การติดเชื้อเอชไอวี กับความเสี่ยงการติดเชื้อที่ทุกคนควรต้องรู้

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

การติดเชื้อเอชไอวี สามารถแพร่กระจาย ผ่านทางของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด น้ำอสุจิ น้ำหล่อลื่นในช่องคลอด ซึ่งถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับใคร ก็อาจทำให้คุณมีความเสี่ยง ที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ รวมถึงการใช้เข็ม และอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ร่วมกับคนอื่นด้วย

การติดเชื้อเอชไอวี กับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางเพศ

คุณอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี ถ้ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หรือออรัลเซ็กส์ กับคนที่มี เชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับหลายๆ คน เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ หรือถ้าคุณเป็นชายรักชาย ก็อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการติดเชื้อเอชไอวี

ทำไม เชื้อเอชไอวี จึงติดต่อทางเพศมากที่สุด นั่นเป็นเพราะของเหลวในร่างกายและไวรัส สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นแผลในช่องคลอด หรือทวารหนัก การได้รับบาดเจ็บ หรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงวัยแรกรุ่น มีความเสี่ยงต่อการติด เชื้อเอชไอวี เนื่องจากเยื่อบุช่องคลอดมีความบาง และอ่อนแอต่อการติดเชื้อ มากกว่าของผู้ใหญ่

มีปัจจัยหลายอย่าง ที่อาจเพิ่มความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวีในช่องปากได้  เช่น แผลในช่องปาก เหงือกมีเลือดออก แผลพุพอง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การใช้สารเสพติดและการล่วงละเมิดทางเพศ

สิ่งเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ ถึงแม้ว่าการฉีดยาจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้โดยตรง แต่การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การนำเข้าสู่ร่างกายทางปาก หรือการสูดดมยากระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์  โคเคน  เมทแอมเฟตามีน  และป๊อบเปอร์  ก็มีส่วนเพิ่มความเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวีได้เหมือนกัน เนื่องจากการเสพยา จะทำให้ขาดการยับยั้งชั่งใจ จึงเพิ่มโอกาสเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้ นอกจากนี้การใช้สารเสพติด อาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม และทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน ส่วนผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว การใช้สารเสพติด จะช่วยเร่งอาการของโรค และส่งผลเสียต่อการรักษาเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงอื่นๆ

การใช้อุปกรณ์การเจาะ หรือสักตามร่างกาย รวมถึงการใช้หมึก ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ หรือทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้การสัมผัสเลือดโดยตรง จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีผ่านแผลเปิด ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็ล้วนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วย

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี อาจเพิ่มขึ้น ถ้าคุณมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย การใช้สารเสพติด การสัก หรือได้รับการถ่ายทอด มาจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี

Hello Health Groupไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน