เฟนทานิล (Fentanyl)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: เฟนทานิล (Fentanyl) Brand Name(s): เฟนทานิล (Fentanyl), เฟนทานิล (Fentanyl), เฟนทานิล (Fentanyl), เฟนทานิล (Fentanyl) และ เฟนทานิล (Fentanyl).

ข้อบ่งใช้

ยาเฟนทานิลใช้สำหรับ

ยาเฟนทานิล (Fentanyl) เป็นหนึ่งในยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic analgesics) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดที่รุนแรง ในขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด โดยจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางหรือสมอง

วิธีการใช้ยา เฟนทานิล

สำหรับยาในรูปแบบฉีด คุณควรจะ

  • รับยาเฟนทานิลจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาล ในขนาดยาที่ได้รับการคำนวณแล้วจากแพทย์
  • อ่านฉลากยาอย่างละเอียด ก่อนใช้ยาเฟนทานิลไฮโดรคลอไรด์ (fentanyl hydrochloride)
  • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายา เฟนทานิล

ยาเฟนทานิลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเฟนทานิลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเฟนทานิลลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา เฟนทานิล

ก่อนใช้ยาเฟนทานิล แจ้งให้แพทย์ทราบ

  • อาการแพ้ ต่อยาเฟนทานิล ต่อสารเพิ่มปริมาณที่ใช้ในยาเฟนทานิล ข้อมูลเพิ่มเติมมักอยู่ในใบแผ่นพับข้อมูล
  • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
  • เด็ก
  • ผู้สูงอายุ
  • สภาวะอื่นหรือกำลังใช้ยาอื่น ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาเฟนทานิล

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา เฟนทานิล

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาเฟนทานิลสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผชข้างเคียงบางอย่างมีดังต่อไปนี้

  • รู้สึกปวดหรือไม่สบายที่หน้าอก
  • หายใจลำบากหรือติดขัด
  • หายใจได้ผิดปกติ เร็ว ช้า หรือตื้น
  • เวียนศีรษะ วิงเวียน หรือหมดสติ
  • ริมฝีปาก เล็บมือ หรือผิวหนังเป็นสีซีดหรือสีน้ำเงิน
  • กล้ามเนื้อแข็งเกร็งอย่างรุนแรง
  • หายใจไม่อิ่ม
  • หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ
  • เหนื่อยล้าผิดปกติ
  • มองเห็นไม่ชัด
  • สติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลง
  • หนาวสั่น
  • สับสน
  • ไอ
  • กลืนลำบาก
  • หัวใจเต้นเร็ว
  • รู้สึกหนาว
  • ปวดหัว
  • ลมพิษ
  • ไม่สามารถขยับดวงตาได้
  • ไม่สามารถนั่งอยู่นิ่งๆ ได้
  • กระพริบตาหรือตากระตุกบ่อยขึ้น
  • คัน
  • ความดันโลหิตหรือชีพจรลดลง
  • กังวลใจ
  • มีเสียงพึมพำในหู
  • มีอาการบวมที่ดวงตาหรือรอบๆ ดวงตา ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น
  • กระสับกระส่าย
  • มองเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่
  • ผดผื่นผิวหนัง
  • แลบลิ้นออกมาอย่างไม่มีเจตนา
  • เหงื่อออก
  • แน่นหน้าอก
  • มีอาการกระตุกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่บริเวณคอ ลำตัว แขน หรือขา
  • มีการแสดงออกทางสีหน้าที่ผิดปกติ

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเฟนทานิลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ เช่น

  • บลินาทูโมแมบ (Blinatumomab)
  • โบรมาซีแพม (Bromazepam)
  • บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine)
  • บูเพรนอร์ฟีน (Buprenorphine)
  • บัสพิโรน (Buspirone)
  • บูทาบาร์บิทอล (Butabarbital)
  • บูทาลบิทอล (Butalbital)
  • บูทอร์ฟานอล (Butorphanol)
  • คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine)
  • คาร์บิโนซามีน (Carbinoxamine)
  • คาริโซโพรดอล (Carisoprodol)
  • คาร์เฟนาซีน (Carphenazine)
  • เซริทินิบ (Ceritinib)
  • โคลรอลไฮเดรต (Chloral Hydrate)
  • คลอร์ไดอาเซโพไซด์ (Chlordiazepoxide)
  • คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine)
  • คลอร์โพรมาซีน (Chlorpromazine)
  • คลอร์โซซาโซน (Chlorzoxazone)
  • ไซเมทิดีน (Cimetidine)
  • ไซโพรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)
  • ไซทาโลแพรม (Citalopram)
  • คลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin)
  • คลอบาแซม (Clobazam)
  • โคลนาเซแพม (Clonazepam)
  • คลอราเซเพต (Clorazepate)
  • คลอร์จิลีน (Clorgyline)
  • โคลซาพริน (Clozapine)
  • โคเคน (Cocaine)
  • โคเดอีน (Codeine)
  • โคนิวาบแทน (Conivaptan)
  • คริโซทินิบ (Crizotinib)
  • ไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine)
  • ไซโคลสปอรีน (Cyclosporine)
  • ดาบราเฟนิบ (Dabrafenib)
  • ดารูนาเวียร์ (Darunavir)
  • เวลาเวียร์ดีน (Delavirdine)เ
  • ดสิพรามีน (Desipramine)
  • เดโซเจสเทรล (Desogestrel)
  • เดสแวนลาฟาซีน (Desvenlafaxine)
  • เดกเมเดโทมิดีน (Dexmedetomidine)
  • เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan)
  • ไดอาเซมิลมอร์ฟีน (Diacetylmorphine)
  • ไดอาเซแพม (Diazepam)
  • ไดโคลราลเฟนาโซน (Dichloralphenazone)
  • ไดเอโนเจส (Dienogest)
  • ไดเฟโนซิน (Difenoxin)
  • ไดไฮโดรโดเดอีน (Dihydrocodeine)
  • ดิลไทอาเซม (Diltiazem)
  • ไดเฟนไฮดรามีน (Diphenhydramine)
  • ไดเฟโนซิเลต (Diphenoxylate)
  • โดลาเซโทรน (Dolasetron)
  • โดเนเพซิล (Donepezil)
  • โดเซพิน (Doxepin)
  • โดซิลลามีน (Doxylamine)
  • โดรเพริโดล (Droperidol)
  • โดสไพเรนโนน (Drospirenone)
  • ดูโลเซทีน (Duloxetine)
  • เอเลทริปแทน (Eletriptan)
  • เอนฟลูเรน (Enflurane)
  • เอนซาลูทาไมด์ (Enzalutamide)
  • เอริโทรมัยซิน (Erythromycin)
  • เอสซิทาโลแพรม (Escitalopram)
  • เอสทาโซแลม (Estazolam)
  • เอสทราไดโอล (Estradiol)
  • เอสโซไพโคลน (Eszopiclone)
  • เอทิคลอร์วีนอล (Ethchlorvynol)
  • เอทินิลเอสทราไดโอล (Ethinyl Estradiol)
  • เอโทโพรพาซีน (Ethopropazine)
  • เอทิลมอร์ฟีน (Ethylmorphine)
  • เอทิโนไดออล (Ethynodiol)
  • อีโทโนเจสเทรล (Etonogestrel)
  • แอมเพรนาเวียร์ (Amprenavir)
  • เบนเพริดอล (Benperidol)
  • ไบคาลูทาไมด์ (Bicalutamide)
  • อะโทร์วาสแตติน (Atorvastatin)
  • บาโคลเฟน (Baclofen)
  • ไฟแบนเซริน (Flibanserin)
  • ฟลูโคนาโซล (Fluconazole)
  • ฟลูนิทราเซแพม (Flunitrazepam)
  • ฟลูโอเซทีน (Fluoxetine)
  • ฟลูเฟนาซีน (Fluphenazine)
  • ฟลูราเซแพม (Flurazepam)
  • ฟลูสไปริเลน (Fluspirilene)
  • ฟลูโวซามีน (Fluvoxamine)
  • โฟแซมเพรเวียร์ (Fosamprenavir)
  • โฟซาเพรไพแทน (Fosaprepitant)
  • ฟอสเฟนิโทอิน (Fosphenytoin)
  • ฟอสโพรโพโฟล (Fospropofol)
  • โฟรวาทริปแทน (Frovatriptan)
  • ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)
  • กิงโกะไบโลบา (Ginkgo Biloba)
  • โกลเดนซีล (Goldenseal)
  • โกลิมูแมบ (Golimumab)
  • แกรนิเซโทรน (Granisetron)
  • ฮาลาเซแพม (Halazepam)
  • ฮาโลเพริโดน (Haloperidol)
  • ฮาโลเทน (Halothane)
  • เฮโซบาร์บิทอล (Hexobarbital)
  • ไฮโดรโคโดน (Hydrocodone)
  • ไฮโดรมอร์โฟน (Hydromorphone)
  • ไฮดรอกซีทิบโทแฟน (Hydroxytryptophan)
  • ไฮดรอกซีซีน (Hydroxyzine)
  • ไอเดลาลิซิบ (Idelalisib)
  • อิมาทินิบ (Imatinib)
  • อิมิพรามีน (Imipramine)
  • อินไดนาเวียร์ (Indinavir)
  • ไอโพรไนอาซิด (Iproniazid)
  • ไอโซคาร์โบซาซิด (Isocarboxazid)
  • ไอโซฟลูเรน (Isoflurane)
  • ไอโซไนอาซิด (Isoniazid)
  • ไอทราโคนาโซล (Itraconazole)
  • คีทามีน (Ketamine)
  • คีทาโซแลม (Ketazolam)
  • คีโทเบไมโดน (Ketobemidone)
  • คีโทโคนาโซล (Ketoconazole)
  • เลโวมิลนาไซแพรน (Levomilnacipran)
  • เลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel)
  • เลวอร์ฟานอล (Levorphanol)
  • ไลน์โซลิด (Linezolid)
  • ลิเทียม (Lithium)
  • โลมิราไพด์ (Lomitapide)
  • โลราเซแพม (Lorazepam)
  • ลอร์คาเซริน (Lorcaserin)
  • ลูมาคาฟทอร์ (Lumacaftor)
  • เมคลิซีน (Meclizine)
  • เมลเพโรน (Melperone)
  • เมเพริดีน (Meperidine)
  • เมฟอบาร์บิทอล (Mephobarbital)
  • เมโพรเบเมต (Meprobamate)
  • เมบทาซินอล (Meptazinol)
  • เมโซริดาซีน (Mesoridazine)
  • เมสทรานอล (Mestranol)
  • เมทาซาโลน (Metaxalone)
  • เมทาโดน (Methadone)
  • อะทาซานาเวียร์ (Atazanavir)
  • โบเซเพรเวียร์ (Boceprevir)
  • โคบิซิสแตต (Cobicistat)
  • โลพินาเวียร์ (Lopinavir)
  • ไมเฟพริสโทน (Mifepristone)
  • นาลเทรโซน (Naltrexone)
  • เนลไฟนาเวียร์ (Nelfinavir)
  • ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)
  • ซาควินาเวียร์ (Saquinavir)
  • เทลาพริเวียร์ (Telaprevir)
  • ไทพรานาเวียร์ (Tipranavir)
  • อะไบราเทโรน (Abiraterone)
  • อะเซโพรมาซีน (Acepromazine)
  • อะไลฟาเซป (Alefacept)
  • อะมิทริปทิลีน (Amitriptyline)
  • แอมโลดิพีน (Amlodipine)
  • อะโมบาร์บิทอล (Amobarbital)
  • อะมอกซาพีน (Amoxapine)
  • เมทไดลาซีน (Methdilazine)
  • เมโทคาร์บามอล (Methocarbamol)
  • เมโทเอซิทอล (Methohexital)
  • เมโททริเมพราซีน (Methotrimeprazine)
  • เมทิลีนบลู (Methylene Blue)
  • ไมโคนาโซล (Miconazole)
  • ไมดาโซแลม (Midazolam)
  • มิลนาไซแพรน (Milnacipran)
  • เมอร์ทาเซพีน (Mirtazapine)
  • โมโคลเบไมด์ (Moclobemide)
  • โมลินโดน (Molindone)
  • โมริซิซีน (Moricizine)
  • มอร์ฟีน (Morphine)
  • มอร์ฟีนซัลเฟตไลโปโซม (Morphine Sulfate Liposome)
  • นาลบูฟีน (Nalbuphine)
  • นาราทริปแทน (Naratriptan)
  • เนฟาโซโดน (Nefazodone)
  • ไนอาลาไมด์ (Nialamide)
  • ไนคาร์ดิพีน (Nicardipine)
  • ไนโคมอร์ฟีน (Nicomorphine)
  • ไนเฟดิพีน (Nifedipine)
  • ไนโลทินิบ (Nilotinib)
  • ไนทราเซแพม (Nitrazepam)
  • ไนโทอุสออกไซด์ (Nitrous Oxide)
  • โนเรลเจสโทรมิน (Norelgestromin)
  • โนเคทรินโดน (Norethindrone)
  • นอร์เจสทิเมต (Norgestimate)
  • นอร์เจสเทรล (Norgestrel)
  • นอร์ทริปทิลีน (Nortriptyline)
  • โอแลนซาพีน (Olanzapine)
  • โอเปียม (Opium)
  • โอเปียมอัลคาลอยด์ (Opium Alkaloids)
  • ออร์เฟนาดรีน (Orphenadrine)
  • ออซิเมอร์ทินิบ (Osimertinib)
  • ออสเพมิเฟน (Ospemifene)
  • ออกซาเซแพม (Oxazepam)
  • ออกซีโคโดน (Oxycodone)
  • ออกซิมอร์โฟน (Oxymorphone)
  • พาโลโนเซโทน (Palonosetron)
  • พาพาเวเรทุม (Papaveretum)
  • พาเรโกริค (Paregoric)
  • พาร์จิลีน (Pargyline)
  • พาโรเซทีน (Paroxetine)
  • พาโซพานิบ (Pazopanib)
  • เพนทาโซคีน (Pentazocine)
  • เพนโทบาร์บิทอล (Pentobarbital)
  • เพราซีน (Perazine)
  • เพริไซอาซีน (Periciazine)
  • เพอร์เฟนาซีน (Perphenazine)
  • เฟนเนลซีน (Phenelzine)
  • เฟนโนบาร์บิทอล (Phenobarbital)
  • เฟนนิโทอิน (Phenytoin)
  • ไพโมไซด์ (Pimozide)
  • ไพเพราเซทาซีน (Piperacetazine)
  • ไพเพราควีน (Piperaquine)
  • ไพโพไทอาซีน (Pipotiazine)
  • ไพริทราไมด์ (Piritramide)
  • โพซาโคนาโซล (Posaconazole)
  • พราเซแพม (Prazepam)
  • ไพรมิโดน (Primidone)
  • โพรคาร์บาซีน (Procarbazine)
  • โพรคลอร์เพราซีน (Prochlorperazine)
  • โพรมาซีน (Promazine)
  • โพรเมทาซีน (Promethazine)
  • โพรโพฟอล (Propofol)
  • โพรโพซิเฟน (Propoxyphene)
  • กวาเซแพม (Quazepam)
  • กัวไทอาพีน (Quetiapine)
  • ราเมลเทออน (Ramelteon)
  • อัลเฟนทานิล (Alfentanil)
  • อัลโมทริปแทน (Almotriptan)
  • อัลพราโซแลม (Alprazolam)
  • อะมิโอดาโรน (Amiodarone)
  • อะมิซูลไพรด์ (Amisulpride)
  • รานิทิดีน (Ranitidine)
  • ราโนลาซีน (Ranolazine)
  • ราซาจิลีน (Rasagiline)
  • เรโกราเฟนิบ (Regorafenib)
  • เรมิเฟนทานิล (Remifentanil)
  • เรโมซิไพรด์ (Remoxipride)
  • ไรฟาบูติน (Rifabutin)
  • ไรแฟมพิน (Rifampin)
  • ไรฟาเพนทีน (Rifapentine)
  • ไรซาทริปแทน (Rizatriptan)
  • ซาฟินาไมด์ (Safinamide)
  • เซโคบาร์บิทอล (Secobarbital)
  • เซคูคินูแมบ (Secukinumab)
  • เซเลจิลีน (Selegiline)
  • เซอร์ทินโดล (Sertindole)
  • เซอร์ทราลีน (Sertraline)
  • ไซบูทรามีน (Sibutramine)
  • ซิลทูซิแมบ (Siltuximab)
  • โซเดียมออกซิเบต (Sodium Oxybate)
  • สมุนไพรเซนต์จอห์น (St John’s Wort)
  • ซูเฟนทานิล (Sufentanil)
  • ซูลไพไรด์ (Sulpiride)
  • ซูมาทริปแทน (Sumatriptan)
  • ซูโวเรแซนท์ (Suvorexant)
  • ทาเพนทาดอล (Tapentadol)
  • เทลิโทรมัยซิน (Telithromycin)
  • เทมาเซแพม (Temazepam)
  • ไทเอทิลเพราซีน (Thiethylperazine)
  • ไทโอเพนทอล (Thiopental)
  • ไทโอโพรพาเซต (Thiopropazate)
  • ไทโอไรดาซีน (Thioridazine)
  • ไทคาเกรลอร์ (Ticagrelor)
  • ไทลิดีน (Tilidine)
  • ไทซานิดีน (Tizanidine)
  • โทโลเนียม คลอไลด์ (Tolonium Chloride)
  • โทโลซาโทน (Toloxatone)
  • โทไพราเมต (Topiramate)
  • ทรามาดอล (Tramadol)
  • ทรานีลไซโพรมีน (Tranylcypromine)
  • ทราโซโดน (Trazodone)
  • ไทรอาโซแลม (Triazolam)
  • ไทรฟลูโอเพราซีน (Trifluoperazine)
  • ไทรฟลูเพริดอล (Trifluperidol)
  • ไทรฟลูโพรมาซีน (Triflupromazine)
  • ไทรเมพราซีน (Trimeprazine)
  • โทรลีนโดมัยซิน (Troleandomycin)
  • ทริปโทแฟน (Tryptophan)
  • เวทลาฟาซีน (Venlafaxine)
  • เวราพามิล (Verapamil)
  • ไวลาโซโดน (Vilazodone)
  • โวริโคนาโซล (Voriconazole)
  • วอร์ไทโอเซทีน (Vortioxetine)
  • ซาเลโพลน (Zaleplon)
  • ซิเลอูทอน (Zileuton)
  • ไซพราซิโดน (Ziprasidone)
  • โซลมิทริปแทน (Zolmitriptan)
  • โซลพิเดม (Zolpidem)
  • โซพิโคลน (Zopiclone)
  • โซเทพีน (Zotepine)
  • อะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)
  • โคลไทรมาโซล (Clotrimazole)
  • ไดริโทรมัยซิน (Dirithromycin)
  • อีโคนาโซล (Econazole)
  • โจซามัยซิน (Josamycin)
  • เมพาร์ไทรซิน (Mepartricin)
  • ไมโอคามัยซิน (Miokamycin)
  • เนวิราพีน (Nevirapine)
  • โรคิทามัยซิน (Rokitamycin)
  • โรซิโทรมัยซิน (Roxithromycin)
  • สไปรามัยซิน (Spiramycin)
  • แอนิเลริดีน (Anileridine)
  • อะพริพิแทน (Aprepitant)
  • อะริพิพราโซล (Aripiprazole)
  • อะเซนาพีน (Asenapine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเฟนทานิล อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเฟนทานิล อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเฟนทานิลสำหรับผู้ใหญ่

ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาเฟนทานิลไฮโดรคลอไรด์ ขนาดยาที่แนะนำในบางกรณีมีดังต่อไปนี้:

การให้ยาก่อนการผ่าตัด 50-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ 30-60 นาทีก่อนการผ่าตัด

ห้ร่วมกับการให้ยาชาเฉพาะที่ 25-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้าๆ 1-2 นาที

ใช้เป็นยาชา

  • การผ่าตัดเล็ก  0.5-2 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
  • การผ่าตัดใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น 2-20 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง ขนาดยาปกติให้ยาเข้าหลอดเลือดดำ 1-2 ไมโครกรัม/กก./ชั่วโมง หยุดยา 30-60 นาทีก่อนเสร็จสิ้นการผ่าตัด จำกัดปริมาณของยาเฟนทานิลทั้งหมดไว้ที่ 10-15 ไมโครกรัม/กก. สำหรับการติดตามผลอย่างรวดเร็วและการเอาท่อช่วยหายใจออกก่อน
  • เพื่อเป็นยาเสริมยาชา (ไม่ค่อยใช้) ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 20-50 ไมโครกรัม/กก./ครั้ง

ระงับการปวด (นอกฉลาก)

  • ระงับการปวด 1-2 ไมโครกรัม/กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดทันที หรือ 25-100 ไมโครกรัม/ครั้ง เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น หรือหยอดยาเข้าหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง 1-2 ไมโครกรัม/กก./ชั่วโมง หรือ 25-200 ไมโครกรัม/ชั่วโมง
  • อาการปวดระดับรุนแรง 50-100 ไมโครกรัม/ครั้ง ฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น (ผู้ป่วยที่เคยใช้ยาโอปิออยด์ [opioid] อาจสามารถทนต่อขนาดยาที่สูงกว่าได้)
  • ให้ยาระงับความเจ็บปวดโดยผู้ป่วยกำหนดเอง 10 ไมโครกรัม/มล. ฉีดยาเข้าหลอดเลือด (ความเข้มข้นตามปกติ) 20 ไมโครกรัมต้องการช่วงหยุดพัก 5-10 นาที ในอัตราน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง

ขนาดยาเฟนทานิลสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาเฟนทานิลซิเตรทที่มีขนาดยาเท่ากับยาเฟนทานิล 50 ไมโครกรัมใน 1 มล.
  • แอมพูล 2 มล. มียาเฟนทานิล 100 ไมโครกรัมเป็นยาเฟนทานิลซิเตรท
  • แอมพูล 10 มล. มียาเฟนทานิล 500 ไมโครกรัมเป็นยาเฟนทานิลซิเตรท

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Review Date: พฤศจิกายน 10, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 7, 2019