เทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตใช้สำหรับ

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต (TheraFlu® Caplet) ใช้เพื่อบรรเทาอาการดังต่อไปนี้ชั่วคราว อาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดระดับเบา เจ็บคอระดับเบา ปวดหัว จมูกและโพรงจมูกอุดตัน อาการไอเนื่องจากเจ็บคอในระดับเบา ระคายเคืองในหลอดลม ลดไข้ชั่วคราว

วิธีการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

สำหรับยาแบบรับประทานนั้น คุณควรที่จะ

  • รับประทานยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตตามที่แพทย์กำหนดเกี่ยวกับ: ขนาดยา ตารางการใช้ยา
  • อ่านฉลากยาอย่างระมัดระวังก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต
  • ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ไม่ควรทิ้งยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • หากคุณมีสภาวะอื่น หรือเคยใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาต่อยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต เช่น มีภาวะความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง โรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว ปัญหาหัวใจระดับรุนแรง ไม่สามารถปัสสาวะได้ หรือมีอาการหอบหืดกำเริบ หรือกำลังใช้ยาอื่นที่อาจมีส่วนประกอบของยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) หรือยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) รวมถึงยาเฉพาะที่ กำลังใช้ยาโซเดียมออกซีเบต (sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone) หรือยาในกลุ่มMAOI (monoamine oxidase inhibitor) อย่างฟีเนลซีน (phenelzine) ภายใน 14 วันที่ผ่านมา

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ห้ามใช้
  • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

ผลข้างเคียงอาจมีดังนี้

  • ท้องผูก
  • ท้องร่วง
  • วิงเวียน
  • ง่วงซึม
  • ตื่นเต้นง่าย
  • ปวดหัว
  • เบื่ออาหาร
  • คลื่นไส้
  • ประหม่าหรือวิตกกังวล
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ
  • ้องไส้ปั่นป่วน
  • อาเจียน
  • อ่อนแรง
  • ผดผื่น
  • ลมพิษ
  • คัน
  • หายใจติดขัด
  • แน่นหน้าอก
  • มีอาการบวมที่ปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น
  • สับสน
  • ปัสสาวะติดขัดหรือไม่สามารถปัสสาวะได้
  • หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
  • มองเห็นภาพหลอน
  • มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์
  • ชัก
  • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
  • วิงเวียน ประหม่า หน้ามืด หรือปวดหัวอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างรุนแรงหรือบ่อยครั้ง
  • มีอาการของปัญหาเกี่ยวกับตับ (เช่น ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีอ่อน เบื่ออาหารบ่อยครั้ง ปวดท้องส่วนบนขวา ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง)
  • สั่นเทา
  • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

  • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin) หรือไอโซไนอาซิด (isoniazid)
  • ไดจอกซิน (Digoxin) หรือดรอกซีโดปา (droxidopa)
  • ยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta-blockers) เช่น โพรพราโนลอล (propranolol)
  • ยายับยั้งแคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (Catechol-o-methyltransferase inhibitors) เช่นโทลคาโปน (tolcapone)
  • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)
  • อินโดเมทาซิน (Indomethacin)
  • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline)
  • โซเดียมออกซีเบต (Sodium oxybate) หรือแกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก (GHB)
  • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่นอะมิทริปไทลีน (amitriptyline)
  • โบรโมคริปทีน (Bromocriptine) หรือไฮแดนโทอิน (hydantoins) เช่น เฟนิโทอิน (phenytoin)
  • กัวนาเดรล (Guanadrel) กัวเนไทดีน (guanethidine) เมคามัยลามีน (mecamylamine) เมธิลโดปา (methyldopa) หรือเรสเซอร์พีน (reserpine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือยาเม็ดแคปเล็ต 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง ขณะที่ยังคงมีอาการอยู่

อย่ารับประทานยามากกว่า 10 เม็ดภายใน 24 ชั่วโมง นอกเสียจากแพทย์จะสั่ง

ขนาดยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ตสำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีคือยาเม็ดแคปเล็ต 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง ขณะที่ยังคงมีอาการอยู่

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ยาเทราฟลู รูปแบบแคปเล็ต

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้:

  • ยาเม็ดแคปเล็ต ประกอบด้วย อะเซตามีโนเฟน (Acetaminophen) เดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรบรอไมด์ (Dextromethorphan Hydrobromide) ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine Hydrochloride)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

เจ็บคอ-ไอแห้ง-covid-19-วิธีรักษา

เช็กอาการป่วย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ป่วยธรรมดา หรือเป็น COVID-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin
Published on 25/03/2020 . 3 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read