ไทโอโปรนิน (Tiopronin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 16/09/2020 . 4 mins read
Share now

ไทโอโปรนิน (Tiopronin) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคนิ่วในไตสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด อย่างภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีน (cystinuria)

ข้อบ่งใช้

ไทโอโปรนิน ใช้สำหรับ

ยาไทโอโปรนิน (Tiopronin) ใช้รักษาโรคนิ่วในไตสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติแต่กำเนิด อย่างภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีน (cystinuria) ซึ่งภาวะปัสสาวะมีสารซิสตีนเกิดจากมีสารบางชนิด อย่างกรดอะมิโนซิสตีน (the amino acid cystine) ในปัสสาวะมากเกินไป ทำให้ก่อตัวเป็นนิ่ว ไทโอโปรนินทำงานโดยทำให้สารซิสตีนละลายในปัสสาวะได้มากขึ้น

การใช้ไทโอโปรนิน มักจะใช้เฉพาะในกรณีที่วิธีการป้องกันอื่นไม่สำเร็จ เช่น การดื่มน้ำให้มาก และการรับประทานอาหารแบบพิเศษ

วิธีการใช้ ไทโอโปรนิน

 • รับประทานยานี้ 1 ชั่วโมงก่อนหรือ 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหาร โดยปกติคือวันละ 3 ครั้ง หรือตามที่แพทย์กำหนด
 • ควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและในปริมาณมาก (เช่น น้ำ 2 แก้วต่อมื้ออาหารแต่ละมื้อ ก่อนนอน และในตอนกลางคืน) และรับประทานยาอัลคาไลน์ เช่น โพแทสเซียมไซเตรต (potassium citrate) ตามที่แพทย์กำหนด ควรรับประทานอาหารตามที่แพทย์แนะนำ
 • ปริมาณของยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา สำหรับเด็ก ปริมาณยาจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแต่ละบุคคล
 • ใช้เป็นประจำต่อเนื่องเพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและควรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อง่ายต่อการจำ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณไม่หายไปหรือแย่ลง

การเก็บรักษา ไทโอโปรนิน

 • เก็บในอุณหภูมิของห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • ไม่ควรทิ้งลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน
 • เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยี่ห้ออื่นของยานี้อาจมีการจัดเก็บต่างกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเก็บรักษาบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรที่จำหน่ายยาให้คุณ

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ไทโอโปรนิน

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณมีประวัติการแพ้ยา หรือประวัติอาการผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ความผิดปกติของเลือด ภาวะโลหิตจาง  จำนวนเกล็ดเลือดต่ำ โรคตับ โรคไต โปรดปรึกษาแพทย์และเภสัชกร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ ไทโอโปรนินเมื่อจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุตรในครรภ์ของคุณเนื่องจากไทโอโปรนินสามารถซึมเข้าสู่น้ำนมแม่และอาจทำอันตรายต่อทารกได้ ไม่แนะนำการให้นมบุตรระหว่างที่กำลังใช้ไทโอโปรนิน โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไทโอโปรนินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ ไทโอโปรนิน

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ไทโอโปรนิน มีดังนี้

 • อาจเกิดอาการสัมผัสทางการรับรสและการดมกลิ่นลดลง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
 • ปวดท้อง หรือท้องร่วง
 • เป็นไข้ เจ็บคอบ่อยครั้ง ไอเป็นเลือด
 • มีอาการปวดที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ
 • ต่อมน้ำเหลือบวม
 • ผิวหนังออกสีเหลือง ผิวมีรอยเหี่ยวย่นหรือผิวบางลง
 • เหนื่อยล้าง่าย หัวใจเต้นเร็ว
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกง่าย
 • มีสัญญาณของปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ปริมาณปัสสาวะเปลี่ยนแปลง มีอาการปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่นหรือมีเลือดปน ปัสสาวะสีคล้ำ

ไม่ใช่ทุกคนที่ประสบกับผลข้างเคียงข้างต้น อาจมีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนและเข้าภาวะขั้นรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาอย่างปลอดภัย

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ไทโอโปรนินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วยอยู่ ซึ่งส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรและแจ้งรายละเอียดของยาที่กำลังใช้ร่วมด้วย (ทั้งยาที่จัดโดยแพทย์ ยาที่จำหน่ายโดยเภสัชกร และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ไทโอโปรนินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาเปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ไทโอโปรนินอาจส่งผลให้โรคประจำตัวของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดไทโอโปรนินสำหรับผู้ใหญ่

ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะ homozygous cystinuria ที่มีระดับของสารซิสตีนในปัสสาวะมากกว่า 500 มก./วัน

 • เริ่มต้นในปริมาณ : 800 มก./วัน ขนาดยาเฉลี่ยคือ 1000 มก./วัน ร่วมกับการบริโภคน้ำอย่างเหมาะสมและลดความเป็นกรดของปัสสาวะ (alkalinisation of urine)
 • การรับประทานไทโอโปรนิน ควรทาน 3 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาเดียวกัน

การปรับขนาดยาขึ้นอยู่กับปริมาณสารซิสตีนในปัสสาวะของแต่ละบุคคลและตามวินิจฉัยของแพทย์ ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเองหากไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์

ขนาดยาไทโอโปรนินสำหรับเด็ก

 • เริ่มต้นในปริมาณ : 15 มก. ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็กแต่ละบุคคลและระดับของสารซิสตีนในปัสสาวะ
 • การรับประทานไทโอโปรนิน ควรทาน 3 ครั้งต่อวันในช่วงเวลาเดียวกัน
 • เด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 กก. ไม่แนะนำให้รับประทานไทโอโปรนินนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากแพทย์เท่านั้น

รูปแบบของยาไทโอโปรนิน

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาในการใช้ยาครั้งถัดไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ฉี่ราด ฉี่รดที่นอน ทุกครั้งฝันว่าปวดปัสสาวะ เป็นเพราะอะไรกันนะ?

ตอนเด็ก ๆ มีใครเคย ฉี่ราด ฉี่รดที่นอน กันบ้างไหมคะ แต่หากเกิดอาการดังกล่าวนี้กับผู้ใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้แต่จะส่งผลกระทบอย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

คุณตาคุณยายมี อาการฉี่ไม่ออก ลูกหลานควรดูแลอย่างไร?

หากในครอบครัวใครมี อาการฉี่ไม่ออก เราอย่าพึ่งนิ่งนอนใจเพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา วันนี้ Hello คุณหมอ พามาทำความรู้จักกับโรคนี้กัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นิดหน่อยก็เล็ดจริง ๆ แล้วเกิดได้ทุกวัย ไม่ต้องรอแก่

อาการ กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นเป็นอาการที่นับว่าเป็นเรื่องปกติ สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไป ที่สำคัญสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย แค่ ไอ จาม นิดหน่อยก็เล็ดได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat® Sulfate)

คาพาสแตต® ซัลเฟต (Capastat Sulfate) หรือ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin) ใช้ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาการติดเชื้อวัณโรค เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะ

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ
Written by พลอย วงษ์วิไล