เทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม (TheraFlu ® Syrup)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ข้อบ่งใช้

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมใช้สำหรับ

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม (TheraFlu ® Syrup) มักใช้เพื่อลดอาการดังต่อไปนี้ อาการปวด ไข้ ไอ โพรงจมูกอุดตัน น้ำมูกไหล หรือจาม ที่มีสาเหตุมาจากโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือโรคภูมิแพ้

วิธีการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมตามที่แพทย์กำหนดเกี่ยวกับขนาดยา และตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาอย่างระมัดระวัง ก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม
 • ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีสภาวะอื่นหรือเคยใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาต่อยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง โรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว ปัญหาหัวใจระดับรุนแรง ไม่สามารถปัสสาวะได้ หรือมีอาการหอบหืดกำเริบ หรือกำลังใช้ยาอื่นที่อาจมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) หรือยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) รวมถึงยาเฉพาะที่ กำลังใช้ยาโซเดียมออกซีเบต (sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone) หรือยาในกลุ่มMAOI (monoamine oxidase inhibitor) อย่างฟีเนลซีน (phenelzine) ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม

ผลข้างเคียงอาจมีดังนี้

 • ท้องผูก
 • ท้องร่วง
 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นง่าย
 • ปวดหัว
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้
 • ประหม่าหรือวิตกกังวล
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • อาเจียน
 • อ่อนแรง
 • ผดผื่น
 • ลมพิษ
 • คัน
 • หายใจติดขัด
 • แน่นหน้าอก
 • มีอาการบวมที่ปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • สับสน
 • ปัสสาวะติดขัดหรือไม่สามารถปัสสาวะได้
 • หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
 • มองเห็นภาพหลอน
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์
 • ชัก
 • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • วิงเวียน ประหม่า หน้ามืด หรือปวดหัวอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
 • มีอาการของปัญหาเกี่ยวกับตับ (เช่นปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีอ่อน เบื่ออาหารบ่อยครั้ง ปวดท้องส่วนบนขวา ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง)
 • สั่นเทา
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin) หรือไอโซไนอาซิด (isoniazid)
 • ไดจอกซิน (Digoxin) หรือดรอกซีโดปา (droxidopa)
 • ยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blockers) เช่น โพรพราโนลอล (propranolol)
 • ยายับยั้งแคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (Catechol-o-methyltransferase inhibitors) เช่น โทลคาโปน (tolcapone)
 • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)
 • อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • ยาในกลุ่ม MAOIs เช่น ฟีเนลซีน (phenelzine)
 • โซเดียมออกซีเบต (Sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline)
 • โบรโมคริปทีน (Bromocriptine) หรือไฮแดนโทอิน (hydantoins) เช่น เฟนิโทอิน (phenytoin)
 • กัวนาเดรล (Guanadrel) กัวเนไทดีน (guanethidine) เมคามัยลามีน (mecamylamine) เมธิลโดปา (methyldopa) หรือเรสเซอร์พีน (reserpine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 30 มล. ทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปี คือ 30 มล. ทุกๆ 6 ชั่วโมง

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ยาเทราฟลู รูปแบบน้ำเชื่อม

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาทุกๆ 30 มล. ประกอบด้วยอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) 650 มก. ไดเฟนไฮดรามีน ไฮโดรคลอริก(Diphenhydramine HCl) 25 มก. และฟีนิลเอฟรีน (Phenylephrine) 10 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Share now :

Review Date: ธันวาคม 26, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน