ไทโอโปรนิน (Tiopronin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date กุมภาพันธ์ 19, 2020
Share now

ข้อบ่งใช้

ไทโอโปรนิน ใช้สำหรับ

ไทโอโปรนิน (Tiopronin) ใช้รักษาโรคนิ่วในไตสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด อย่างภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีน (cystinuria) ภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีน เกิดจากมีสารบางชนิด อย่างกรดอะมิโนซิสตีน (the amino acid cystine) ในปัสสาวะมากเกินไป ทำให้ก่อตัวเป็นนิ่ว ไทโอโปรนินทำงานโดยทำให้สารซิสตีนละลายในปัสสาวะได้มากขึ้น

การใช้ไทโอโปรนิน มักจะใช้เฉพาะในกรณีที่วิธีการป้องกันอื่นไม่สำเร็จ เช่น การดื่มน้ำให้มาก และการรับประทานอาหารแบบพิเศษ

วิธีการใช้ ไทโอโปรนิน

รับประทานยานี้ 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร โดยปกติคือวันละ 3 ครั้ง หรือตามที่แพทย์กำหนด

ควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและในปริมาณมาก (เช่น น้ำ 2 แก้วต่อมื้ออาหารแต่ละมื้อ ก่อนนอน และในตอนกลางคืน) และรับประทานยาอัลคาไลน์ เช่น โพแทสเซียมไซเตรต (potassium citrate) ตามที่แพทย์กำหนด ควรรับประทานอาหารตามที่แพทย์แนะนำ

ปริมาณของยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา สำหรับเด็ก ปริมาณยาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแต่ละบุคคล

ใช้เป็นประจำต่อเนื่องเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและควรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อง่ายต่อการจำ

แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่หายไปหรือแย่ลง

การเก็บรักษา ไทโอโปรนิน

 • เก็บในอุณหภูมิของห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
 • เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยี่ห้ออื่นของยานี้อาจมีการจัดเก็บต่างกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเก็บรักษาบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรที่จำหน่ายยาให้คุณ

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ไทโอโปรนิน

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณมีประวัติการแพ้ยา หรือประวัติอาการผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ความผิดปกติของเลือด ภาวะโลหิตจาง  จำนวนเกล็ดเลือดต่ำ โรคตับ โรคไต โปรดปรึกษาแพทย์และเภสัชกร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ ไทโอโปรนินเมื่อจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุตรในครรภ์ของคุณเนื่องจากไทโอโปรนินสามารถซึมเข้าสู่น้ำนมแม่และอาจทำอันตรายต่อทารกได้ ไม่แนะนำการให้นมบุตรระหว่างที่กำลังใช้ไทโอโปรนิน โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไทโอโปรนินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ ไทโอโปรนิน

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ ไทโอโปรนิน มีดังนี้

 • อาจเกิดอาการสัมผัสทางการรับรสและการดมกลิ่นลดลง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
 • ปวดท้อง หรือท้องร่วง
 • เป็นไข้ เจ็บคอบ่อยครั้ง ไอเป็นเลือด
 • มีอาการปวดที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
 • ต่อมน้ำเหลือบวม
 • ผิวหนังออกสีเหลือง ผิวมีรอยเหี่ยวย่นหรือผิวบางลง
 • เหนื่อยล้าง่าย หัวใจเต้นเร็ว
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกง่าย
 • มีสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง มีอาการปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรือมีเลือดปน ปัสสาวะสีคล้ำ

ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบกับผลข้างเคียงข้างต้น อาจมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนและเข้าภาวะขั้นรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาอย่างปลอดภัย

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไทโอโปรนินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วยอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและแจ้งรายละเอียดของยาที่กำลังใช้ร่วมด้วย (ทั้งยาที่จัดโดยแพทย์ ยาที่จำหน่ายโดยเภสัชกร และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไทโอโปรนินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาเปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ไทโอโปรนินอาจส่งผลให้โรคประจำตัวของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไทโอโปรนินสำหรับผู้ใหญ่

ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะ homozygous cystinuria ที่มีระดับของสารซิสตีนในปัสสาวะมากกว่า 500 มก./วัน

 • เริ่มต้นในปริมาณ : 800 มก./วัน ขนาดยาเฉลี่ยคือ 1000 มก./วัน ร่วมกับการบริโภคน้ำอย่างเหมาะสมและลดความเป็นกรดของปัสสาวะ (alkalinisation of urine)
 • การรับประทานไทโอโปรนิน ควรทาน 3 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาเดียวกัน

การปรับขนาดยาขึ้นอยู่กับปริมาณสารซิสตีนในปัสสาวะของแต่ละบุคคลและตามวินิจฉัยของแพทย์ ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเองหากไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

ขนาดยาไทโอโปรนินสำหรับเด็ก

 • เริ่มต้นในปริมาณ : 15 มก. ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็กแต่ละบุคคลและระดับของสารซิสตีนในปัสสาวะ
 • การรับประทานไทโอโปรนิน ควรทาน 3 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาเดียวกัน
 • เด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 กก. ไม่แนะนำให้รับประทานไทโอโปรนินนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

รูปแบบของยาไทโอโปรนิน

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาในการใช้ยาครั้งถัดไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

Recommended for you

โรคนิ่วในไต (Kidney stones)

โรคนิ่วในไต (Kidney stones)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ธีรวิทย์ บุญราศรี
Published on ธันวาคม 20, 2018
นิ่วในไต กับอาหารเพิ่มความเสี่ยงที่คุณควรหลีกเลี่ยง!

นิ่วในไต กับอาหารเพิ่มความเสี่ยงที่คุณควรหลีกเลี่ยง!

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on ตุลาคม 21, 2018