ผลวิจัยเตือนหญิงชายวัยกลางคน…ดื่มหนักไป เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนวัยอันควร

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

จากผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรม ดื่มหนัก ซึ่งหมายถึงการดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยมากกว่า 2 แก้วต่อวัน มีโอกาสถึงร้อยละ 34 ที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งแก้วต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มฝาแฝดชาวสวีเดน โดยเฉพาะในวัยกลางคนจำนวน 11,644 ราย โดยนักวิจัยได้ตรวจสอบถึงผลกระทบทางพันธุกรรม และปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมต่อการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

การ ดื่มหนัก ในวัยกลางคนเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

นักวิจัยยังได้วิเคราะห์ผลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างฝาแฝดชาวสวีเดนที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งตอบแบบสอบถามในปี 1967 ถึงปี 1970 โดยในปี 2010 ซึ่งเป็นเวลา 43 ปีหลังการทำแบบสอบถามในครั้งนั้น ก็ได้มีการเก็บรวบรวมผลลัพธ์ รวมถึงติดตามประวัติการเข้าโรงพยาบาลและข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ที่เข้ารับการสำรวจในครั้งนั้นด้วย

การวิจัยได้เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหว่างการดื่มมากกว่า 2 แก้วต่อวัน (ซึ่งถูกจัดว่าเป็นชนิดดื่มหนัก) กับผู้ที่ดื่มน้อยกว่าครึ่งแก้วต่อวัน (ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มดื่มไม่หนัก) และผลวิจัยที่ถูกเปิดเผย ออกมา มีดังนี้

  • ในกลุ่มผู้ที่ดื่มหนักมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่ากลุ่มผู้ที่ดื่มไม่หนักถึงร้อยละ 34
  • กลุ่มผู้ที่ดื่มหนักในวัยกลางคน (ช่วงอายุระหว่าง 50 ถึง 60 ปี) มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนเวลาอันควรถึง 5 ปี โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงในชีวิตช่วงวัยหนุ่มสาวแต่อย่างใด
  • กลุ่มผู้ที่ดื่มหนักเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองในวัยกลางคน มากกว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นต้น
  • เมื่อผู้ที่ดื่มหนักอายุราว 75 ปี โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จะปรากฏและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าโรคหลอดเลือดสมอง

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับโรคหลอดเลือดสมอง นักวิจัยค้นพบว่ากลุ่มคนที่ดื่มหนักในช่วงอายุ 50 ถึง 60 ปี มักจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเร็วกว่ากลุ่มผู้ที่ดื่มไม่หนัก หรือในกลุ่มผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย

นอกจากนี้ การวิจัยยังได้เปรียบเทียบความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง จากการดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ ซึ่งผลวิจัยเปิดเผยว่าการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าความเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวาน

ในกลุ่มฝาแฝดตัวอย่าง แฝดคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมักมีพฤติกรรมดื่มหนักกว่า แฝดอีกคนที่ไม่ดื่ม จึงสรุปได้ว่าการดื่มหนักในช่วงวัยกลางคนนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุทางพันธุกรรมหรือพฤติกรรมในช่วงวัยหนุ่ม

ผลงานวิจัยออกมาคล้ายในกลุ่มผู้ที่ดื่มหนักในวัยกลางคนช่วงอายุ 50 ถึง 60 ปี โดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองก่อนเวลาอันควรถึง 5 ปี โดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพันธุกรรมและปัจจัยด้านพฤติกรรมแต่อย่างใด

โดยผลการวิจัยล่าสุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารโรคหลอดเลือดสมองของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน