แอมเทอร์ไนด์® (Amturnide®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 17/08/2020 . 5 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ แอมเทอร์ไนด์®

แอมเทอร์ไนด์® ใช้สำหรับ

แอมเทอร์ไนด์® (Amturnide®) ใช้เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) และยังมักใช้ยานี้เพื่อการรักษาอาการอื่นๆ ที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงด้วย โปรดปรึกษากับแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้แอมเทอร์ไนด์®

 • ยานี้มีรูปแบบเป็นยาเม็ด และมักจะรับประทานวันละครั้ง โดยรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก
 • ควรรับประทานยาในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง เช่น หากรับประทานยาพร้อมกับอาหารก็ควรจะรับประทานยาพร้อมกับอาหารตลอดไป

การเก็บรักษาแอมเทอร์ไนด์®

แอมเทอร์ไนด์®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง แอมเทอร์ไนด์®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งแอมเทอร์ไนด์®ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แอมเทอร์ไนด์®

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของแอมเทอร์ไนด์® หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้ ยาไซโคลสปอริน (Cyclosporine) ยาโดฟีทิไลด์ (dofetilide) หรือยาไอทราโคนาโซล (itraconazole)
 • หากคุณไม่สามารถปัสสาวะได้
 • หากคุณเป็นโรคไต
 • หากคุณมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง (โรคเบาหวาน) หรือเป็นโรคไต หรือกำลังใช้ยาบางชนิดเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ โปรดปรึกษากับแพทย์
 • โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลสุขภาพของคุณทุกคนทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการขับรถและการทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวจนกว่าคุณจะทราบว่าแอมเทอร์ไนด์®ส่งผลต่อคุณอย่างไร
 • เพื่อลดโอกาสในการวิงเวียนหรือหมดสติ ควรค่อยๆ ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือท่านอน ควรระมัดระวังเวลาขึ้นบันได
 • หากคุณมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (โรคเบาหวาน) ในบางครั้งยานี้อาจจะเพิ่มระดับของน้ำตาลในเลือด โปรดปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ควรวัดความดันโลหิตเป็นประจำ โปรดปรึกษากับแพทย์
 • ควรตรวจการทำงานของเลือดตามที่กำหนด โปรดปรึกษากับแพทย์
  ยานี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการตรวจในห้องแล็บบางประเภท โปรดแจ้งให้แพทย์และบุคคลากรในห้องแล็บทราบว่าคุณกำลังใช้แอมเทอร์ไนด์®
 • หากคุณใช้สารทดแทนเกลือที่มีโพแทสเซียม ยาขับปัสสาวะโปแตสเซียม-สแปริ่ง (potassium-sparing diuretics) หรือโพแทสเซียม โปรดปรึกษากับแพทย์
 • หากคุณต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำหรือไม่มีเกลือ โปรดปรึกษากับแพทย์
 • ในกรณีหายากอาจจะเกิดอาการปวดหน้าอกและหัวใจวายหลังจากเริ่มใช้ยานี้หรือหลังจากเพิ่มขนาดยา ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจระดับรุนแรง โปรดปรึกษากับแพทย์
 • ยานี้สามารถทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาบางประเภทได้ หากไม่ทำการรักษาอาจทำให้สูญเสียการมองเห็นถาวรได้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาขึ้นมักจะเกิดสัญญาณเช่นสายตาเปลี่ยนหรือปวดตาภายในไม่กี่ชั่วโมงจนถึงสัปดาห์หลังจากเริ่มใช้แอมเทอร์ไนด์® โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากเกิดสัญญาณเหล่านี้
 • โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาที่หาซื้อได้เองที่อาจจะเพิ่มความดันโลหิต ทั้งยาแก้ไอ หรือแก้หวัด ยาลดความอ้วน ยากระตุ้น ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือยาที่คล้ายกัน และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือยาปฐมพยาบาล
 • โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มสุราหรือใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นที่สามารถชะลอการทำงานของคุณได้
 • หากคุณใช้ยาคอเลสไทรามีน (cholestyramine) หรือยาคอเลสทิพอล (colestipol) โปรดปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับยานี้
 • โปรดระวังอาการเกาต์กำเริบ
 • หากคุณเป็นโรคลูปัส (lupus) ยาแอมเทอร์ไนด์อาจทำให้คุณมีอาการของโรคลูปัสหรือทำให้อาการแย่ลง โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีอาการใหม่เกิดขึ้นหรืออาการแย่ลง
 • โปรดระมัดระวังอาการร้อนหรือขณะออกกำลังกาย ควรดื่มน้ำให้มากเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ
 • โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีเหงื่อออกมากเกินไป อาเจียน หรืออุจจาระเหลว อาการเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้
 • หากคุณใช้ยาลิเทียม (lithium) โปรดปรึกษากับแพทย์ คุณอาจจะต้องตรวจวัดการทำงานของเลือดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นขณะที่กำลังใช้ยานี้
 • หากคุณอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรใช้แอมเทอร์ไนด์® (ยาอะลิสคิเรน ยาแอมโลดิปีน และยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์) ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคุณอาจจะมีผลข้างเคียงได้มากกว่า

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

แอมเทอร์ไนด์®จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหรือรับการรักษาหากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่รุนแรงดังนี้

 • สัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผดผื่น ลมพิษ คัน รอยแดง บวม แผลพุพอง หรือผิวลอกโดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจติดขัด เสียงแหบผิดปกติ หรือมีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลำคอ
 • สัญญาณของระดับน้ำตาลในเลือดสูง เช่น สับสน รู้สึกง่วงนอน กระหายน้ำมากขึ้น หิวมากขึ้น ปัสสาวะบ่อยขึ้น หน้าแดง หายใจเร็ว หรือกลิ่นปากเป็นกลิ่นผลไม้
 • สัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ไม่สามารถปัสสาวะได้ ปริมาณของปัสสาวะเปลี่ยนแปลง มีเลือดปนในปัสสาวะ หรือน้ำหนักขึ้นอย่างมาก
 • สัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่น ปัสสาวะสีคล้ำ รู้สึกเหนื่อย ไม่หิว ท้องไส้ปั่นป่วนหรือปวดท้อง อุจจาระสีอ่อน อาเจียน ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง
 • สัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับน้ำหรืออิเล็กโทรไลต์ เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลง สับสน ปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ รู้สึกวิงเวียนมากหรือคล้ายจะหมดสติ หัวใจเต้นเร็ว กระหายน้ำมากขึ้น ชัก รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแรงมาก ไม่หิว ไม่สามารถปัสสาวะได้ หรือปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง ปากแห้ง ตาแห้ง หรือท้องไส้ปั่นป่วนอย่างรุนแรงหรืออาเจียน
 • อาการปวดหน้าอกที่เกิดขึ้นใหม่หรือแย่ลง
 • กลืนลำบาก
 • มีอาการบวมที่มือหรือเท้า
 • กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง สั่นเทา หรือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อผิดปกติ

อาจจะเกิดปฏิกิริยาของผิวหนังที่รุนแรงหรือกลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome) หรือภาวะท็อกซิก อีพิเดอร์มัล เนโครไลซิส (toxic epidermal necrolysis) อาการนี้สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพระดับรุนแรงที่ไม่หายไปและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ควรรับการรักษาในทันทีหากคุณมีสัญญาณ เช่น เกิดรอยแดง อาการบวม แผลพุพอง หรือผิวลอก (โดยมีหรือไม่มีไข้) ตาแดงหรือระคายเคืองตา หรือมีแผลภายในปาก ลำคอ จมูก หรือตา

ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

แอมเทอร์ไนด์®อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

แอมเทอร์ไนด์®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

แอมเทอร์ไนด์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดแอมเทอร์ไนด์®สำหรับผู้ใหญ่

ข้อพิจารณาทั่วไป

 • รับประทานยาวันละครั้ง อาจเพิ่มขนาดยาขึ้นไปหลังจากรักษาไปแล้ว 2 สัปดาห์ ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 300/10/25 มก.

ขนาดแอมเทอร์ไนด์®สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิล์ม อะลิสคิเรน เฮมิฟูมาเรต (aliskiren hemifumarate )150 มก. แอมโลดิปีน เบไซเลต (amlodipine besylate) 5 มก. ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (hydrochlorothiazide) 12.5 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

มันเทศ หวานนุ่มลิ้น พร้อมประโยชน์ฟิน ๆ ที่ดีต่อสุขภาพ

มันเทศ เป็นพืชตระกูลหัวที่มีหลากสี ทั้งสีขาว สีเหลือง สีส้ม หรือสีม่วง มีรสสัมผัสที่หวาน นุ่ม อร่อย ทั้งยังให้คุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

การลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในการรักษาโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ มี 3 วิธีใหญ่ ๆ ได้แก่ การควบคุมอาหาร การฉีดอินซูลิน และการรักษาโดยยาลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น กลุ่มยาสแตติน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ทีม Hello คุณหมอ

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease, CAD): โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคหลอดเลือดหัวใจ อีกหนึ่งโรคแทรกซ้อนที่อันตรายใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้นการตรวจเช็คและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งที่ควรให้สำคัญ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ทีม Hello คุณหมอ

ชอบกินเค็มเป็นชีวิตจิตใจแต่ไม่ดีต่อสุขภาพ จะมี วิธีลดกินเค็ม ยังไงได้บ้าง

การกินเค็มเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพย่ำแย่หลายประการ ทั้งโรคไต ความดันโลหิตสูง มะเร็งกระเพาะอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ จึงควรปฏิบัติตนตาม วิธีลดกินเค็ม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

Recommended for you

การตรวจแอลโดสเตอโรน-ความดันโลหิตสูง

การตรวจแอลโดสเตอโรน ฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันโลหิตสูง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
Published on 29/01/2021 . 2 mins read
การนอนไม่หลับ-ผลกระทบต่อร่างกาย

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 06/01/2021 . 3 mins read
5-ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์-ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

5 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on 04/01/2021 . 3 mins read
เคล็ดลับชะลอวัย-อ่อนเยาว์-สุขภาพดี

เคล็ดลับชะลอวัย อ่อนเยาว์และสุขภาพดีอย่างยั่งยืนด้วยเคล็ดลับเหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on 17/12/2020 . 3 mins read