เทลฟาสต์ (Telfast®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ข้อบ่งใช้

ยาเทลฟาสต์ใช้สำหรับ

ยาเทลฟาสต์ (Telfast®) มีส่วนผสมของเฟกโซเฟนาดีน (fexofenadine) ซึ่งเป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ยานี้มักจะใช้เพื่อจัดการกับอาการภูมิแพ้ตามฤดูกาล เช่น จาม น้ำมูกไหล คันคอ หรืออาการคัน น้ำตาไหล ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาโรคลมพิษและอาการคันที่ผิวหนัง

ยาเทลฟาสต์อาจใช้เพื่อรักษาสภาวะอื่นตามแพทย์กำหนดได้อีกด้วย

วิธีการใช้ยาเทลฟาสต์

 • รับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก
 • รับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว อย่าดื่มน้ำผลไม้ พร้อมกับรับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน) เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
 • อย่ารับประทานยาลดกรดที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมหรือแมกนีเซียมพร้อมกับรับประทานยาเทลฟาสต์ (เฟกโซเฟนาดีน)

การเก็บรักษายาเทลฟาสต์

ยาเทลฟาสต์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทลฟาสต์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทลฟาสต์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทลฟาสต์

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคไตหรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 • หากคุณกำลังใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้องเอง สมุนไพร หรืออาหารเสริมต่างๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเทลฟาสต์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทลฟาสต์

ผลข้างเคียงระดับรุนแรง

 • แน่นหน้าอก
 • รู้สึกอุ่น มีรอบแดงที่ใบหน้า คอ แขน และในบางครั้งอาจจะเกิดที่หน้าอกส่วนบน
 • อาการบวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ แขน ขา เท้า หรืออวัยวะเพศ
 • หายใจไม่อิ่ม หายใจติดขัด หรือหายใจลำบาก

ผลข้างเคียงระดับเบา

 • อาเจียน ท้องร่วง
 • ร่างกายมีอาการปวดเมื่อยหรืออาการปวด ปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว
 • ปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
 • เคลื่อนไหวลำบาก วิงเวียน
 • หูอื้อ ปวดหู ไม่มีเสียง
 • เป็นไข้ หนาวสั่น ไอ ปวดหัว และคลื่นไส้
 • คัดจมูก

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเทลฟาสต์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • มีการพบว่ายาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) หรือยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) อาจส่งผลในการเพิ่มระดับของยาเทลฟาสต์ในพลาสม่า 2-3 เท่า
 • การให้ยาลดกรด ที่มีส่วนผสมของเจลอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ 15 นาทีก่อนให้ยาเทลฟาสต์ จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทลฟาสต์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทลฟาสต์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • ผู้ป่วยที่มีตับและไตบกพร่อง
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติหรือกำลังเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทลฟาสต์สำหรับผู้ใหญ่

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล (Seasonal Allergic Rhinitis) / โรคลมพิษเรื้อรัง

ยาสำหรับรับประทาน 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

ขนาดยาเทลฟาสต์สำหรับเด็ก

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ตามฤดูกาล

ยาสำหรับรับประทาน

 • อายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะนำให้ใช้ยา
 • อายุ 2-12 ปี 30 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุมากกว่า 12 ปี 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

โรคลมพิษเรื้อรัง

 • อายุน้อยกว่า 6 เดือน ไม่แนะนำให้ใช้ยา
 • อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 15 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุ 2-12 ปี 30 มก. วันละสองครั้ง
 • อายุมากกว่า 12 ปี 60 มก. วันละสองครั้ง หรือ 180 มก. วันละครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดขนาด 60 มก. 120 มก. 180 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Share now :

Review Date: กุมภาพันธ์ 11, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน