“โรคหลอดเลือดสมอง” หายได้ด้วยเทคโนโลยี

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ทิศทางในอนาคตของ เทคโนโลยีกับโรคหลอดเลือดสมอง

ทิศทางใหม่ของ เทคโนโลยีกับโรคหลอดเลือดสมอง ในการดูแลและการวิจัยโรคหลอดเลือดสมองสร้างคุณประโยชน์ที่มีค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง ความก้าวหน้าของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองในหลายแง่มุม ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการวินิจฉัยโรค การรักษาและการฟื้นฟู ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่ห่วงใยพวกเขา

วิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพ

เมื่อพูดถึงการบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสมองมีความสามารถในการฟื้นตัวผ่านกระบวนการที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของสมอง

สิ่งนี้คือความสามารถของเซลล์ประสาทที่แข็งแรงภายในสมองในการ ‘เข้าควบคุม’ บางหน้าที่เพื่อฟื้นตัวสมองให้มากที่สุดหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ความท้าทายเมื่อเกิดกระบวนการความยืดหยุ่นของสมองคือการเรียนรู้วิธีควบคุมและเพิ่มความสามารถทางธรรมชาตินี้เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง งานวิจัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การใช้ความสามารถตามธรรมชาติของร่างกาย รวมทั้งเรียนรู้การเพิ่มวิธีรักษาให้มากที่สุด

เทคโนโลยีในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเน้นวิจัยไปที่การฟื้นฟูได้โดยตรงและประเมินว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบใหม่มีประสิทธิภาพหรือไม่

การทดลองวิจัยที่น่าสนใจยังอธิบายเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่อีกด้วย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 วารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินวิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบใหม่ ในช่วงแรกของการศึกษา ผู้ป่วยพยายามกางนิ้วมือของตนเองขณะที่ได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าบริเวณมือข้างที่บกพร่อง

ขั้นตอนนี้ถือเป็นเป็นพื้นฐานในการทดลอง จากนั้นในช่วงที่ 2 ของการศึกษาซึ่งก็คือการใช้วิธีกายภาพบำบัดด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ถูกนำมาใช้และตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบ ในช่วงที่ 2 ผู้ป่วยพยายามเคลื่อนไหวนิ้วมือของตนเองเหมือนเดิมขณะที่ได้รับวิธีกระตุ้นด้วยไฟฟ้าบริเวณมือข้างที่บกพร่อง แต่ครั้งนี้ เขาได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่มือแค่ในช่วงเวลาที่ตรวจพบว่าบริเวณศูนย์ประสาทสั่งการที่สัมพันธ์กันในสมองของเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของเขาเอง เมื่อการเคลื่อนไหวนิ้วมือและการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของบริเวณศูนย์สั่งการที่สัมพันธ์กันของสมอง ก็ทำให้สามารถตรวจพบสัญญาณของพัฒนาการด้านการทำงานของสมองและร่างกาย

ผลการตรวจเลือดและการศึกษาการสร้างภาพของระบบประสาทที่เกิดขึ้นระหว่างการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยไม่มีคอมพิวเตอร์ช่วย ถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจเลือดและการศึกษาการสร้างภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยวัดสัญญาณพัฒนาการการทำงานของสมองที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้แม่นยำกว่าเมื่อเทียบกับการวัดในครั้งแรกโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การทดลองที่น่าสนใจนี้แสดงให้เห็นถึงหลักประกันในศักยภาพของการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวจากความเสียหายของเนื้อเยื่อในสมองเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเกิดขึ้นพร้อมการเคลื่อนไหวของศูนย์สั่งการในสมอง การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างมากในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการควบคุมหลังเป็นโรคหลอดเลือดสมองพัฒนาขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การทำนายอาการโรคที่พัฒนาขึ้นหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองและการมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพระหว่างการบำบัดก็ช่วยให้ผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือรักษาโรคแต่อย่างใด ***

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน