ไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 8 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยา ไซโคลพิรอกซ์ ใช้สำหรับ

ยาไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox) ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังบางประเภท เช่น โรคกลากและโรคน้ำกัดเท้า (athlete’s foot) ระหว่างนิ้วเท้า ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม (seborrheic dermatitis) ยาไซโคลพิรอกซ์เป็นยาต้านเชื้อราที่ทำงานโดยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

วิธีการใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

ยานี้ใช้กับผิวหนังเท่านั้น ทำความสะอาดบริเวณที่จะรักษาและเช็ดให้แห้ง ทายาบางๆ ตรงบริเวณที่มีอาการและโดยรอบแล้วนวดเบาๆ ให้ยาเข้าสู่ผิวหนังหรือกระโหลกศีรษะ โดยปกติคือวันละสองครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด ล้างมือหลังจากใช้ยาเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรักษาที่บริเวณมือ อย่าพันผ้าพันแผลหรือปกปิดบริเวณที่รักษาเว้นเสียแต่ว่าแพทย์จะสั่งให้ทำเช่นนั้น

อย่าทายาที่ดวงตา จมูก ปาก หรือภายในช่องคลอด หากยาเข้าไปในบริเวณเหล่านี้ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมาก

ใช้ยานี้เป็นประจำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากยา เพื่อใหห้ง่ายต่อการจำควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

ใช้ยานี้ต่อไปจนครบกำหนดแม้ว่าอาการจะหายไปแล้วหลังจากผ่านไปไม่กี่วัน การหยุดใช้ยาเร็วเกินไปอาจทำให้กลับมาติดเชื้ออีกครั้งได้

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังจากผ่านไป 4 สัปดาห์

การเก็บรักษายา ไซโคลพิรอกซ์

ยาไซโคลพิรอกซ์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไซโคลพิรอกซ์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไซโคลพิรอกซ์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

ก่อนใช้ยาไซโคลพิรอกซ์ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ

ก่อนการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่หาซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น โปรดปรึกษาความเสี่ยงและประโยชน์กับแพทย์

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาไซโคลพิรอกซ์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ไซโคลพิรอกซ์

อาจเกิดอาการแสบร้อน ปวด รอยแดง หรืออาการคันในบริเวณที่ทายา หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้นโปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

แจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่รุนแรงดังต่อไปนี้ บริเวณที่ทายามีแผลพุพอง อาการบวม หรือเป็นหนอง

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อรับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไซโคลพิรอกซ์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไซโคลพิรอกซ์สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ (Onychomycosis) – นิ้วมือ

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับครกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วเท้า

ยาสารละลายเฉพาะที่ 8% ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 ทายาลงบนหนังศีรษะวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ยาสระผมเฉพาะที่ร้อยละ 1 ทำให้ผมเปียกแล้วเทยาสระผมประมาณ 5 มล. ลงบนหนังศีรษะ อาจต้องใช้มากถึง 10 มล. หากผมยาว ยวดให้เกิดฟอง ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วล้างออก ควรใช้ยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เว้นเวลาอย่างน้อย 3 วันระหว่างการใช้ยาแต่ละครั้ง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง (Cutaneous Candidiasis)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคสังคัง (Tinea Cruris)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเกลื้อน (Tinea Versicolor)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกลากที่ลำตัว

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกลากที่เท้า (Tinea Pedis)

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาไซโคลพิรอกซ์สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วมือ

อายุ 12 ปีขึ้นไป

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ – นิ้วเท้า

อายุ 12 ปีขึ้นไป

ยาสารละลายเฉพาะที่ร้อยละ 8 ทายาวันละครั้ง (ควรทาก่อนนอนหรือ 8 ชั่วโมงก่อนล้าง) ลงบนเล็บที่มีอาการทั้งหมดโดยใช้แปรงทายาที่แถมมา ทายาให้เท่าๆ กันให้ทั่วเล็บและ 5 มม. ของผิวบริเวณโดยรอบ หากเป็นไปได้ ควรทายาที่บริเวณฐานเล็บ ผิวใต้เล็บที่ติดกับแผ่นเล็บ และส่วนใต้แผ่นเล็บที่ออกจากฐานเล็บ

ไม่ควรล้างยาออกทุกวัน ควรทายาทุกวันทับกับยาชั้นเก่าที่ทาไว้แล้วล้างออกด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 7 วัน ควรทำซ้ำตลอดระยะเวลาของการรักษา

การทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึง 48 สัปดาห์ บ่อยทุกเดือน จะเท่ากับครกำหนดการรักษาเพื่อให้ได้เล็บที่ใสหรือเกือบจะใส อาจต้องทายาที่บริเวณเล็บติดเชื้อที่ไม่ยึดติดกับผิวทุกวันแล้วล้างออกแบบมืออาชีพนานถึงหกเดือนก่อนที่จะเริ่มสังเกตเห็นอาการดีขึ้น

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเซ็บเดิร์ม

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 ทายาลงบนหนังศีรษะวันละ 2 ครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ยาสระผมเฉพาะที่ร้อยละ 1 ทำให้ผมเปียกแล้วเทยาสระผมประมาณ 5 มล. ลงบนหนังศีรษะ อาจต้องใช้มากถึง 10 มล. หากผมยาว ยวดให้เกิดฟอง ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วล้างออก ควรใช้ยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เว้นเวลาอย่างน้อย 3 วันระหว่างการใช้ยาแต่ละครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคสังคัง

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเกลื้อน

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

การกำจัดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเกลื้อนมักจะแสดงให้เห็นหลังจากรักษาไป 2 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคกลากที่ลำตัว

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคกลากที่เท้า

อายุ 10 ปีขึ้นไป

ยาครีมแขวนตะกอนเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 (โลชั่น) นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) โดยปกติมักจะมีอาการดีขึ้นภายในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยมีการบรรเทาอาการคันและอาการอื่นๆ

อายุ 16 ปีขึ้นไป

ยาเจลเฉพาะที่ร้อยละ 0.77 นวดเบาๆ ตรงบริเวณผิวหนังที่มีอาการและโดยรอบ วันละสองครั้ง (ในตอนเช้าและตอนเย็น) ทันทีหลังจากที่ทำความสะอาดหรือล้างบริเวณที่จะทำการรักษา โรคกลากที่เท้าและโรคกลากที่ลำตัวมักจะรักษาหายภายใน 4 สัปดาห์

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาโลชั่นเฉพาะที่
 • ยาครีมเฉพาะที่
 • ยาสารละลายเฉพาะที่
 • ยาเจลเฉพาะที่
 • ยาสระผมเฉพาะที่
 • ชุดยาเฉพาะที่
 • ยาผงผสม
 • ยาแขวนตะกอนเฉพาะที่

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein) เป็นยาในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinone) และใช้เพื่อรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเสื่อมสภาพที่กระดูกและข้อต่อ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอลทีเพลส (Alteplase)

แอลทีเพลส (Alteplase) มักใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด รักษาหลอดเลือดดำอุดตัน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดปรึกษากับแพทย์ 

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล

แอมโลดิปีน (Amlodipine)

แอมโลดิปีน (Amlodipine) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาแคลเซียมแชนแนลบล็อกเกอร์ ช่วยคลายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ง่ายขึ้น

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล

ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ยา ริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ใช้ร่วมกับยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ใช้เพื่อควบคุมอาการติดเชื้อเอชไอวี ทำหน้าที่ในการลดปริมาณของเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
Written by พลอย วงษ์วิไล