เครสเตอร์ (Crestor®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 7 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน) ใช้สำหรับ

ยาเครสเตอร์ (Crestor®) อยู่ในกลุ่มของยายับยั้งเอนไซม์เอชเอ็มจี-โคเอ รีดักเตส (HMG CoA reductase inhibitors) หรือยาสแตติน (statins)

ยาเครสเตอร์ใช้กับผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 8 ปี เพื่อลดปริมาณของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) ซึ่งเป็นไขมันชนิดหนึ่งภายในเลือด และชะลอการสะสมของคราบ (ไขมันสะสม) ภายในหลอดเลือด

ยาเครสเตอร์ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย และโรคแทรกซ้อนของหัวใจอื่นๆ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

ยาเครสเตอร์ยังใช้เพื่อรักษาภาวะคอเลสเตอรอลสูงที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ทั้งประเภทเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) ซึ่งได้รับถ่ายทอดทางพันธุพันธุกรรมจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง และประเภทโฮโมไซกัส (homozygous) ซึ่งได้รับถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากทั้งพ่อและแม่ สำหรับประเภทเฮเทอโรไซกัส ยาเครสเตอร์สามารถใช้กับเด็กที่อายุอย่างน้อย 8 ปี สำหรับประเภทโฮโมไซกัส ยาเครสเตอร์สามารถใช้กับเด็กที่อายุ 7 ปีได้

วิธีการใช้ยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน)

รับประทานยาเครสเตอร์ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา ในบางครั้งแพทย์อาจจะเปลี่ยนขนาดยาของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับผลที่ดีที่สุด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

ยาเครสเตอร์มักจะใช้วันละครั้ง รับประทานพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก ควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

ขณะที่กำลังใช้ยานี้ คุณอาจจำเป็นต้องรับการตรวจเลือดเป็นประจำ

ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด แม้ว่าคุณจะรู้สึกเป็นปกติดี ภาวะคอเลสเตอรอลสูงนั้นมักจะไม่มีอาการ คุณอาจต้องใช้ยาเครสเตอร์เป็นประจำในระยะยาว

คุณไม่ควรหยุดใช้ยาเครสเตอร์ นอกเสียจากแพทย์จะสั่งให้คุณทำเช่นนั้น

ยาเครสเตอร์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษา ที่อาจมีทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการควบคุมน้ำหนัก โปรดทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

การเก็บรักษายาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน)

ยาเครสเตอร์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเครสเตอร์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเครสเตอร์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาเครสเตอร์ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณอาจจำเป็นต้องหยุดใช้ยาเครสเตอร์เป็นเวลาสั้นๆ หากคุณมีอาการ

 • อาการชักที่ควบคุมไม่ได้
 • ภาวะอิเล็กโทรไลท์ไม่สมดุล (electrolyte imbalance) เช่น ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือต่ำ
 • ภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง
 • การติดเชื้อหรืออาการป่วยอย่างรุนแรง
 • ภาวะขาดน้ำ (Dehydration)
 • การผ่าตัดหรือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

คุณไม่ควรใช้ยาเครสเตอร์หากคุณเป็นโรคตับ

ยาโรซูวาสแตติน (Rosuvastatin) สามารถทำอันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้ อย่าใช้ยานี้ขณะที่กำลังตั้งครรภ์ หยุดใช้ยาเครสเตอร์ และโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากคุณตั้งครรภ์ ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้ยาเครสเตอร์

ยาโรซูวาสแตตินอาจผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และทำอันตรายต่อทารกได้ อย่าให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ยาเครสเตอร์สามารถทำให้เกิดสภาวะที่ส่งผลให้เกิดการสลายตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle tissue) และนำไปสู่ภาวะไตวาย สภาวะนี้มักจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคไต หรือมีภาวะขาดไทรอยด์ (hypothyroidism) แบบที่ควบคุมได้ไม่ดีพอ

ผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียนั้น อาจจะดูดซึมยาโรซูวาสแตตินในอัตราที่สูงกว่าผู้อื่น คุณอาจจะต้องเริ่มใช้ยาในขนาดที่น้อยกว่า

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเครสเตอร์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด X โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปอาจมีดังนี้

 • อาการของตับ (ปวดท้อง ปัสสาวะสีคล้ำ ดีซ่าน)
 • รู้สึกอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
 • ปวดหัว
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • คลื่นไส้
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการ

 • สับสน
 • ปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับ – คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน คัน รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระเป็นสีคล้ายดินเหนียว ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)
 • สัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต — ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย มีอาการปวดขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะติดขัด มีอาการบวมที่เท้าหรือข้อเท้า
 • รู้สึกเหนื่อยล้า หรือหายใจลำบาก

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ในกรณีหายาก ยาเครสเตอร์สามารถทำให้เกิดสภาวะที่ส่งผลให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อลาย และนำไปสู่ภาวะไตวาย โปรดติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อ กดเจ็บ หรืออ่อนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยเฉพาะหากคุณเป็นไข้ เหนื่อยล้าผิดปกติ และปัสสาวะสีคล้ำ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเครสเตอร์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาโคลชิซิน (Colchicine)
 • ยาไซโคลสปอรีน (Cyclosporine)
 • ยาสแตตินอื่นๆ – อะทอร์วาสแตติน (atorvastatin) โลวาสแตติน (lovastatin) ซิมวาสแตติน (simvastatin) ลิปิทอร์ (Lipitor) พราวาโคล (Pravachol) โซคอร์ (Zocor) ไวโทริน (Vytorin) และอื่นๆ
 • ยาต้านเชื้อรา – ฟลูโคนาโซล (fluconazole) ไอทราโคนาโซล (itraconazole) คีโตโคนาโซล (ketoconazole)
 • ยาต้านไวรัสที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคตับอักเสบ ซี (hepatitis C) – อะทาซานาเวียร์ (atazanavir) โฟแซมพรีนาเวียร์ (fosamprenavir) โลปินาเวียร์ (lopinavir) ริโทนาเวียร์ (ritonavir) ไซเมพรีเวียร์ (simeprevir) ทิพรานาเวียร์ (tipranavir) และอื่นๆ
 • ยาเจือจางเลือด – วาฟาริน (warfarin) คูมาดิน (Coumadin) แจนโทเวน (Jantoven)
 • ยาสำหรับคอเลสเตอรอลอื่นๆ – ฟีโนไฟเบรต (fenofibrate) เจมไฟโบรซิล (gemfibrozil)
 • ยาที่มีส่วนผสมของไนอาซิน (niacin) หรือกรดไนโคทินิก (nicotinic acid) – วิตามิน บี3 แอดไวคอร์ (Advicor) ไนอาสแปน (Niaspan) ไนอาคอร์ (Niacor) ซิมคอร์ (Simcor) สโล-ไนอาซิน (Slo-Niacin) และอื่นๆ

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเครสเตอร์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเครสเตอร์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • เคยเป็นโรคตับ
 • เคยเป็นโรคไต
 • โรคเบาหวาน
 • ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (thyroid disorder)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะไลโพโปรตีนในเลือดสูง (Hyperlipoproteinemia)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะไลโพโปรตีนในเลือดสูงประเภทไอไอเอ (IIa) ระดับไขมันแอลดีแอลสูง (Elevated LDL)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะไลโพโปรตีนในเลือดสูงประเภทไอไอบี (IIb) ระดับไขมันแอลดีแอล + วีแอลดีแอลสูง (Elevated LDL + VLDL)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะไลโพโปรตีนในเลือดสูงประเภทไอวี (IV) ระดับไขมันวีแอลดีแอลสูง (Elevated VLDL)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตามกรรมพันธุ์จากยีนโฮโมไซกัส (Homozygous Familial Hypercholesterolemia)

 • ขนาดยาเริ่มต้น 20 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 20 มก. ถึง 40 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. ถึง 10 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ขนาดยาปกติ 5 มก. วันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง

ขนาดยาเริ่มต้น 5 มก. วันละครั้ง พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาปกติ 5 มก. ถึง 20 มก. วันละครั้ง พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก

ขนาดยาเครสเตอร์ (โรซูวาสแตติน) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตามกรรมพันธุ์จากยีนเฮเทอโรไซกัส (Heterozygous Familial Hypercholesterolemia)

ผู้ป่วยเด็กอายุ 10 ถึง 17 ปี

 • ช่วงขนาดยาปกติ 5 ถึง 20 มก. รับประทานวันละครั้งพร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก ขนาดยาควรแตกต่างกันตามแต่ละรายโดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายการรักษาที่แนะนำ
 • การปรับขนาดยาควรเว้นระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ขนาดยาสูงสุด 20 มก. รับประทานวันละครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม โรซูวาสแตตินแคลเซียม (rosuvastatin calcium) 5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

กลุ่มยาสแตติน-ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ

การลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ทีม Hello คุณหมอ
Published on 11/11/2020 . 6 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read