ติดเชื้อฉวยโอกาส ภาวะการติดเชื้อที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นเอดส์

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ติดเชื้อฉวยโอกาส เป็นภาวะของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ที่ต้องเผชิญอันตรายร้ายแรงจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือปรสิต ที่เราเรียกรวมๆว่า “นักฉวยโอกาส” เพราะเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลง เชื้อโรคพวกนี้ก็จะรุมโจมตีร่างกายจนย่อยยับ

การ ติดเชื้อฉวยโอกาส ที่พบได้บ่อย

  • การติดเชื้อราแคนดิดา (Candida) ในบริเวณหลอดลม หลอดอาการ และปอด แคนดิดาคือเชื้อราชนิดหนึ่ง ที่มักพบในผู้ป่วยเอชไอวี ที่มีระดับของ CD4 อยู่ระหว่าง 200 ถึง 500 เซลล์ต่อเลือด 1 ลบ.มม. ผิวหนัง เล็บ และเยื่อเมือกบุผิวทั่วร่างกาย อาจได้รับผลกระทบจากเชื้อราชนิดนี้ โดยเฉพาะเยื่อเมือกบุผิวภายในปากและช่องคลอด อย่างไรก็ตาม เชื้อแคนดิดาจะถือว่าเป็นโรคฉวยโอกาสก็ต่อเมื่อมีการติดเชื้อในหลอดอาหาร รวมทั้งในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง อย่างเช่น หลอดลมใหญ่ หรือในเนื้อเยื่อปอดชั้นลึกๆ ซึ่งอาการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีจุดสีขาวบริเวณลิ้นหรือคอหอย รักษาได้ด้วยการใช้ยาต้านเชื้อราตามใบสั่งแพทย์ รวมทั้งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีตัวยา Chlorhexidine
  • โรคปอดบวม เนื่องจากเชื้อราบางชนิด เช่น Coccidioidomycosis, Cryptococcosis, Histoplasmosis, Pneumocystis jirovecii รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น Pneumococcus และเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น Cytomegalovirus หรือ Herpes simplex เป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี แต่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ อาการของโรคนี้คือไอ มีไข้ และหายใจลำบาก บางครั้งก็แพร่กระจายไปที่สมอง ทำให้เกิดอาการสมองบวมได้
  • ติดเชื้อรา Cryptococcus Neoformans ซึ่งเป็นเชื้อราที่มักพบในดิน การติดเชื้อนี้มักจะเจออยู่แต่ที่ปอด แต่อาจแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ เช่นผิวหนัง กระดูก หรือทางเดินปัสสาวะ เชื้อราเข้าสู่ร่างกายผ่านทางปอด ซึ่งนำไปสู่โรคปอดบวมได้ นอกจากนี้ยังอาจลุกลามไปยังสมองทำให้เกิดอาการสมองบวมได้เช่นกัน
  • วัณโรค (TB) สาเหตุของการติดเชื้อวัณโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis ซึ่งการติดเชื้อในปอดเป็นผลมาจากการสูดหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป อาการของโรค ได้แก่ ไอ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด มีไข้ และเหงื่อออกในตอนกลางคืน นอกจากนี้ก็อาจพบที่ส่วนอื่นๆของร่างกายด้วย เช่น กล่องเสียง ต่อมน้ำเหลือง สมอง ไต หรือกระดูก
  • โรคมะเร็งบางชนิด มีโรคมะเร็งบางชนิดที่ถือเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกัน เช่น มะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดเชื้อฉวยโอกาส เนื่องจากมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ การป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสที่ดีที่สุดก็คือ การเข้ารับการรักษาพยาบาลและใช้ยาต้านไวรัสตามที่แพทย์สั่ง

Hello Health Groupไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน