ไดโคลฟีแนคโซเดียม (Diclofinac Sodium)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไดโคลฟีแนคโซเดียม (Diclofinac Sodium) Brand Name(s): ไดโคลฟีแนคโซเดียม (Diclofinac Sodium).

ข้อบ่งใช้

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมใช้สำหรับ

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม (Diclofinac Sodium) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม หรือการอักเสบที่เกิดจากอาการบาดเจ็บหรือสภาวะ เช่น ข้อเสื่อม (osteoarthritis) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) อาการปวดประจำเดือน ไมเกรน และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด (ankylosing spondylitis)

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมยังอาจใช้เพื่อการใช้อื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามกับแพทย์หรือเภสัชกร

วิธีการใช้ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า หรือน้อยกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด

รับประทานยาแคปซูล/ยาเม็ดพร้อมกับน้ำเต็มแก้ว อย่าเคี้ยวหรือหักยา ควรกลืนยาแคปซูล/ยาเม็ดลงไปทั้งเม็ด

ฉีดยาแบบสารละลายที่ห้องทำงานของแพทย์ โรงพยาบาล หรือคลินิก

สอบถามผู้ดูแลสุขภาพหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา

การเก็บรักษายาไดโคลฟีแนคโซเดียม

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมบางยี่ห้อ อาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไดโคลฟีแนคโซเดียมลงในชักโครก หรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม

ปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรถ้าหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ ของยาไดโคลฟีแนคโซเดียมหรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเพียงพอ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C/D หากใช้ในช่วงอายุครรภ์ 30 สัปดาห์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม

ผลข้างเคียงของยาไดโคลฟีแนคโซเดียม ได้แก่

 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • คลื่นไส้
 • แสบร้อนกลางอก
 • ท้องร่วง
 • ท้องผูก
 • มีแก๊ส
 • ปวดหัว
 • ง่วงซึม
 • มึนงง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาฟอนดาพารินุกซ์ (fondaparinux) อย่างอะริกซ์ทรา (Arixtra) ยาดาบิกาแทรน (dabigatran) อย่างพราดาซา (Pradaxa) ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างแจนโทเวน (Jantoven) หรือคูมาดิน (Coumadin) หรือยาเฮพาริน (heparin)
 • ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants) เช่น ยาไซตาโลแพรม (citalopram) อย่างเซเลซา (Celexa) ยาพาร็อกซีทีน (paroxetine) อย่างพาซิล (Paxil) ยาเอสซิตาโลแพรม (escitalopram) อย่างเลซิโปร (Lexapro)
 • ยาขับน้ำ เช่น ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ (hydrochlorothiazide) อย่างเอสซิดริกซ์ (Esidrix) หรือไมโครไซด์ (Microzide) ยาคลอธาลิโดน (chorthalidone) อย่างทราลิโทน (Thalitone) หรือยาคลอโรไทอะไซด์ (chlorothiazide) อย่างไดริล (Diuril)
 • ยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ (Beta blockers) เช่น ยาอะซีบูโทลอล (Acebutolol) อย่างเซคทรัล (Sectral) ยาไบโซโปรลอล (bisoprolol) อย่างเซเบต้า (Zebeta) ยาอะทีโนลอล (atenolol) อย่างเทนอร์มิน (Tenormin) ยาเอสโมลอล (esmolol) อย่างเบรไวบล็อค (Brevibloc) หรือยาคาร์วีไดลอล (carvedilol) อย่างคอร์เรก (Coreg)
 • ยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่นๆ [NSAID] รวมทั้ง ยาเซเลโคซิบ (celecoxib) อย่างเซเลเบร็กซ์ (Celebrex) ยานาพรอกเซน (naproxen) อย่างอะลีฟ (Aleve) นาโพรซิน (Naprosyn) ยามีลอกซิแคม (meloxicam) อย่างโมบิค (Mobic) ยานาบูมีโทน (nabumetone) อย่างเรลาเฟน (Relafen) หรือยาเอโทโดแลค (etodolac) อย่างโลดีน (Lodine)
 • ยาสำหรับโรคเบาหวานในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylurea) เช่น ยาไกลเมพิไรด์ (glimepiride) อย่างอะมาร์ริล (Amaryl) ยาไกลบูไรด์ (glyburide) อย่างไดอาบีตา (DiaBeta) หรือไมโครนาส (Micronase) หรือไกลนาส (Glynase) และยาไกลพิไซด์ (glipizide) อย่างกลูโคทรอล (Glucotrol)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไดโคลฟีแนคโซเดียมอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • โรคหอบหืด รวมถึงประวัติการหายใจได้แย่ลง หลังจากการใช้ยาแอสไพริน หรือยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่นๆ [NSAID]
 • มีปัญหากับเลือดออกหรือลิ่มเลือด
 • โรคหัวใจ (เช่น เคยมีอาการหัวใจขาดเลือดฉับพลัน)
 • ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคตับ
 • มีริดสีดวงจมูก
 • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น มีเลือดออก มีแผล อาการแสบร้อนกลางอกกำเริบ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไดโคลฟีแนคโซเดียมสำหรับผู้ใหญ่

โรคข้อรูมาตอยด์

 • ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม: ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก. ทุก ๆ 8 ชั่วโมง หรือ 75 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ยาออกฤทธิ์นาน: ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. วันละครั้ง อาจเพิ่มขึ้นถึง 100 มก. ทุกๆ 12 ชั่วโมง

โรคข้อเสื่อม

 • ยาไดโคลฟีแนคโซเดียม: ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก. รับประทานทุก ๆ8 ชั่วโมง หรือ 75 มก. ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
 • ยาออกฤทธิ์นาน: ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. รับประทานวันละครั้ง อาจเพิ่มขึ้นถึง 100 มก. ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
 • ซอร์โวลเลกซ์ (Zorvolex): ขนาดยาที่แนะนำคือ 35 มก. วันละ 3 ครั้ง

โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก วันละ 4 หรือ 5 ครั้ง

อาการปวดแบบเฉียบพลันระดับต่ำถึงปานกลาง:

 • ซอร์โวลเลกซ์: ขนาดยาที่แนะนำคือ 18 มก. หรือ 35 มก. วันละ 3 ครั้ง

อาการปวด (ให้ยาทางหลอดเลือด)

ข้อระบุสำหรับการจัดการอาการปวดระดับต่ำถึงปานกลาง และอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ใช้เป็นยาเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับยาแก้ปวดโอปิออยด์ (opioid analgesics)

 • ใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 37.5 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดทันทีนานกว่า 15 วินาที ทุกๆ 6 ชั่วโมงเท่าที่จำเป็นไม่เกิน 150 มก./วัน
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์กับไต ผู้ป่วยควรได้รับน้ำที่เพียงพอก่อนการให้ยาทางหลอดเลือด

ขนาดยาไดโคลฟีแนคโซเดียมสำหรับเด็ก

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็ก (Juvenile Rheumatoid Arthritis) เป็นการใช้ยาที่ไม่ได้ระบุในเอกสารกำกับยา (Off-label)

 • อายุน้อยกว่า 3 ปี: ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
 • อายุ 3 ปีขึ้นไป: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2-3 มก./กก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดออกฤทธิ์ช้า(Delayed Release) 25 มก. 75 มก.
 • ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน(Extended-Release) 100 มก. ยาโวลทาเรน เอ็กซ์อาร์ (Voltaren XR)
 • ยาแคปซูล 18 มก. ซอร์โวลเลกซ์ (Zorvolex) 35 มก. ซอร์โวลเลกซ์ (Zorvolex)
 • สารละลายสำหรับฉีด 37.5 มก./มล. ไดลอเจค (Dyloject)

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กันยายน 4, 2018 | Last Modified: กันยายน 4, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย