เค็ปปรา (Keppra®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม) ใช้สำหรับ

ยาเค็ปปรา (Keppra®) เป็นยาต้านชัก (anti-epileptic drug) และยังเรียกว่ายากันชัก (anticonvulsant)

ยาเค็ปปราใช้เพื่อรักษาอาการชักที่กำลังมีอาการ ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 4 ปี

ยาเค็ปปรายังใช้เพื่อรักษาอาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว (tonic-clonic seizures) ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 6 ปี และอาการชักสะดุ้ง (myoclonic seizures) ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 12 ปี

วิธีการใช้ยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม)

ใช้ยาเค็ปปราตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด ในบางครั้งแพทย์อาจจะเปลี่ยนขนาดยา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลที่ดีที่สุด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด

ยาเค็ปปรามักจะรับประทานหนึ่งครั้งทุกๆ 12 ถึง 24 ชั่วโมง ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน คุณสามารถรับประทานยาพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก

หากเด็กใช้ยานี้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับน้ำหนัก ขนาดของยาเค็ปปรานั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็กและความเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อขนาดยาของเด็กได้

อย่าบด เคี้ยว หรือหักยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

การเก็บรักษายาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม)

ยาเค็ปปราควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเค็ปปราบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเค็ปปราลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาเค็ปปรา หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

อย่าหยุดใช้ยาเค็ปปราโดยไม่ปรึกษาแพทย์ แม้ว่าคุณจะรู้สึกเป็นปกติ คุณอาจจะมีอาการชักมากขึ้น หากคุณหยุดใช้ยาเค็ปปราอย่างกะทันหัน คุณอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาน้อยลง ก่อนหยุดใช้ยาอย่างสมบูรณ์

บางคนอาจจะมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายเมื่อเริ่มใช้ยานี้ ควรตื่นตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรืออาการของคุณ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากเกิดอาการใหม่หรืออาการรุนแรงขึ้น

ควรพกป้ายแจ้งเตือนข้อมูลทางการแพทย์ หรือบัตรประจำตัวผู้ป่วยที่บอกว่า คุณกำลังใช้ยาเค็ปปรา ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพใดๆ ที่รักษาคุณควรทราบว่า คุณกำลังใช้ยารักษาอาการชัก

ยาเค็ปปราอาจทำให้ความคิดหรือปฏิริยาตอบสนองของคุณบกพร่อง ควรระมัดระวังหากคุณต้องขับรถหรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัว โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ ขณะที่กำลังใช้ยานี้

อย่าเริ่มหรือหยุดใช้ยาเค็ปปราขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ การมีอาการชักขณะตั้งครรภ์ อาจเป็นอันตรายทั้งกับตัวแม่และเด็ก การควบคุมอาการชักนั้นสำคัญมากในช่วงตั้งครรภ์ และประโยชน์ในการป้องกันการชักนั้น อาจจะมากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาเค็ปปรา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเค็ปปราจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปอาจมีดังนี้

 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • รู้สึกเหนื่อยล้า
 • อ่อนแรง
 • รู้สึกก้าวร้าวหรือหงุดหงิด
 • เบื่ออาหาร
 • คัดจมูก
 • ติดเชื้อ

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเค็ปปราอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเค็ปปราอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเค็ปปราอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

เพื่อให้แน่ใจว่ายาเค็ปปรานั้นปลอดภัยสำหรับคุณ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • โรคไต หรือหากคุณกำลังอยู่ในกระบวนการไดอะไลซิส (dialysis)
 • โรคซึมเศร้าหรือหากคุณมีปัญหาทางจิตใจ
 • เคยมีอาการป่วยทางจิตหรือโรคจิต
 • เคยมีความคิดหรือการพยายามฆ่าตัวตาย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม) สำหรับผู้ใหญ่

อาการชักสะดุ้ง

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 500 มก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ/รับประทาน ทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาทุกๆ 2 สัปดาห์ 500 มก./ครั้ง ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำที่ 1,500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ขนาดยาที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า 3,000 มก./วัน นั้น ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ

มีอาการชักบางส่วน

ใช้เป็นการรักษาเสริม

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 500 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์ในขนาด 500 มก./ครั้ง ไม่ควรเกิน 3000 มก./วัน
 • ยาออกฤทธิ์นาน 1,000 มก. ต่อวัน อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์ในขนาด 1,000 มก./ครั้ง ไม่ควรเกิน 3,000 มก./วัน
 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์ในขนาด 500 มก./ครั้ง ไม่ควรเกิน 3,000 มก./วัน

อาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว

 • ยาออกฤทธิ์ทันที 500 มก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ/รับประทาน ทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาทุกๆ 2 สัปดาห์ 500 มก./ครั้ง ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำที่ 1,500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ขนาดยาที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า 3,000 มก./วัน นั้นยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ

ขนาดยาเค็ปปรา (ลีวีไทราซีแทม) สำหรับเด็ก

มีอาการชักบางส่วน

ใช้เป็นการรักษาเสริม

ยาเม็ดออกฤทธิ์ทันที

 • อายุน้อยกว่า 1 เดือน ยังไม่มีการกำหนดความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • อายุ 1 ถึง6 เดือน 7 มก./กก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาในขนาด 7 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ทุกๆ 2 สัปดาห์ ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำคือ 21 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • อายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี 10 มก./กก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาในขนาด 10 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ทุกๆ 2 สัปดาห์ ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • อายุ 4 ถึง 16 ปี 10 มก./กก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาในขนาด 10 มก./กก./ครั้ง ถึง 30 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • อายุมากกว่า 16 ปี 500 มก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาในขนาด 500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ทุกๆ 2 สัปดาห์ ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำคือ 1,500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ขนาดยาต่อวันคือ 3,000 มก. (1,500 มก. วันละ 2 ครั้ง)

ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน

 • อายุน้อยกว่า 12 ปี ยังไม่มีการกำหนดความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • และอายุ 12 ปี ขนาดยาเริ่มต้นคือรับประทาน 1,000 มก. ต่อวัน อาจปรับเพิ่มขนาดยาในขนาด 1000 มก. ทุกๆ 2 สัปดาห์ไปจนถึงขนาดยาสูงสุดที่ 3,000 มก./วัน

อาการชักเกร็งกระตุกทั้งตัว

 • อายุน้อยกว่า 6 ปี ยังไม่มีการกำหนดความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • อายุ 6 ถึง 16 ปี 10 มก./กก. รับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง เพิ่มขนาดยาทุกๆ 2 สัปดาห์ในขนาด 10 มก./กก./ครั้ง ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำคือ 30 มก./กก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง ยังไม่มีการกำหนดประสิทธิภาพของขนาดยาที่น้อยกว่า 60 มก./กก./วัน
 • อายุมากกว่า 16 ปี 500 มก. รับประทาน ทุกๆ 12 ชั่วโมง อาจเพิ่มขนาดยาในขนาด 500 มกทุกๆ 2 สัปดาห์ ไปจนถึงขนาดยาที่แนะนำที่ 1,500 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดเค็ปปราแบบออกฤทธิ์ทันที ขนาด 250 มก. 500 มก. 750 มก. 1 กรัม
 • ยาเม็ดเค็ปปราแบบออกฤทธิ์นาน ขนาด 500 มก. 750 มก.
 • ยาเค็ปปราแบบสารละลายสำหรับรับประทาน ขนาด 100 มก./มล.
 • ยาเค็ปปราแบบสารละลายสำหรับฉีด 5 มก./มล. 10 มก./มล. 15 มก./มล. 100 มก./มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine)

คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine) อยู่ในกลุ่มของยากันชัก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทบางอย่าง ทำงานโดยการลดการลุกลามของอาการชักในสมอง

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ กันยายน 3, 2018 . 12 mins read

บทความแนะนำ

โคลนาซีแพม (Clonazepam)

โคลนาซีแพม (Clonazepam)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ เมษายน 9, 2019 . 7 mins read
กาบาเพนติน (Gabapentin)

กาบาเพนติน (Gabapentin)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 4, 2019 . 9 mins read
นิวรอนติน-neurontin

นิวรอนติน® (Neurontin®)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 3, 2019 . 5 mins read
ลาโมไตรจีน (Lamotrigine)

ลาโมไตรจีน (Lamotrigine)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 19, 2018 . 6 mins read