ยาต้านไวรัส เอชไอวี ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเอชไอวี

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีทุกคน ต่างได้รับการแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม ยาต้านไวรัส เอชไอวี อาจไม่สามารถรักษาการติดเชื้อเอชไอวีได้ แต่สามารถควบคุมไวรัสได้ และช่วยให้คุณสามารถดำรงชีวิตได้นานขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น Hello คุณหมอ ชวนทุกคนไปรู้จัก ยาต้านไวรัส เอชไอวี ให้ดีขึ้นค่ะ

การบำบัดด้วย ยาต้านไวรัส

การติดเชื้อเอชไอวีบำบัดได้ด้วยการ ใช้ยาร่วมกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อ สิ่งนี้เรียกว่ายาต้านไวรัส (antiretroviral therapy: ART) ยาต้านไวรัส คือการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีร่วมกัน (HIV regimen) ทุกวัน ตามคำสั่งของแพทย์โดยเคร่งครัด ยาต้านไวรัสไม่สามารถกำจัดเชื้อเอชไอวีได้ แต่สามารถทำให้ชีวิตของคุณยืนยาว และมีสุขภาพดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวี

ยาต้านเชื้อเอชไอวีเหล่านี้ป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีมีการแบ่งตัว ทำให้ลดจำนวนเชื้อเอชไอวีในร่างกาย ดังนั้น ยาต้านไวรัสจึงลดไวรัสโหลดในร่างกาย เมื่อเชื้อเอชไอวีถูกยับยั้ง ระบบภูมิคุ้มกันจึงดีขึ้น และสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อ และโรคมะเร็งได้ ถึงแม้ว่ายังคงมีเชื้อเอชไอวีอยู่บ้าง แต่ร่างกายจะแข็งแรงเพียงพอ ที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อและโรคมะเร็ง การใช้ยาต้านไวรัส เอชไอวี ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้เช่นกัน

ยาต้านไวรัสได้รับการแนะนำสำหรับทุกคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าจะติดเชื้อมานานเท่าใด และสุขภาพเป็นอย่างไร ไม่ว่าเชื้อเอชไอวีจะแพร่กระจายในร่างกายนานเท่าใด และสุขภาพของผู้ติดเชื้อจะเป็นอย่างไร ผู้ติดเชื้อยังคงต้องการการรักษาเฉพาะ หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา เชื้อเอชไอวีจะทำลายภูมิคุ้มกัน และกลายเป็นโรคเอดส์ในที่สุด

ประเภทของยาต้านไวรัส

ประเภทหลักของยาต้านไวรัสที่ใช้บำบัดอาการติดเชื้อเอชไอวีประกอบด้วย

  • ประเภท Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) ได้แก่ ยาไซโดวิวดีน (zidovudine อย่างเช่น Retrovir®) ยาอะบาคาเวียร์ (abacavir อย่างเช่น Ziagen®) และยาเอ็มทริซิตาบีน (emtricitabine อย่างเช่น Emtriva®) สามารถป้องกันเอนไซม์ที่เชื้อเอชไอวีใช้แบ่งตัวภายในเซล์
  • ประเภท Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) ได้แก่ ยาเอเฟวารีนซ์ (efavirenz อย่างเช่น Sustiva®) ยาเอทราวิรีน (etravirine อย่างเช่น Intelence®) และยาเนวิราพีน (nevirapine อย่างเช่น Viramune®) ป้องกันเอนไซม์ตัวเดียวกับประเภท NRTIs แต่มีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน
  • ประเภท Protease inhibitors (PIs) ได้แก่ ยาอะซาตานาเวียร์ (atazanavir อย่างเช่น Reyataz®) ยาริโทนาเวียร์ (ritonavir อย่างเช่น Norvir®) และยาทิพรานาเวียร์ (tipranavir อย่างเช่น Aptivus®) ยับยั้งการสร้างองค์ประกอบหนึ่งของเชื้อเอชไอวี ยาต้านชนิดยับยั้งการเข้าสู่เซลล์เป้าหมาย (Entry inhibitors) สามารถยับยั้งการนำเชื้อเอชไอวีเข้าสู่เซลล์ CD4 ยาประเภทนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ CCR5 antagonists (หรือ entry inhibitors) เช่น ยามาราวิร็อก (maraviroc อย่างเช่น Selzentry®) ที่ต่อต้าน CCR5 ซึ่งเป็นโปรตีนตัวรับที่พื้นผิวของเซลล์ CD4 (เซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน) ที่เชื้อเอชไอวีเข้าไปติดยึดเพื่อเข้าไปในเซลล์ ส่วนที่สอง คือ ยาต้านชนิดยับยั้งการเกาะจับเซลล์เป้าหมาย (fusion inhibitors) เช่น ยาเอ็นฟิวเวอร์ไทด์ (enfuvirtide อย่างเช่น Fuzeon®) ที่ช่วยป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้เข้าไปยังเซลล์ CD4
  • ประเภท Integrase inhibitors ได้แก่ ยาโดลูทิเกรเวียร์ (dolutegravir อย่างเช่น Tivicay®) ยาเอไวทีเกรเวียร์ (elvitegravir อย่างเช่น Vitekta®) และยาราลทิเกรเวียร์ (raltegravir อย่างเช่น Isentress®) ป้องกันไม่ให้เชื้อเอชไอวีแทรกดีเอ็นเอเข้าไปในเซลล์เป้าหมาย

ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่ประกอบด้วยยาที่แตกต่างกันสามชนิด ซึ่งมักรวมกันเป็นเม็ดยาสำหรับทานวันละครั้ง ยาต้านไวรัสแบบรวมแต่ละประเภท จะต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี ในระยะที่แตกต่างกันของวงจรชีวิตเชื้อเอชไอวี ยาต้านไวรัสเหล่านี้ออกฤทธิ์ร่วมกัน ในการยับยั้งเชื้อเอชไอวี ในปริมาณที่มากกว่าการใช้ยาเพียงตัวเดียว

โรคเอดส์เกิดจากเชื้อเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์ ซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ยาต้านไวรัสสำหรับเชื้อเอชไอวี สามารถลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อมีการรับเชื้อทุกประเภท อย่างไรก็ตาม การใช้ยาต้านไวรัสก็ไม่ได้ผลเสมอไป ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน