์นาน กลืนยาลงไปทั้งเม็ดเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการรับขนาดยาที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 

คุณไม่ควรหยุดใช้ยาออกซิโคโดน (oxycodone) ในทันที ควรทำตามแนวทางของแพทย์เกี่ยวกับวิธีการค่อยๆ ลดขนาดยาลงมา

อย่าบดหรือหักยาเม็ดเพื่อสูดดมหรือผสมกับน้ำเพื่อฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ อาจทำแบบนี้อาจทำให้เสียชีวิตได้ 

ควรติดตามปริมาณยาที่ใช้จากยาขวดใหม่แต่ละขวด ยาออกซิโคโดนนั้นเป็นยาเสพติด และคุณควรรับทราบหากมีใครใช้ยาของคุณอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์

อย่าเก็บยาออกซิโคนตินที่เหลืออยู่ไว้ โปรดสอบถามเภสัชกรเกี่ยวกับโปรแกรมการกำจัดยาที่รับคืน หากไม่มีเกี่ยวกับโปรแกรมการรับยาคืน ควรทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้ลงในชักโครก

การเก็บรักษายาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน)

ยาออกซิโคนตินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาออกซิโคนตินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาออกซิโคนตินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก  

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาออกซิโคนติน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณใช้ยาระงับประสาท อย่างยาวาเลียม (Valium) เช่น ไดอาซิแปม (diazepam) อัลปราโซแลม (alprazolam) โลราซิแปม (lorazepam) อาติแวน (Ativan) โคลโนพิน (Klonopin) เรสโทริล (Restoril) ทรานเซเน (Tranxene) เวอร์เซด (Versed) ซาแนกซ์ (Xanax) และอื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยาออกซิโคนตินถ้าหาก 

 • คุณเป็นโรคหอบหืดอย่างรุนแรงหรือมีปัญหากับการหายใจ 
 • มีอาการกระเพาะอาหารหรือลำไส้อุดตัน 

คุณไม่ควรใช้ยาออกซิโคนตินนอกเสียจากว่าคุณจะเคยใช้ยาที่คล้ายกับยาแก้ปวดโอปิออยด์และสามารถทนยาได้

ไม่ควรใช้ยาออกซิโคนตินกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 11 ปี 

หากคุณใช้ยาออกซิโคนตินขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ทารกอาจจะมีอาการติดยาได้ อาการนี้สามารถทำให้เกิดอาการถอนยา ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหลังจากที่ทารกคลอดออกมา ทารกที่เกิดมาโดยมีภาวะติดยาเสพติดนั้น อาจต้องได้รับการรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์

การใช้ยาโอปิออยด์ในระยะยาวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความเจริญพันธุ์ในผู้ชายหรือผู้หญิง ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผลของยาโอปิออยด์ต่อความเจริญพันธุ์นี้จะเป็นถาวรหรือไม่ 

อย่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยาออกซิโคนตินนั้นสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้ และสามารถทำให้ทารกเกิดอาการง่วงซึม หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาออกซิโคนตินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน)  

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้ 

 • ง่วงซึม
 • ปวดหัว 
 • วิงเวียน 
 • รู้สึกเหนื่อยล้า
 • ท้องผูก
 • ปวดท้อง 
 • คลื่นไส้ 
 • อาเจียน
 • เบื่ออาหาร
 • ปากแห้ง
 • คันใรระดับเบา

ติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • หายใจตื้น หายใจช้า
 • สับสน 
 • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • ชัก
 • ท้องผูกอย่างรุนแรง
 • ประจำเดือนขาด
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Impotence) มีปัญหาทางเพศ หรือหมดความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
 • รู้สึกหน้ามืดคล้ายจะหมดสติ 
 • ระดับคอร์ติซอลต่ำ (cortisol) คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร วิงเวียน รู้สึกเหนื่อย้าหรืออ่อนแรงมากขึ้น 

รับการรักษาในทันที หากคุณมีอาการของกลุ่มอาการเซโรโทนิน (serotonin syndrome) เช่น กระสับกระส่าย สับสน เป็นไข้ เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก รู้สึกหายใจไม่อิ่ม กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เดินลำบาก หรือรู้สึกเหมือนจะหมดสติ 

รับการรักษาในทันที หากคุณมีสัญญาณของการแพ้ต่อยาออกซิโคนติน เช่น ลมพิษ หายใจติดขัด มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ 

เช่นเดียวกันกับยาแก้ปวดแบบเสพติดอื่นๆ ยาออกซิโคโดนนั้นสามารถทำให้คุณหายใจได้ช้าลง และอาจเกิดการเสียชีวิตได้หากหายใจอ่อนเกินไป

ควรรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันที หากคุณมีอาการหายใจช้าโดยมีช่วงหยุดหายใจนาน ริมฝีปากเป็นสีน้ำเงินรูม่านตาหดเล็กลงมากเท่ารูเข็ม หรือหากคุณตื่นยาก 

ผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจจะเกิดได้มากกว่าในผู้สูงอายุ และผู้ที่ขาดสารอาหารหรืออ่อนแอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาออกซิโคนตินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาแก้ปวดแบบเสพติดอื่นๆ ยาแก้ปวดโอปิออยด์หรือยาแก้ไอตามใบสั่งแพทย์ 
 • ยาที่สามารถทำให้คุณมีอาการง่วงซึมหรือหายใจช้าได้ ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาระงับประสาท (sedative) ยาคลายเครียด (tranquilizer) หรือยาระงับอาการทางจิต (Antipsychotic drugs)
 • ยาที่ส่งผลกระทบต่อระดับของสารเซโรโทนิน (serotonin) ภายในร่างกาย ยารักษาโรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาการปวดหัวไมเกรน การติดเชื้อที่รุนแรง หรือยาที่ใช้เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียน  

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาออกซิโคนตินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาออกซิโคนตินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • เคยมีอาการบาดเจ็บที่หัว โรคเนื้องอกในสมอง หรือมีอาการชัก 
 • เคยใช้ยาในทางที่ผิด ติดสุรา หรือมีอาการป่วยทางจิต
 • มีปัญหากับการปัสสาวะ
 • โรคตับหรือโรคไต
 • มีปัญหากับถุงนำ้ดี ตับอ่อน หรือต่อมไทรอยด์ 

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการปวด

 • ขนาดยาเริ่มต้น

ยาควบคุมการออกฤทธิ์ (Controlled Release) 10 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง

 • ขนาดยาปกติ

ยาควบคุมการออกฤทธิ์ 20 มก. ถึง 640 มก. ต่อวันสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคมะเร็ง ขนาดยาโดยรวมต่อวันเฉลี่ยที่ประมาณ 105 มก. ต่อวัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงนั้นอาจต้องใช้ยาออกซิโคโดนแบบออกฤทธิ์ทันทีในขนาดยากู้ชีพเท่าที่จำเป็น เพื่อช่วยเสริมยาควบคุมการออกฤทธิ์

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาอาการปวด

 • ขนาดยาเริ่มต้น 

ยาออกฤทธิ์ทันที (Immediate Release) 2.5 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

 • ขนาดยาปกติ

ยาควบคุมการออกฤทธิ์ 20 มก. ถึง 640 มก. ต่อวันสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากโรคมะเร็ง ขนาดยาโดยรวมต่อวันเฉลี่ยที่ประมาณ 105 มก. ต่อวัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวดอย่างรุนแรงนั้นอาจต้องใช้ยาออกซิโคโดนแบบออกฤทธิ์ทันทีในขนาดยากู้ชีพเท่าที่จำเป็น เพื่อช่วยเสริมยาควบคุมการออกฤทธิ์

ขนาดยาออกซิโคนติน (ออกซิโคโดน) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัย และประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาออกซิโคโดน รูปแบบเกลือไฮโดรคลอไลด์ (oxycodone hydrochloride) แบบยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิล์มชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 80 มก.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา 

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ดูแลแผลไฟไหม้ อย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุด

หากคุณมีแผลไฟไหม้ แพทย์จะต้องทำการประเมินความรุนแรงของแผลไฟไหม้ว่าอยู่ในระดับไหน แต่ในการ ดูแลแผลไฟไหม้ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

บลิสเท็กซ์® (Blistex®) ใช้เพื่อลดความแห้งกร้านบริเวณริมฝีปาก เพิ่มความชุ่มชื้นตลอดวัน และปกป้องผิวหนังจากแสงแดดลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บอนเจลลา® (Bonjela®)

บอนเจลลา® (Bonjela®) นิยมใช้สำหรับรักษาแผลภายในช่องปาก การระคายเคืองจากการใส่ฟันปลอม อาการปวดฟัน และอาการเจ็บไขสันหลังของทารก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง รวมถึงการปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai