ดูดนิ้ว กัดเล็บ พฤติกรรมที่อาจช่วยให้เด็กรอดพ้นจากโรคภูมิแพ้เมื่อโตขึ้น

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ข่าวดีสำหรับพ่อแม่ที่มีปัญหา และไม่สามารถบังคับลูกให้เลิกดูดนิ้วได้ เพราะพฤติกรรมนี้ไม่ได้เลวร้ายเสมอไป และอาจมีประโยชน์ต่อเด็ก
เสียด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการ ดูดนิ้ว และกัดเล็บในเด็ก อาจช่วยป้องกันอาการแพ้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ได้

การวิจัยกว่าสามทศวรรษเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียในปากที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญชาวนิวซีแลนด์พบว่า ทารกและเด็กที่ชอบดูดนิ้วหรือกัดเล็บมีแนวโน้วเกิดอาการแพ้น้อยกว่า โดยมีนักวิจัยจำนวนมากสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า การได้รับจุลินทรีย์ในช่วงวัยเด็ก สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอาการแพ้

ผู้เชี่ยวชาญใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่รู้จักกันในชื่อ Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study ซึ่งทำการศึกษาเด็กจำนวนกว่า 1,000 คน ที่เกิดในนิวซีแลนด์ในปี 1972 หรือ 1973 โดยมีเด็กจำนวน 1,037 คนได้รับการตรวจเมื่อมีอายุ 5 ปี 7 ปี 9 ปี และ 11 ปี ตามลำดับ เด็กๆ ได้รับการจัดกลุ่มตามนิสัยการดูดนิ้วและกัดเล็บ โดยนักวิจัยทำการทดสอบอาการภูมิแพ้ในเด็กเหล่านี้ ด้วยการตรวจตัวอย่างผิวหนัง เมื่อเด็กมีอายุ 13 ปี และติดตามผล เมื่อพวกเขามีอายุ 32 ปี

ผลปรากฏว่าร้อยละ 49 ของคนที่ไม่เคยดูดนิ้ว หรือกัดเล็บ เกิดอาการแพ้อย่างน้อยหนึ่งชนิด ในขณะที่เด็กที่มีนิสัยดูดนิ้วหรือกัดเล็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ร้อยละ 38 ที่มีอาการแพ้ และเด็กจำนวนร้อยละ 31 ที่มีนิสัยทั้งดูดนิ้วและกัดเล็บ มีอาการแพ้ โดยมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนเด็กที่สำรวจมีอายุ 32 ปี แต่เฉพาะเด็กที่มีทั้งนิสัยดูดนิ้วและกัดเล็บเท่านั้น

ความเกี่ยวข้องนี้ยังคงเกิดอย่างสม่ำเสมอ แม้เมื่อนักวิจัยนำเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลต่ออาการแพ้ เข้ามาใช้ในการศึกษา เช่น ประวัติของพ่อแม่ที่มีอาการแพ้ หรือการรับน้ำนมแม่ หรือนิสัยการสูบบุหรี่ของพ่อแม่

งานวิจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษา

ผลการศึกษาเหล่านี้เชื่อมโยงกับการค้นพบล่าสุด เช่น การศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2013 (โดย Hesselmar B และคณะ) ที่ได้ค้นพบว่า เด็กที่แม่ทำความสะอาดจุกนมหลอกสำหรับดูด มีแนวโน้มที่จะเป็นภูมิแพ้น้อยลง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า นิสัยการดูดนิ้วและกัดเล็บ เป็นพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงปฏิกิริยาที่ป้องกันอาการแพ้ ผลการศึกษาใหม่แนะนำการใช้สมมติฐานที่ถูกอนามัย ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและเชื้อโรคน้อย ที่ทำให้เด็กมีความอ่อนแอต่อภาวะต่างๆ เช่น อาการภูมิแพ้ ผลปรากฏว่า การอยู่ในภาวะที่มีเชื้อโรค ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคภูมิแพ้ แต่ไม่ได้หมายความว่า พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกมีนิสัยการดูดนิ้ว หากเด็กไม่พร้อม วิธีที่ปลอดภัยกว่า อาจได้แก่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น แมวหรือสุนัข ที่ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

Share now :

Review Date: กุมภาพันธ์ 8, 2019 | Last Modified: พฤศจิกายน 15, 2019

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน