ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® (Digestive Advantage Lactose Defense®)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ข้อบ่งใช้ ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® (แลคโตส ดีเฟนส์) ใช้สำหรับ

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® (Digestive Advantage Lactose Defense®) หรือยา แลคโตส ดีเฟนส์ ใช้เพื่อรักษาปัญหาของลำไส้ (เช่นมีแก๊ส ท้องอืด ความรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง) ยานี้ประกอบด้วยโปรไบโอติกและเอนไซม์ย่อยอาหาร โปรไบโอติกมีแบคทีเรียประเภทต่างๆ สามารถเปลี่ยนความสมดุลปกติของเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และลำไส้ โปรไบโอติกช่วยฟื้นฟูให้เชื้อแบคทีเรียกลับมามีในระบบตามปกติ เอนไซม์ย่อยอาหาร (เช่นไลเปส แลคตาส) เป็นสารธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายใช้ย่อยอาหารตามธรรมชาติ

วิธีการใช้ยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® (แลคโตส ดีเฟนส์)

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

สรรพคุณของยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์

ยานี้ประกอบด้วยโปรไบโอติกและเอนไซม์ย่อยอาหาร โปรไบโอติกมีแบคทีเรียประเภทต่างๆ สามารถเปลี่ยนความสมดุลปกติของเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และลำไส้ โปรไบโอติกช่วยฟื้นฟูให้เชื้อแบคทีเรียกลับมามีในระบบตามปกติ เอนไซม์ย่อยอาหาร (เช่นไลเปส แลคตาส) เป็นสารธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายใช้ย่อยอาหารตามธรรมชาติ

โปรไบโอติกช่วยปัญหาของลำไส้ (เช่นมีแก๊ส ท้องอืด ความรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง) และการแพ้แลคโตส ผลิตภัณฑ์ยามีความแตกต่าง ควรตรวจดูฉลากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรใช้เพื่อทดแทนการรักษาเอนไซม์ย่อยอาหาร (เช่นใน fibrosis cystic มะเร็งตับอ่อน) มีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมบางอย่างมีสิ่งสกปรก หรือสารเจือปนที่อาจเป็นอันตราย ควรตรวจสอบกับเภสัชกรเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้

การใช้ยา

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อน หรือหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ

ถ้าอาการของคุณยังคงมีอยู่หรือรุนแรงขึ้น ควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของวิธีจัดเก็บยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์ระหว่างการตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกด้วยนม โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงใดที่อาจเกิดขึ้นจากยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์ เช่น อาการท้องร่วง ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีแก๊ส หรืออาการบวมน้ำ  ถ้าอาการของคุณยังคงมีอยู่หรือรุนแรงขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดยทันที เช่น อาการติดเชื้อ (เช่น เจ็บคอ เป็นไข้หนาวสั่น)

อาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งพบไม่มากนัก ได้แก่ ผื่นคัน อาการบวม (ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ) อาการวิงเวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ยาที่ไม่ระบุชื่อยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

 ยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

 

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ ภาวะสุขภาพที่อาจมีผลต่อยานี้เช่น:

  • โรคตับอ่อน
  • โรคท้องเสียที่นานกว่า 2 วัน (โดยเฉพาะถ้ามีไข้สูง)
  • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ (เช่นการรักษาด้วยเคมีบำบัด การติดเชื้อเอชไอวี)
  • ความผิดปกติของลำไส้เล็ก

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยา

ปริมาณยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์สำหรับผู้ใหญ่

  • รับประทาน 2-3 แคปซูลต่อวัน

ปริมาณยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยาไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์

  • แคปซูล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Share now :

Review Date: พฤศจิกายน 26, 2019 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน