อัลเด็กซ์® เอเอ็น (Aldex® AN)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 13/08/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

อัลเด็กซ์® เอเอ็น ใช้สำหรับ

อัลเด็กซ์® เอเอ็น (Aldex® AN) ประกอบด้วยตัวยา ดอกซีลามีน (Doxylamine) ใช้เพื่อบรรเทาอาการน้ำมูกไหล จาม คันจมูกและคันคอ อาการคัน น้ำตาไหลเนื่องจากไข้ละอองฟาง (hay fever) หรือโรคภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน

วิธีการใช้อัลเด็กซ์® เอเอ็น

 • รับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือนม หากคุณมีอาการปวดท้อง ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
 • ใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นทุกวัน จนแพทย์จะแแนะนำให้คุณหยุดใช้ยา อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่าที่แนะนำ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ
 • อย่าหยุดใช้ยานี้หรือลดขนาดยา โดยไม่ปรึกษากับแพทย์ก่อน
 • ควรใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ โดยปกติมักจะใช้ยานี้ในระยะสั้นจนอาการหายไป

การเก็บรักษาอัลเด็กซ์® เอเอ็น

อัลเด็กซ์® เอเอ็นควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งอัลเด็กซ์® เอเอ็นลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้อัลเด็กซ์® เอเอ็น

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณมีอาการแพ้ต่ออัลเด็กซ์® เอเอ็น หรือส่วนผสมที่อยู่ในยานี้ ที่
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • หากคุณเป็นเด็ก
 • หากคุณเป็นผู้สูงอายุ
 • หากคุณเป็นโรคอื่น หรือกำลังใช้ยาอื่น ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยานี้

ความปลอดภัยต่อสภาวะบางอย่าง (เช่นการตั้งครรภ์ การให้นมบุตร หรือการผ่าตัด)

การตั้งครรภ์

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

อัลเด็กซ์® เอเอ็นจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

การให้นมบุตร

อัลเด็กซ์® เอเอ็นอาจผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารก ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) นั้น ยังอาจชะลอการผลิตน้ำนมแม่ อย่าใช้ยานี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หากคุณกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้อัลเด็กซ์® เอเอ็น

อัลเด็กซ์® เอเอ็นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ดังนี้

 • สัญญาณของอาการแพ้ อย่างลมพิษ หายใจติดขัด อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ
 • สับสน
 • มองเห็นภาพหลอน
 • วิงเวียนหรือง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • มองเห็นไม่ชัด
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • ท้องผูก
 • วิงเวียนหรือง่วงซึมระดับเบา

อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการทั้งหมด และอาจจะเกิดอาการอื่นขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

อัลเด็กซ์® เอเอ็นอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านฮีสตามีน เช่น เซทิริซีน (cetirizine) ไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น คาริโซโพรดอล (carisoprodol) ไซโคลเบนซาพีน (cyclobenzaprine)azepam) ซอลพิเดม (zolpidem)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น คาริโซโพรดอล (carisoprodol) ไซโคลเบนซาพีน (cyclobenzaprine)
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic pain relievers) เช่น โคดีน (codeine) ไฮโดรโคโดน (hydrocodone)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อัลเด็กซ์® เอเอ็นอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ โดยเฉพาะแอลกอฮอล์

ปฏิกิริยากับโรคอื่น

อัลเด็กซ์® เอเอ็นอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของอัลเด็กซ์® เอเอ็นสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาของอัลเด็กซ์® เอเอ็นที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่คือ 2 เม็ด รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อย่ารับประทานมากกว่า 6 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามที่แพทย์กำหนด

ขนาดยาของอัลเด็กซ์® เอเอ็นสำหรับเด็ก

ขนาดยาของอัลเด็กซ์® เอเอ็นสำหรับเด็กอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปีคือ 1 เม็ด รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อย่ารับประทานมากกว่า 6 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามที่แพทย์กำหนด

ยังไม่มีการพิสูจน์ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นสำหรับเด็กอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปี

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับเคี้ยว 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ยา ดรามามีนสำหรับเด็ก เป็นยาที่ใช้เพื่อลดอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื่องบิน ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการวิงเวียนเมื่อขึ้นยานพาหนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read
คาลิเมท-kalimate

คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 23/12/2019 . 4 mins read