แดนโทรลีน นาทริ (Dantrolene natri)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 6 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

แดนโทรลีน นาทริ ใช้สำหรับ

ยาแดนโทรลีนนาทริ (Dantrolene natri) คือยาคลายกล้ามเนื้อ ทำงานโดยการฟื้นฟูระดับของแคลเซียมให้ปกติ ซึ่งช่วยป้องกันหรือลดอุณภูมิของร่างกายที่เพิ่มสูงอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (malignant hyperthermia) ในผู้ป่วยบางคนก่อนการผ่าตัด หรือให้ยาระงับความรู้สึก (anesthesia) และยังสามารถใช้กับอาการอื่นๆ ได้ สอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

 • ยาแดนโทรลีนนาทริมักจะให้โดยการฉีดยาที่โรงพยาบาล หรือคลินิก
 • หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริที่บ้าน ควรทำตามขั้นตอนที่ผู้ดูแลสุขภาพสอนอย่างเคร่งครัด
 • หากเนื้อยาแดนโทรลีนนาทริมีฝุ่นผงแปลกปลอมหรือเปลี่ยนสี หรือหากขวดยาแตกหรือเสียหาย อย่าใช้ยานั้น
 • เก็บยานี้ พร้อมทั้งกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากมือของเด็กและสัตว์เลี้ยง อย่าใช้เข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซ้ำ จำกัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมหลังการใช้งาน สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับการกำจัดอย่างเหมาะสม

สอบถามผู้ดูแลสุขภาพหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับยาแดนโทรลีนนาทริ

การเก็บรักษายาแดนโทรลีนนาทริ

ยาแดนโทรลีนนาทรินั้นโดยปกติแล้วจะถูกจัดการและเก็บรักษาโดยผู้ดูแลสุขภาพ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริที่บ้าน ให้เก็บรักษายานี้ตามที่ผู้ดูแลสุขภาพกำหนด เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

 • ก่อนการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณแพ้ส่วนประกอบใดในยานี้
 • ยาแดนโทรลีนนาทริอาจทำให้เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม หรือวิงเวียน และอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง (เช่น แรงบีบมือลดลง กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงโดยเฉพาะเวลาเดินลงบันได) อาการเหล่านี้อาจอยู่นานถึง 48 ชั่วโมง ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำอะไรก็ตามที่อาจเป็นอันตรายได้ในขณะนั้น
 • ตรวจสอบกับแพทย์ก่อนดื่มสุรา หรือใช้ยาที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม (เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ) ขณะที่คุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ อาจทำให้อาการง่วงซึมเพิ่มขึ้น สอบถามเภสัชกร หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่อาจทำให้ง่วงซึม
 • คุณอาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือขณะยืนหรือเดิน จนกว่าแรงของคุณจะกลับมาเป็นปกติ
 • ห้ามใช้เกินขนาดที่แนะนำโดยสอบถามแพทย์
 • แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ ก่อนรับการรักษาแพทย์หรือทันตกรรม การดูแลฉุกเฉิน หรือการผ่าตัด
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลัก ควรเคี้ยวอาหารอย่างละเอียด และกลืนอาหารทีละน้อย ในวันที่ใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ
 • โรคตับที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต อาจจะเกิดได้จากยาแดนโทรลีนนาทริแบบรับประทาน โดยมักจะเกิดในระหว่างเดือนที่ 3 และเดือนที่ 12 ของการรักษา ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้น หากใช้ยาในปริมาณมาก แม้จะเพียงระยะสั้นๆ และอาจจะเสี่ยงมากขึ้น หากคุณเป็นผู้หญิง หรืออายุมากกว่า 35 ปี หรือใช้ยาอื่นอยู่ในเวลาเดียวกัน สอบถามแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
 • ยาแดนโทรลีนนาทริอาจทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บได้ หากมันรั่วไหลออกจากเส้นเลือดดำ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีรอยปื้นแดง ปวดแสบปวดร้อน ปวด บวม แผลพุพอง แผลที่ผิวหนัง หรือมีของเหลวรั่วซึมตรงบริเวณที่ให้ยา
 • อาจต้องมีการการตรวจในห้องแล็บ เช่น การตรวจสมรรถภาพของตับ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ การตรวจนี้จะใช้เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของคุณหรือตรวจสอบผลข้างเคียง ควรไปตามนัดหมอ และนัดตรวจที่ห้องแล็บทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ ยาแดนโทรลีนนาทริจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= พบหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ยาต้องห้าม
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง แต่คนจำนวนมากอาจจะไม่มีผลข้างเคียง หรือมีเพียงเล็กน้อยก็เป็นได้ ตรวจสอบกับหมอของคุณ หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ไม่ยอมหายไปหรือรบกวนคุณ

 • แรงบีบมือลดลง
 • มึนงง
 • ง่วงซึม
 • หน้าแดง
 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้
 • วิงเวียน
 • เหนื่อยล้า
 • เสียงเปลี่ยน
 • อ่อนแรง (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง)

รับการรักษาในทันทีหากมีผลข้างเคียงรุนแรงดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก บวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)
 • ติดเชื้อที่หลอดเลือด
 • ปวดหน้าอก
 • สำลัก
 • กลืนลำบาก
 • หายใจตื้น
 • หายใจสั้น
 • มีอาการของโรคตับ (เช่น ดวงตาและผิวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างผิดปกติ)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแดนโทรลีนนาทริสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia) (ตามเกณฑ์ของ MHAUS)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วพร้อมกันที่เดียว ให้ซ้ำได้ตามความจำเป็น
 • บางครั้งขนาดยามากกว่า 10 มก./กก.(ขนาดยาสะสม) ก็จำเป็น (ให้ได้สูงสุดถึง 30 มก./กก.)
 • ขนาดยาปกติ 1 มก./กก. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง หรือค่อยๆ หยอดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 0.25มก./กก./ชั่วโมง
 • ให้ยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 36 ชั่วโมง

สำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia)

 • 1-3 วัน ก่อนการผ่าตัด: ขนาดยาที่แนะนำคือ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง.
 • 75 นาทีก่อนให้ยาระงับความรู้สึก: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดนานกว่า 60 นาที การให้ยาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น

อาการเกร็ง

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก. รับประทานทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน

ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมงห้ามเกิน 100 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

หยุดใช้ยาหากไม่ได้รับผลของยาภายใน 6-7 สัปดาห์

กลุ่มอาการนิวโรเล็ปติก (Neuroleptic Malignant Syndrome) (ข้อบ่งใช้นี้ไม่ได้ระบุในฉลาก/ Off-label)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก./วัน ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 150 มก./วัน

ภาวะกล้ามเนื้อเต้นกระตุกจากซักซินิลโคลีน (Succinylcholine-induced Fasciculations) และ อาการปวดกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด (Post-op Muscle Pain) (ข้อบ่งใช้นี้ไม่ได้ระบุในฉลาก/ Off-label)

 • น้ำหนักน้อยกว่า 45 กก.: ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. รับประทาน 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 • น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 45 กก.: ขนาดยาที่แนะนำคือ 150 มก. รับประทาน 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด

การเฝ้าสังเกต: การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) บิลิรูบิน (bilirubin)

ขนาดยาแดนโทรลีนนาทริสำหรับเด็ก

สำหรับภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia) (ตามเกณฑ์ของ MHAUS)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วพร้อมกันที่เดียว ทำซ้ำเป็นครั้งคราว
 • บางครั้งขนาดยามากกว่า 10 มก./กก.(ขนาดยาสะสม) ก็จำเป็น (สูงถึง 30 มก./กก.)
 • ขนาดยาปกติ 1 มก./กก. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง หรือค่อยๆ หยอดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 0.25มก./กก./ชั่วโมง
 • ให้ยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 36 ชั่วโมง

สำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia)

 • 1-3 วัน ก่อนการผ่าตัด: ขนาดยาที่แนะนำคือ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง.
 • 75 นาทีก่อนให้ยาระงับความรู้สึก: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดนานกว่า 60 นาที การให้ยาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น

อาการเกร็ง

การเฝ้าสังเกต: การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) บิลิรูบิน (bilirubin)

อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./กก. รับประทานทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชม. ไม่เกิน 100 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

อายุน้อยกว่า 5 ปี

 • ขนาดยาเริ่มต้นคือ 1 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ขนาดยาสูงสุดคือ 12 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • ห้ามเกิน 3 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6-12 ชั่วโมง หรือรับประทาน 400 มก./24 ชั่วเมง

รูปแบบของยา แดนโทรลีน นาทริ

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 25 มก.
 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 50 มก.
 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 100 มก.
 • ยาผงแห้งสำหรับเตรียมยาฉีดแดนโทรลีนนาทริ 20 มก./ไวแอล
 • ยาผงแห้งสำหรับเตรียมยาฉีดแดนโทรลีนนาทริ 250 มก./ไวแอล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยานี้ ควรติดต่อแพทย์หรือผู้ดูแลสุขภาพของคุณในทันที

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อัลปราโซแลม (Alprazolam)

อัลปราโซแลม (Alprazolam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และแพนิค เป็นยาซึ่งส่งผลต่อสมองและประสาท ทำงานโดยกระตุ้นสารสื่อประสาท

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

อัลเบนดาโซล (Albendazole)

อัลเบนดาโซล (Albendazole) ใช้เพื่อรักษาพยาธิบางชนิด เช่น ตัวอ่อนพยาธิที่พบในสมองและไขสันหลัง ยาอัลเบนดาโซลอยู่ในกลุ่มของยาถ่ายพยาธิ (anthelmintic) 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

หลังยอก-ขยับตัวลำบาก-การรักษา

หลังยอก ขยับตัวลำบาก ควรรักษาอย่างไรจึงจะหายดี

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 11/01/2021 . 2 mins read
ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง-multiple-sclerosis

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 18/08/2020 . 5 mins read
คาพาสแตต-ซัลเฟต-capastat-sulfate

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 06/02/2020 . 9 mins read
ดีกัวดิน-dequadin

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on 09/12/2019 . 3 mins read