ไทลินอล โคลด์ (Tylenol® cold)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019 . 1 min read
Share now

ข้อบ่งใช้

ยาไทลินอล โคลด์ (Tylenol® cold) ใช้สำหรับ

ยาไทลินอล โคลด์ (Tylenol® cold) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการของไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ เช่น อาการปวดที่ไม่รุนแรง ปวดศีรษะ เจ็บคอ คัดจมูก ไอ แน่นในโพรงจมูก ยานี้ยังช่วยให้โพรงจมูกโล่งขึ้น ขับน้ำมูกออกจากจมูกและโพรงจมูก รวมถึงลดไข้ได้ชั่วคราว

วิธีการใช้ยา Tylenol® cold

ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์สั่ง อย่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป รวมถึงนานเกินกว่าที่แพทย์หรือฉลากยาแนะนำ ปกติแล้วจะใช้ยานี้ในเวลาสั้นๆ เท่านั้น จนกว่าจะหายเป็นปกติ

อย่าให้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนจะให้ยาแก้ไอหรือไข้หวัดกับเด็ก

อย่าใช้ยานี้เกิน 7 วันติดต่อกัน หยุดใช้ยานี้ และแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากคุณยังคงมีไข้หลังจากใช้ยาแล้ว 3 วัน หรือยังคงเจ็บตามร่างกายหลังใช้มาแล้ว 7 วัน (หรือ 5 วันหากใช้ยาในเด็ก) หากอาการแย่ลงหรือมีผื่นขึ้น ปวดศีรษะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีรอยแดงหรือบวม

วิธีการเก็บรักษายา Tylenol® cold

คุณควรเก็บยา Tylenol® cold ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บยา Tylenol® cold ไว้ให้ห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนฉลากผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาไทลินอลโคลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุหรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา Tylenol® cold

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังจะให้หรือให้นมบุตรอยู่ คุณควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาชนิดอื่น รวมถึงยาใดๆ ที่คุณซื้อโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาเช่น สมุนไพร หรืออาหารเสริม
 • คุณแพ้ส่วนประกอบทั้งที่ออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ของยา Tylenol® cold หรือยาชนิดอื่น
 • คุณมีอาการป่วย ความผิดปกติหรือโรคชนิดอื่น

ยานี้มีสารอะซีตามิโนเฟน (acetaminophen) ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 10 เม็ด (มีสารอะซีตามิโนเฟน 3250 มิลลิกรัม) ใน 24 ชั่วโมง

ความเสียหายที่ตับอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณ

 • ได้รับสารอะซีตามิโนเฟนมากกว่า 4000 มิลลิกรัมใน 24 ชั่วโมง
 • ใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีสารอะซีตามิโนเฟน
 • ดื่มแอลกอฮอล์ 3 แก้วขึ้นไปเป็นประจำ ระหว่างที่ใช้ยานี้

คำเตือนเกี่ยวกับอาการเจ็บคอ หากอาการเจ็บคอเกิดขึ้นมากกว่า 2 วันและมาพร้อมกับเป็นไข้ ปวดศีรษะ ผื่นคัน อาเจียนหรือคลื่นไส้ หรือมีอาการเหล่านี้หลังจากนั้น แจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากคุณกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด อย่างยาวาร์ฟาริน (warfarin)

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงในการใช้ยา Tylenol® cold ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใช้ยา Tylenol® cold อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยานี้จัดเป็นยากลุ่มเสี่ยงสำหรับสตรีมีครรภ์ประเภท N

ต่อไปนี้คือประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

 • A = ไม่เสี่ยง
 • B = ไม่เสี่ยง (อ้างอิงจากงานวิจัยบางงาน)
 • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
 • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยตรง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Tylenol® cold

หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรง

 • เกิดอาการกระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะหรือนอนไม่หลับ
 • อาการเจ็บหรือคัดจมูกแย่ลง รวมถึงเกิดขึ้นมากกว่า 7 วัน
 • อาการไข้แย่ลงหรือเกิดขึ้นมากกว่า 3 วัน
 • มีรอยแดงหรือบวม
 • มีอาการใหม่เกิดขึ้น
 • กลับมาไอหรือพร้อมกับมีผื่นหรือปวดศีรษะเป็นระยะเวลานาน

