ไซเดอร์ฟอล® (Siderfol®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 07/05/2020 . 3 mins read
Share now

ไซเดอร์ฟอล® มักใช้สำหรับโรคโลหิตจางการขาดภาวะขาดธาตุเหล็ก และเป็นอาหารเสริมเพื่อให้มีธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น

ข้อบ่งใช้

ไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต) ใช้สำหรับ

ไซเดอร์ฟอล® (Siderfol®) มักใช้สำหรับภาวะโลหิตจาง เช่น ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ภาวะโลหิตจางจากการขาดกรดโฟลิก ภาวะขาดวิตามินบี 12 ปัญหาสุขภาพจิต โรคระบบประสาท อาการชัก อาการแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และเป็นอาหารเสริมเพื่อให้มีธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น

ยานี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากที่อยู่ในคู่มือการใช้ยาได้อีกด้วย

หลีกเลี่ยงการรักษาระยะยาวในผู้ป่วยที่มีระดับธาตุเหล็กในซีรัมปกติ

วิธีใช้ไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต)

รับประทานยานี้ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามแนวทางการใช้ยาบนฉลากยา

กลืนทั้งหมด ไม่ควรเคี้ยวหรือบด ดื่มน้ำหมดแก้ว รับประทานอาหารหลังมื้ออาหาร

การเก็บรักษาไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต)

ควรเก็บไซเดอร์ฟอล® ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง หากมีข้อสงสัยควรอ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ และโปรดเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย

ไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น หากยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยา ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต)

ก่อนใช้ยานี้ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่ตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • กำลังใช้ยาอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • แพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของไซเดอร์ฟอล® หรือยาอื่นๆ
 • มีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังต่อไปนี้

ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไซเดอร์ฟอล® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยานี้อาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ไซเดอร์ฟอล® อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต) สำหรับผู้ใหญ่

ปริมาณที่แนะนำคือ 1 แคปซูลทุกวัน

ขนาดยาของไซเดอร์ฟอล® (ยาเฟอร์รัสฟูมาเรต) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • แคปซูลไซเดอร์ฟอล
  • 350 มิลลิกรัม
  • 150 มิลลิกรัม
  • 15 มิลลิกรัม
  • 5 มิลลิกรัม
  • 1.5 มิลลิกรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (Spina Bifida)

ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (Spina Bifida) เกิดจากความผิดปกติของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง เป็นความผิดปกติประเภทหนึ่งของท่อประสาท

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
ผู้ให้การสนับสนุน
ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง-spina-bifida

สูตรซุปหางวัว

ซุปหางวัวมีรสชาติอร่อย แถมยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มเปี่ยม วันนี้ Hello คุณหมอ เลยจะมาแนะนำ สูตรซุปหางวัว เพื่อสุขภาพ มาฝากทุกคนกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

อาหารที่มีทองแดงสูง คุณควรกินเพื่อสุขภาพที่ดี

ร่างกายควรได้รับทองแดงในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนในครอบครัว ซึ่ง อาหารที่มีทองแดงสูง จะมีอะไรบ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เทคนิคการดูแลสุขภาพ สำหรับ ผู้หญิงวัย 50 ปี ให้แข็งแรง และอายุยืน

ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ มากไปกว่าวัยอื่นๆ วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำ เทคนิคการดูแลสุขภาพ สำหรับ ผู้หญิงวัย 50 ปี ให้ร่างกายแข็งแรง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล