ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant) Brand Name(s): ลูเด็น ยาเฉพาะที่กดอาการไอ (Luden ® topical cough suppressant), ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden® opical cough suppressant), ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant), ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant), ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant) และ ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden®Topical Cough Suppressant).

ข้อบ่งใช้

ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ใช้สำหรับ

ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ (Luden ® topical cough suppressant) ลูเด็น® ใช้เพื่อบรรเทาอาการดังต่อไปนี้ชั่วคราว ได้แก่ อาการระคายเคือง ปวด เจ็บปาก และเจ็บคอเล็กน้อยเป็นบางครั้งบางคราว

วิธีการใช้ ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่

ใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยามากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

อย่ากลืนยาลงไปทั้งเม็ด ควรปล่อยให้ยาละลายในปากโดยไม่เคี้ยวยา

อมยาทุกๆ 2 ชั่วโมงหรือเท่าที่จำเป็น

การเก็บรักษาลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ลูเด็น®บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพร หรือยาทางเลือกอื่นๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คำเตือนสำหรับอาการเจ็บคอ

หากมีอาการเจ็บคอรุนแรงเป็นนานเกินกว่า 2 วัน และมีอาการอื่นร่วมด้วย หรือมีอาการอื่นตามมา เช่น ไข้ ผดผื่น บวม คลื่นไส้ หรืออาเจียน โปรดปรึกษาแพทย์ในทันที เพราะอาจเป็นอาการที่อันตรายได้

หยุดใช้ยานี้และสอบถามแพทย์ถ้าหาก

  • อาการเจ็บในปากไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน
  • อาการระคายเคือง ปวด หรือรอยแดงนั้นไม่หายไปหรือมีอาการรุนแรงขึ้น

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ อาจจะมีโอกาสมากกว่าในการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่าและคุณอาจจะไม่มีอาการใดๆ เลย

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ลูเด็น®ยากดอาการไอเฉพาะที่อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่สำหรับผู้ใหญ่

ปล่อยให้ยาละลายช้าๆ ภายในปาก

ให้ยาซ้ำหากจำเป็น ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือตามที่แพทย์กำหนด

ขนาดลูเด็น® ยากดอาการไอเฉพาะที่สำหรับเด็ก

เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป: ปล่อยให้ยาละลายช้าๆ ภายในปาก ให้ยาซ้ำหากจำเป็น ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือตามที่แพทย์กำหนด

เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี: โปรดสอบถามแพทย์

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาอม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 27, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 7, 2019