อิมโมเดียม® (Immodium®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 22/09/2020 . 4 mins read
Share now

อิมโมเดียม® (Immodium®) ใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ทำงานโดยการชะลอการเคลื่อนไหวของลำไส้ เพื่อลดจำนวนครั้งการอุจจาระ และทำให้อุจจาระเหลวน้อยลง

ข้อบ่งใช้

ยา อิมโมเดียม® (โลเพอราไมด์) ใช้สำหรับ

ยาอิมโมเดียม® (Immodium®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ โลเพอราไมด์ (Loperamide) ใช้เพื่อรักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ยานี้ทำงานโดยการชะลอการเคลื่อนไหวของลำไส้ เพื่อลดจำนวนครั้งการอุจจาระ และทำให้อุจจาระนั้นเหลวน้อยลง ยาอิมโมเดียม® ยังใช้เพื่อลดปริมาณของสารคัดหลั่งในผู้ป่วย ที่ผ่านการผ่าตัดเปิดลำไส้เล็ก (Ileostomy)

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา อิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์)

ก่อนใช้ยาอิมโมเดียม®

 • โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อยาอิมโมเดียม®  หรือยาอื่นๆ
 • โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่หาซื้อเองที่คุณกำลังใช้อยู่
 • โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกำลังเป็นไข้
 • คุณควรจะทราบว่ายานี้อาจทำให้คุณง่วงซึมและวิงเวียน อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะทราบว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร
 • โปรดจำไว้ว่า แอลกอฮอล์สามารถเพิ่มอาการง่วงซึมที่เกิดจากยานี้ได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาอิมโมเดียม® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์)

อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการทั้งหมดของผลข้างเคียง และอาจจะเกิดอาการอื่นได้ โปรดติดต่อแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลข้างเคียง

ยาอิมโมเดียม® อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ปวดท้องหรือท้องอืด
 • อาการท้องร่วงที่กำลังเป็นอยู่หรือรุนแรงขึ้น
 • อาการท้องร่วงเหลวเป็นน้ำหรือเป็นเลือด
 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม รู้สึกเหนื่อยล้า
 • ท้องผูก
 • ปวดท้องระดับเบา
 • ผดผื่นผิวหนังหรือมีอาการคันที่ผิวหนังระดับเบา
 • ปฏิกิริยาผิวหนังที่รุนแรง เป็นไข้ เจ็บคอ มีอาการบวมที่ใบหน้าหรือลิ้น แสบร้อนที่ดวงตา ปวดผิว ตามด้วยผดผื่นผิวหนังสีแดงหรือสีม่วงที่แพร่กระจาย (โดยเฉพาะใบหน้าหรือร่างกายส่วนบน) และทำให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการท้องร่วง – เฉียบพลัน

 • ขนาดยาเริ่มต้น 4 มก. รับประทานหลังจากท้องร่วงครั้งแรก
 • ขนาดยาปกติ 2 มก. หลังจากท้องร่วงทุกครั้ง ไม่ควรเกิน 16 มก. ภายใน 24 ชั่วโมง
 • โดยปกติมักจะเห็นอาการดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการท้องร่วง – เรื้อรัง

 • ขนาดยาเริ่มต้น 4 มก. รับประทานหนึ่งครั้ง ตามด้วย 2 มก. รับประทานหลังจากท้องร่วงทุกครั้ง ไม่ควรเกิน 16 มก. ภายใน 24 ชั่วโมง
 • ขนาดยาปกติ ขนาดยาปกติโดยเฉลี่ยคือ 4-8 มก.
 • โดยปกติมักจะเห็นอาการดีขึ้นภายใน 10 วัน หากไม่เห็นอาการดีขึ้นหลังจากใช้ยาในขนาดสูงสุดที่ 16 มก. เป็นระยะเวลา 10 วัน การให้ยามากกว่านี้ก็ไม่น่าจะสามารถควบคุมอาการได้

ขนาดยาอิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องร่วง – เฉียบพลัน

 • ขนาดยาเริ่มต้น 2 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้งในวันแรก
 • ขนาดยาปกติ 0.1 มก./กก./ครั้ง หลังจากท้องร่วงทุกครั้ง แต่ไม่ควรเกินจากขนาดยาเริ่มต้น

อายุ 8-12 ปี (น้ำหนักมากกว่า 30 กก.)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 2 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้งในวันแรก
 • ขนาดยาปกติ 1 มก./กก./ครั้ง หลังจากท้องร่วงทุกครั้ง แต่ไม่ควรเกินจากขนาดยาเริ่มต้น

อายุ 12-18 ปี

 • ขนาดยาเริ่มต้น 4 มก. รับประทานหลังจากท้องร่วงครั้งแรก
 • ขนาดยาปกติ 2 มก. หลังจากท้องร่วงทุกครั้ง ไม่ควรเกิน 8 มก. ภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องร่วง – เรื้อรัง

 • อายุน้อยกว่า 2 ปี ยังไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับการรักษาอาการท้องร่วงเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอิมโมเดียม® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • ยาอีไลกลูสแตท (Eliglustat)
 • ยาโลไมทาไพด์ (Lomitapide)
 • ยาไนโลทินิบ (Nilotinib)
 • ยาซาควินาเวียร์ (Saquinavir)
 • ยาไซเมพรีเวียร์ (Simeprevir)
 • ยาโทโคเฟอร์โซแลน (Tocophersolan)
 • ยาเจมไฟโบรซิล (Gemfibrozil)
 • ยาไอทราโคนาโซล (Itraconazole)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอิมโมเดียม® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

การเก็บรักษายาอิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์)

ยาอิมโมเดียม® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอิมโมเดียม® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอิมโมเดียม® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแค็ปเล็ต (Caplets) สำหรับรับประทาน ขนาด 2 มก.

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยาอิมโมเดียม®  (โลเพอราไมด์)

รับประทานยาอิมโมเดียม®  ตามปกติคือหลังจากท้องร่วงทุกครั้ง หรือตามที่แพทย์กำหนด ขนาดยานั้นขึ้นอยู่กับสภาวะและการตอบสนองต่อการรักษา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

ทารกท้องเสีย-สาเหตุ-รับมือ

ทารกท้องเสีย เกิดจากอะไร จะรับมือได้อย่างไรดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 19/02/2020 . 4 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read