เบนาดริล® (Benadryl®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา เบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน) ใช้สำหรับ

ยา เบนาดริล® (Benadryl®) มีส่วนประกอบของไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine) ยาเบนาดริล® ใช้เพื่อรักษาอาการจาม น้ำมูกไหล คัน น้ำตาไหล ลมพิษ ผดผื่น และอาการอื่นๆ ของโรคภูมิแพ้และโรคหวัด

ยานี้ยังใช้เพื่อระงับอาการไอ ใช้เพื่อรักษาภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (motion sickness) ใช้เพื่อกระตุ้นการนอนหลับ และใช้เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อย่างเบาๆ

วิธีการใช้ยา เบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน)

 • ยาเบนาดริล® สามารถรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหากได้ รับประทานยาแต่ละครั้ง พร้อมกับดื่มน้ำเปล่าเต็มแก้ว
 • สำหรับการรักษาภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหวนั้น มักจะรับประทานยา 30 นาที ก่อนการเคลื่อนไหว แล้วตามด้วยรับประทานพร้อมกับมื้ออาหารและก่อนนอน เป็นระยะเวลาเท่าที่มีการเคลื่อนไหว
 • สำหรับการใช้เป็นยานอนหลับ ควรรับประทานยาเบนาดริล® ประมาณ 30 นาทีก่อนนอน
 • ควรตวงยาน้ำเบนาดริลด้วยช้อนหรือถ้วยตวงยาโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้ช้อนธรรมดาเพราะอาจได้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีที่คุณไม่มีเครื่องมือสำหรับตวงยา โปรดสอบถามเภสัชกรว่าคุณสามารถหาได้จากที่ไหน

การเก็บรักษายา เบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน)

ยาเบนาดริล® ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเบนาดริล® บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเบนาดริล® ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณเป็น

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเบนาดริล® จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน)

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจมีดังนี้

 • สงบ
 • ง่วงนอน
 • วิงเวียน
 • การเคลื่อนไหวที่สอดประสานถูกรบกวน
 • มีอาการปวดเสียดยอดอก
 • สารคัดหลั่งในหลอดลมเหนียวข้นขึ้น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเบนาดริล® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้และอาจทำให้เกิดปัญหาได้แก่

 • ยาอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของไดเฟนไฮดรามีน รวมถึงยาแบบครีมและยาแบบเจล
 • ยาที่ใช้รักษาอาการวิตกกังวล อาการชัก และสภาวะอื่นๆ เช่น ยาไดอะซีแพม (Diazepam) อย่าง วาเลียม (Valium) ยาเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepine) ยาอัลฟ่าโซแลม (alprazolam) อย่าง ซาแน็กซ์ (Xanax) ยาลอราซีแพม (lorazepam) อย่างอะติแวน (Ativan) และยาเทมาซีแพม (temazepam) อย่าง เรสโทริล (Restoril)
 • ยาระงับประสาท ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาคลายเครียด (tranquilizers) และยาอื่นที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง
 • ยารักษาโรคภูมิแพ้
 • ยารักษาโรคซึมเศร้าในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitors)
 • ยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเบนาดริล® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเบนาดริล® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน) สำหรับผู้ใหญ่

อาการแพ้

 • 25- 50 มก. รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง ห้ามเกิน 300 มก./วัน
 • 10-50 มก. (ห้ามเกิน 100 มก.) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดดำ วันละ 4-6 ครั้ง ห้ามเกิน 400 มก./วัน

อาการไอ

 • 25 มก. รับประทานทุกๆ 4 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็น ห้ามเกิน 150 มก. ต่อวัน

นอนไม่หลับ

 • 50 มก. รับประทาน 30 นาทีก่อนนอน

ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว

 • สำหรับการรักษาหรือการป้องกัน 25 ถึง 50 มก. รับประทานวันละ 3 ถึง 4 ครั้ง
 • อีกทางเลือกหนึ่งคือ 10-50 มก./ครั้ง สำหรับการรักษา อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นไปสูงถึง 100 มก. หากจำเป็น ห้ามเกิน 400 มก.

โรคพาร์กินโซนิซึม (Parkinsonism)

ขนาดยาช่วงเริ่มต้นคือ 25 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง แล้วตามด้วย 50 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง ห้ามเกิน 300 มก./วัน

อีกทางเลือกหนึ่งคือ 10-50 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ในอัตราไม่เกิน 25 มก./นาที ห้ามเกิน 400 มก./วัน อาจฉีดยา 100 มก. เข้ากล้ามเนื้อด้วยหากจำเป็น

ขนาดยาเบนาดริล® (ไดเฟนไฮดรามีน) สำหรับเด็ก

อาการแพ้

 • อายุ 2-6 ปี 6.25 มก. รับประทานวันละ 4-6 ครั้ง ห้ามเกิน 37.5 มก./วัน
 • อายุ 6-12 ปี12.5-25 มก. รับประทานวันละ 4-6 ครั้ง ห้ามเกิน 150 มก./วัน
 • อายุมากกว่า 12 ปี 25-50 มก. รับประทานวันละ 4-6 ครั้ง ห้ามเกิน 300 มก./วัน

อาการนอนไม่หลับเป็นครั้งคราว

 • อายุน้อยกว่า 12 ปี (ยานอกข้อบ่งใช้) 1 มก./กก. ห้ามเกิน 50 มก. 30 นาทีก่อนนอน
 • อายุมากกว่า 12 ปี 50 มก. รับประทาน 30 นาทีก่อนนอน

อาการไอ

 • อายุน้อยกว่า 12 ปี ยังไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 • อายุมากกว่า 12 ปี 25-50 มก. รับประทานวันละ 4-6 ครั้ง ห้ามเกิน 300 มก./วัน

ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว

 • ให้ยา 30 นาทีก่อนมีการเคลื่อนไหว
 • 12.5-25 มก. รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง หรือ 150 มก./ตารางเมตร ห้ามเกิน 300 มก./วัน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด 25 มก.
 • ยาเจลน้ำ 25 มก.
 • ยาน้ำ 12.5 มก.
 • ยาสำหรับเคี้ยว 12.5 มก.
 • สารละลายสำหรับรับประทาน ฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine HCl) 5 มก./ ไดเฟนไฮดรามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Diphenhydramine HCl) 12.5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คาลิเมท® (Kalimate®)

คาลิเมท® (Kalimate®) เป็นยาผงแห้งชนิดผสมก่อนใช้ เพื่อรักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) เนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

เจ็บคอ-ไอแห้ง-covid-19-วิธีรักษา

เช็กอาการป่วย เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ ป่วยธรรมดา หรือเป็น COVID-19

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by panyapat Aiemsin
Published on 25/03/2020 . 3 mins read
บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read