เทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . 1 min read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตใช้สำหรับ

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet) ใช้เพื่อบรรเทาอาการดังต่อไปนี้ชั่วคราว อาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดระดับเบา เจ็บคอระดับเบา ปวดหัว จมูกและโพรงจมูกอุดตัน อาการไอเนื่องจากเจ็บคอในระดับเบา ระคายเคืองในหลอดลม ลดไข้ชั่วคราว

วิธีการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

 • รับประทานยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตตามที่แพทย์กำหนดเกี่ยวกับ: ขนาดยา ตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาอย่างระมัดระวังก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต
 • ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีสภาวะอื่น หรือเคยใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาต่อยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง โรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว ปัญหาหัวใจระดับรุนแรง ไม่สามารถปัสสาวะได้ หรือมีอาการหอบหืดกำเริบ หรือกำลังใช้ยาอื่นที่อาจมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) หรือยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) รวมถึงยาเฉพาะที่ กำลังใช้ยาโซเดียมออกซีเบต (sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone) หรือยาในกลุ่มMAOI (monoamine oxidase inhibitor) อย่างฟีเนลซีน (phenelzine) ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ผลข้างเคียงอาจมีดังนี้

 • ท้องผูก
 • ท้องร่วง
 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นง่าย
 • ปวดหัว
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้
 • ประหม่าหรือวิตกกังวล
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
 • ้องไส้ปั่นป่วน
 • อาเจียน
 • อ่อนแรง
 • ผดผื่น
 • ลมพิษ
 • คัน
 • หายใจติดขัด
 • แน่นหน้าอก
 • มีอาการบวมที่ปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น
 • สับสน
 • ปัสสาวะติดขัดหรือไม่สามารถปัสสาวะได้
 • หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
 • มองเห็นภาพหลอน
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์
 • ชัก
 • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • วิงเวียน ประหม่า หน้ามืด หรือปวดหัวอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
 • มีอาการของปัญหาเกี่ยวกับตับ (เช่น ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีอ่อน เบื่ออาหารบ่อยครั้ง ปวดท้องส่วนบนขวา ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง)
 • สั่นเทา
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin) หรือไอโซไนอาซิด (isoniazid)
 • ไดจอกซิน (Digoxin) หรือดรอกซีโดปา (droxidopa)
 • ยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blockers) เช่น โพรพราโนลอล (propranolol)
 • ยายับยั้งแคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (Catechol-o-methyltransferase inhibitors) เช่นโทลคาโปน (tolcapone)
 • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)
 • อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline)
 • โซเดียมออกซีเบต (Sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่นอะมิทริปไทลีน (amitriptyline)
 • โบรโมคริปทีน (Bromocriptine) หรือไฮแดนโทอิน (hydantoins) เช่น เฟนิโทอิน (phenytoin)
 • กัวนาเดรล (Guanadrel) กัวเนไทดีน (guanethidine) เมคามัยลามีน (mecamylamine) เมธิลโดปา (methyldopa) หรือเรสเซอร์พีน (reserpine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือยาเม็ดแคปเล็ต 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง ขณะที่ยังคงมีอาการอยู่

อย่ารับประทานยามากกว่า 10 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมง นอกเสียจากแพทย์จะสั่ง

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตสำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีคือยาเม็ดแคปเล็ต 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง ขณะที่ยังคงมีอาการอยู่

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้:

 • ยาเม็ดแคปเล็ต ประกอบด้วย อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ (Dextromethorphan Hydrobromide) ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine Hydrochloride)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ ยาละลายเสมหะ สงสัยมั้ย ต่างกันอย่างไร

ยาแก้ไอมีหลายประเภท ยาสำหรับอาการไอแบบมีเสมหะที่เรียกว่า ยาขับเสมหะ หรือ ยาละลายเสมหะ จึงทำให้เกิดความสับสนอยู่บ่อยๆ มาทำความรู้จักยาแก้ไอแต่ละประเภทกันเถอะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย แวววิกา ศรีบ้าน

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant)

ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden ® Topical Cough Suppressant) ใช้เพื่อบรรเทาระคายเคืองในปาก ปวด เจ็บปาก และเจ็บคอเล็กน้อยเป็นครั้งคราว

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 27, 2018 . 1 min read

เทราฟลู® รูปแบบน้ำเชื่อม (TheraFlu® Syrup)

เทราฟลู® รูปแบบน้ำเชื่อม (TheraFlu ® Syrup) มักใช้เพื่อลดอาการจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือโรคภูมิแพ้

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 26, 2018 . 1 min read

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu)

โรบิทัสซิน® บรรเทาอาการหวัดและอาการไอระดับรุนแรง (Robitussin® Severe Multi-Symptom Cough Cold Flu) ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ชั่วคราว

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 26, 2018 . 1 min read

บทความแนะนำ

เจ็บคอ-ไอแห้ง-covid-19-วิธีรักษา

เช็กอาการป่วย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ป่วยธรรมดา หรือเป็น COVID-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 25, 2020 . 3 mins read
เดลซิม®/เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Delsym®/Dextromethorphan)

เดลซิม®/เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Delsym®/Dextromethorphan)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 30, 2019 . 1 min read
ยาแก้ไอแบบมีเสมหะ

ส่วนประกอบหลักใน ยาแก้ไอแบบมีเสมหะ แบบไหนมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย แวววิกา ศรีบ้าน
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 21, 2019 . 3 mins read
ยาแก้ไอ รูปแบบ

ยาแก้ไอ รูปแบบ ไหนกันแน่ ที่จัดการกับอาการไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย แวววิกา ศรีบ้าน
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 21, 2019 . 3 mins read