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยา Tylenol® cold าจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณใช้ออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิมหรือเพื่อความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่ม หรือหยุดใช้ยา รวมถึงเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยา Tylenol® cold อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ก่อนใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยา Tylenol® cold อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ อาจทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ลงหรือเปลี่ยนฤทธิ์ของยา สิ่งสำคัญคือโปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ
โรคที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ เช่น

 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคของต่อมไทรอยด์
 • เบาหวาน
 • มีปัญหาในการปัสสาวะเนื่องจากต่อมลูกหมากโต
 • ไอเป็นระยะเวลานานหรือเรื้อรัง เช่น การไอที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ เป็นหอบหืดหรือถุงลมโป่งพอง
 • ไอและมีเสมหะมาก

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ก่อนใช้ยา Tylenol® cold

ขนาดยา Tylenol® cold สำหรับผู้ใหญ่

 • รับประทานยาครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง
 • กลืนยาทั้งหมด อย่าทำให้ยาแตก เคี้ยวหรือละลายยาในน้ำ
 • อย่ารับประทานยาเกิน 10 เม็ดใน 24 ชั่วโมง (ห้ามเกิน 4000 มก.ต่อวัน)

ขนาดยา Tylenol® cold สำหรับเด็ก

เด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

 • รับประทานยา 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง
 • กลืนยาทั้งหมด อย่าทำให้ยาแตก เคี้ยวหรือละลายยาในน้ำ
 • อย่ารับประทานยาเกิน 10 เม็ดใน 24 ชั่วโมง (ห้ามเกิน 4000 มก.ต่อวัน)

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี: ปรึกษาแพทย์

รูปแบบของยา

ยาไทลินอลโคลมีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ยาเม็ด (สำหรับรับประทานช่วงกลางวัน) สารอะซีตามิโนเฟน 325 มิลลิกรัม ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ไฮโดรโบรไมด์ (Dextromethorphan HBr) 10 มิลลิกรัม ยาฟีนิลเอฟรีน ไฮโดรคลอไรด์ (Phenylephrine HCl) 5 มิลลิกรัม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ขี้ผึ้งเม็นโทลาทัม® ยาสำหรับครอบครัว (Mentholatum Ointment®)

ยา ขี้ผึ้งเม็นโทลาทัม® ยาสำหรับครอบครัว (Mentholatum Ointment) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อในระดับเบา และยังใช้ทาหน้าอกเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 27, 2019 . 1 min read

เอโทโดแลค (Etodolac)

ยาแก้ปวด เอโทโดแลค (Etodolac) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเนื่องจากสภาวะต่างๆ ใช้บรรเทาอาการปวด บวม และอาการข้อแข็ง เป็นยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 27, 2019 . 1 min read

เฟโนโพรเฟน (Fenoprofen)

ยาแก้ปวด เฟโนโพรเฟน (Fenoprofen) ใช้บรรเทาอาการปวดเนื่องจากสภาวะต่างๆ ระดับเบาถึงปานกลาง ยานี้เป็นยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 27, 2019 . 1 min read

นอร์โค® (Norco®)

นอร์โค® (Norco®) นิยมใช้ลดความเจ็บปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ประกอบด้วยตัวยา อะเซตามิโนเฟน (Acetaminophen) และไฮโดรโคโดน (Hydrocodone)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ พฤศจิกายน 26, 2019 . 1 min read

บทความแนะนำ

มัดผมแล้วปวดหัว-อาการ-วิธีแก้

สาวผมยาวแสนเศร้าใจ ไม่รู้ทำไม มัดผมทีไร ปวดหัวทุกที

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ เมษายน 22, 2020 . 2 mins read
ดูแลแผลไฟไหม้-วิธีปฐมพยาบาล-วิธีรักษา

ดูแลแผลไฟไหม้ อย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 28, 2020 . 4 mins read
ไดลอดิด®-dilaudid®

ไดลอดิด® (Dilaudid®)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 1, 2019 . 1 min read
โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®)

โคลด์คาล์ม® (Coldcalm®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 29, 2019 . 1 min read