เทลฟาสต์ (Telfast®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาเทลฟาสต์ใช้สำหรับ

ยาเทลฟาสต์ (Telfast®) มีส่วนผสมของเฟกโซเฟนาดีน (fexofenadine) ซึ่งเป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ยานี้มักจะใช้เพื่อจัดการกับอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาล เช่น จาม น้ำมูกไหล คันคอ หรืออาการคัน น้ำตาไหล ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาโรคลมพิษและอาการคันที่ผิวหนัง

ยาเทลฟาสต์อาจใช้เพื่อรักษาสภาวะอื่นตามแพทย์กำหนดได้อีกด้วย

วิธีการใช้ยาเทลฟาสต์

 • รับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • รับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว อย่าดื่มน้ำผลไม้ พร้อมกับรับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
 • อย่ารับประทานยาลดกรดที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมพร้อมกับรับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน)

การเก็บรักษายาเทลฟาสต์

ยาเทลฟาสต์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทลฟาสต์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทลฟาสต์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทลฟาสต์

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคไตหรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 • หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้องเอง สมุนไพร หรืออาหารเสริมต่างๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเทลฟาสต์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทลฟาสต์

ผลข้างเคียงระดับรุนแรง

 • แน่นหน้าอก
 • รู้สึกอุ่น มีรอบแดงที่ใบหน้า คอ แขน และในบางครั้งอาจจะเกิดที่หน้าอกส่วนบน
 • อาการบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ แขน ขา เท้า หรืออวัยวะเพศ
 • หายใจไม่อิ่ม หายใจติดขัด หรือหายใจลำบาก

ผลข้างเคียงระดับเบา

 • อาเจียน ท้องร่วง
 • ร่างกายมีอาการปวดเมื่อยหรืออาการปวด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว
 • ปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
 • เคลื่อนไหวลำบาก วิงเวียน
 • หูอื้อ ปวดหู ไม่มีเสียง
 • เป็นไข้ หนาวสั่น ไอ ปวดหัว และคลื่นไส้
 • คัดจมูก

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทลฟาสต์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • มีการพบว่ายาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) หรือยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) อาจส่งผลในการเพิ่มระดับของยาเทลฟาสต์ในพลาสม่า 2-3 เท่า
 • การให้ยาลดกรด ที่มีส่วนผสมของเจลอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ 15 นาทีก่อนให้ยาเทลฟาสต์ จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทลฟาสต์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทลฟาสต์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • ผู้ป่วยที่มีตับและไตบกพร่อง
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติหรือกำลังเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทลฟาสต์สำหรับผู้ใหญ่

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล (Seasonal Allergic Rhinitis) / โรคลมพิษเรื้อรัง

ยาสำหรับรับประทาน 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

ขนาดยาเทลฟาสต์สำหรับเด็ก

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล

ยาสำหรับรับประทาน

 • อายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ยา
 • อายุ 2-12 ปี 30 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุมากกว่า 12 ปี 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

โรคลมพิษเรื้อรัง

 • อายุน้อยกว่า 6 เดือน ไม่แนะนำให้ใช้ยา
 • อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 15 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุ 2-12 ปี 30 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุมากกว่า 12 ปี 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดขนาด 60 มก. 120 มก. 180 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®) ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า ทำงานโดยปรับความสมดุลของสารบางชนิดในสมอง รวมถึงการปรับปรุงด้านการนอนหลับที่ผิดปกติ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ผึ้งต่อย อันตราย… อย่าปล่อยเอาไว้นาน

เมื่อโดน ผึ้งต่อย หลายคนก็คงรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการเอาเหล็กในที่ฝังลงในออก แต่รู้หรือไม่ว่าอาจจะมีอาการอื่นๆ เกิดขึ้นตามมาได้

Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนมีเซ็กส์

6 สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนมีเซ็กส์ ถ้าไม่อยากเซ็งเพราะเซ็กส์สะดุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง
Published on 17/03/2020 . 3 mins read
โรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ้-คุณแม่ตั้งครรภ์

โรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ้ ระหว่างตั้งครรภ์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เธียรธัช มีโภคา
Published on 27/02/2020 . 3 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read