โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ข้อบ่งใช้

ยา โคลด์คาล์ม® ใช้สำหรับ

ยาโคลด์คาล์มใช้เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ชั่วคราว เช่น ไข้หวัด จาม น้ำมูกไหล อาการคัดจมูก เจ็บคอเล็กน้อย

วิธีการใช้ยา โคลด์คาล์ม®

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงข้อมูลการใช้ยาโคลด์คาล์ม® และใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยศึกษาข้อมูลบนฉลากอย่างละเอียดก่อนใช้ยา ผู้ใหญ่ใช้ยาอม เด็กรับประทานยาโดยละลายในน้ำแล้วดื่ม

ไม่ควรใช้ยานี้ในขนาดยาที่ มาก น้อย หรือนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากรับประทานยานี้แล้วยังมีอาการอยู่หรืออาการแย่ลง เกิน 3 วันหรือถ้ามีอาการเจ็บคอ มีไข้ ปวดศีรษะ  ผื่น คลื่นไส้หรืออาเจียนนานกว่า 2 วันให้หยุดใช้ยา และปรึกษาแพทย์ในทันที

การเก็บรักษายา โคลด์คาล์ม®

ควรเก็บยาโคลด์คาล์ม® ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโคลด์คาล์มลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา โคลด์คาล์ม®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยาโคลด์คาล์ม® หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาโคลด์คาล์มในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว

ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อเพื่อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาโคลด์คาล์ม® อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโคลด์คาล์มสำหรับผู้ใหญ่

  • อม 2 เม็ดทุกๆ 15 นาที เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และ
  • อม 2 เม็ดวันละ 3 ครั้งจนกว่าอาการจะหาย

ขนาดยายาโคลด์คาล์มสำหรับเด็ก

หากอายุต่ำกว่า 3 ปี

ไม่แนะนำให้รับใช้ยานี้

เด็กอายุ 3 ถึง 6 ปี

ละลาย 2 เม็ดในน้ำ 1 ช้อนโต๊ะเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้น และทำตามคำแนะนำตาฉลากข้างบรรจุภัณฑ์

รูปแบบของยาโคลด์คาล์ม

  • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: พฤศจิกายน 29, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน