ไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® (Hyland’s Calms Forte®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 21/08/2020 . 3 mins read
Share now

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® (Hyland’s Calms Forte®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับและกระสับกระส่ายเป็นครั้งเป็นคราวด้วยความตึงเครียดของระบบประสาท พร้อมด้วยความวิตกกังวล

ข้อบ่งใช้

ฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® (Hyland’s Calms Forte®) ใช้สำหรับ

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® ใช้เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับและกระสับกระส่ายเป็นครั้งเป็นคราวด้วยความตึงเครียดของระบบประสาท พร้อมด้วยความวิตกกังวล หงุดหงิดและการนอนไม่หลับชั่วครั้งชั่วคราว

วิธีการใช้ยา ไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับวิธีการใช้ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®

วิธีเก็บรักษา

การเก็บรักษา ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®

ควรเก็บ ไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงแดดและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® ลงบนพื้นห้องน้ำหรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป โปรดปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ เช่นยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมของยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® หรือยาอื่น ๆที่กำลังใช้อยู่ หรือไม่ใช้งานแล้ว
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ ทางพยาธิสภาพตามที่แพทย์ระบุไว้
  • ห้ามใช้ยานั้น หากบรรจุภัณฑ์เสียหาย สภาพบรรจุภัณฑ์มีรอยงัดแงะหรือรอยประทับเสียหรือสูญหาย

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท®  มีผลข้างเคียง เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก บวมที่ใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น หากมีอาการเหล่านี้หลังจากรับประทานยาควรรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ หากคุณมีอาการแพ้ดังกล่าว

บางครั้งอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ หรืออาจมีอาการของผลข้างเคียงลักษณะอื่น ๆเกิดขึ้นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเมื่อพบอาการอื่นๆ

โปรดจำไว้ว่าการที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้ เนื่องจากคำนวณแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อมารับประทานเอง และสมุนไพรต่างๆ เพื่อแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณทราบ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ยาไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยา ไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® สำหรับผู้ใหญ่

ใช้เพื่อเป็นยาสำหรับคลายความเครียด วิตกกังวล

รับประทานยา 1-2 เม็ดพร้อมน้ำ 3 ครั้งต่อวันก่อนรับประทานอาหาร

รับประทานสำหรับอาการนอนไม่หลับ

รับประทานยา 1 ถึง 3 เม็ด ½ ถึง 1 ชั่วโมงก่อนนอน รับประทานซ้ำได้ตามต้องการโดยไม่มีอันตรายจากผลข้างเคียง

ขนาดยา ไฮแลนด์ คามส์ฟอร์ท® สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

ใช้เพื่อเป็นยาสำหรับคลายความเครียด วิตกกังวล

รับประทานยา 1-2 เม็ดพร้อมน้ำ  3 ครั้งต่อวัน ก่อนรับประทานอาหาร

รับประทานสำหรับอาการนอนไม่หลับเป็นครั้งคราว

รับประทานยา 1 ถึง 2 เม็ด ½ถึง 1 ชั่วโมงก่อนนอน

รูปแบบของยาคามส์ฟอร์ท:

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

สาเหตุของ การนอนไม่หลับ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอีกด้วย ซึ่ง ทาง Hello คุณหมอ มีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

การอดนอน ของคุณอยู่ในระดับไหน และควรรักษาอย่างไร

การอดนอน มีอยู่ด้วยกันหลายระดับ ซึ่งระดับของการอดนอนนั้นจะส่งผลต่อร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทาง Hello คุณหมอ นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เจ็บหน้าอกข้างซ้าย สัญญาณอันตรายต่อสุขภาพที่ไม่ควรวางใจ

เจ็บหน้าอกข้างซ้าย เป็นสัญญาณของอาการทางสุขภาพหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรง หรือเกิดจากปัญหาสุขภาพปอด ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai

วิธีการรับมือกับความกังวล ก่อน ฟังผลตรวจมะเร็ง

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมาแนะนำวิธีการรับมือกับความกังวล ก่อนการ ฟังผลตรวจมะเร็ง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล