ไดเจสทีฟแอดแวนเทจ® แลคโตสดีเฟนส์ (Digestive Advantage® Lactose Defense)

โดย

Update Date 09/02/2021 . 4 mins read
Share now

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจ® แลคโตสดีเฟนส์ฟอร์มูล่า (Digestive Advantage® Lactose Defense Formula) หรือ ยาแลคโตส ดีเฟนส์ ใช้เพื่อรักษาปัญหาของลำไส้ เช่น มีแก๊ส ท้องอืด ความรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง และยังช่วยปัญหาการแพ้แลคโตสอีกด้วย

ข้อบ่งใช้ ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® ใช้สำหรับ

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® (Digestive Advantage Lactose Defense®) หรือยา แลคโตส ดีเฟนส์ ใช้เพื่อรักษาปัญหาของลำไส้ (เช่น มีแก๊ส ท้องอืด ความรู้สึกไม่สบายในช่องท้อง) ช่วยปัญหาการแพ้แลคโตส ยานี้ประกอบด้วยโปรไบโอติกและเอนไซม์ย่อยอาหาร โปรไบโอติกมีแบคทีเรียประเภทต่างๆ สามารถเปลี่ยนความสมดุลปกติของเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร และลำไส้ โปรไบโอติกช่วยฟื้นฟูให้เชื้อแบคทีเรียกลับมามีในระบบตามปกติ เอนไซม์ย่อยอาหาร (เช่นไลเปส แลคตาส) เป็นสารธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายใช้ย่อยอาหารตามธรรมชาติ

วิธีการใช้ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

 • ผลิตภัณฑ์ยาอาจมีความแตกต่างกันตามยี่ห้อ ควรตรวจดูฉลากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรใช้เพื่อทดแทนการรักษาเอนไซม์ย่อยอาหาร (เช่นใน fibrosis cystic หรือมะเร็งตับอ่อน)
 • ควรตรวจดูว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งสกปรก หรือสารเจือปนที่อาจเป็นอันตรายหรือไม่
 • ควรตรวจสอบกับเภสัชกรเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเคร่งครัด และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจอย่างชัดเจน
 • ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อน หรือหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ
 • ถ้าอาการของคุณยังคงมีอยู่หรือรุนแรงขึ้น ควรขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันที

วิธีเก็บรักษา ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

ควรเก็บไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรล้างไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก:

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่น ยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของวิธีจัดเก็บไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® หรือยาอื่น ๆ ที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® ได้แก่

ถ้าอาการของคุณยังคงมีอยู่หรือรุนแรงขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดยทันที เช่น อาการติดเชื้อ (เช่น เจ็บคอ เป็นไข้หนาวสั่น)

อาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งพบไม่มากนัก ได้แก่ ผื่นคัน อาการบวม (ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ) อาการวิงเวียนศีรษะรุนแรง หายใจลำบาก

อาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยารต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น และเพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ

ปฏิกิริยากับโรคอื่น

ไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ภาวะสุขภาพที่อาจมีผลต่อยานี้เช่น

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®สำหรับผู้ใหญ่

 • รับประทาน 2-3 แคปซูลต่อวัน

ขนาดยาของไดเจสทีฟแอดแวนเทจแลคโตสดีเฟนส์®สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการจัดขนาดยาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้น การใช้ยากับเด็กจึงอาจยังไม่ปลอดภัย ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อทำความเข้าใจกับตัวยาก่อนการใช้งาน

รูปแบบของยา

 • แคปซูล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction)

ลำไส้อุดตัน (Intestinal obstruction) คือการที่มีบางอย่างอุดตันอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจมีได้ทั้งการอุดตันบางส่วน และการอุดตันทั้งหมด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

อาหารไฟเบอร์สูง ที่คุณควรทานเพื่อสุขภาพที่ดี

อาหารไฟเบอร์สูง สามารถส่งผลต่อลำไส้ ทั้งยังอาจช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด และต่อสู้กับอาการท้องผูกได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ท้องอืดบ่อยๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนของ ภาวะกระเพาะอาหารย่อยช้า

หากคุณมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของ ภาวะกระเพาะอาหารย่อยช้า บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงพาทุกคนมาทำความรู้จักกับภาวะนี้ค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) สิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋ว แต่มีประโยชน์ต่อลำไส้มาก

แลคโตบาซิลลัส เป็นแบคทีเรียชนิดดีในกลุ่มของโพรไบโอติก (Probiotic) สามารถพบกลุ่มแบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้ได้ในลำไส้ และจากการรับประทานอาหาร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai