home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ลำโพงม่วง (Datura Wrightii)

สรรพคุณ|การออกฤทธิ์|ข้อควรระวังและคำเตือน|ลำโพงม่วงปลอดภัยหรือไม่|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาระหว่างยา|ขนาดยา
ลำโพงม่วง (Datura Wrightii)

ลำโพงม่วง (Datura Wrightii) เป็นพืชชนิดล้มลุกชนิดหนึ่ง ดอกมีสีม่วงหรือสีขาว จัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่เกือบจะทุกส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ทำยาได้ตั้งแต่ใบ ดอก ผล เปลือกผล หรือแม้แต่เมล็ดก็สามารถนำมาทำเป็นยาได้เช่นกัน

สรรพคุณ

ลำโพงม่วง (Datura Wrightii) ใช้สำหรับ

โดยทั่วไปแล้วลำโพงม่วงใช้รับประทานเพื่อสรรพคุณเป็นยาหลอนประสาทและรักษาอาการไม่อยากอาหาร รวมถึงยังมีการใช้ลำโพงม่วงเป็นยาทาเพื่อรักษาโรคผิวหนังอีกด้วย

การออกฤทธิ์

เป็นที่ทราบกันว่า ลำโพงม่วงมีสารเคมีที่สามารถยับยั้งการทำงานของระบบประสาทภายในร่างกาย รวมถึงมีผลต่อระบบร่างกายบางส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท ได้แก่ การหลั่งน้ำลาย การขับเหงื่อ ขนาดรูม่านตา การปัสสาวะ ระบบย่อยอาหาร และระบบอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้ไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ ลำโพงม่วง

ควรปรึกษาหรือพบกับแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร ถ้าอยู่ในอาการหรือลักษณะดังต่อไปนี้

  • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • อยู่ในระหว่างใช้ชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา
  • มีประวัติแพ้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งของลำโพงม่วง หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ
  • มีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพ
  • แพ้ต่างๆ แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือแพ้เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายาชนิดอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้มาก เพื่อความปลอดภัยในการใช้ คุณประโยชน์ของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรนี้ ต้องมีมากกว่าความเสี่ยงก่อนการใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ลำโพงม่วงปลอดภัยหรือไม่

ลำโพงม่วงอาจไม่ปลอดภัยในการรับประทาน ซึ่งมีสารเคมีที่ทำให้เกิดพิษ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

หญิงมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร: ลำโพงม่วงอาจไม่ปลอดภัยหากรับประทานระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ซึ่งมีสารเคมีสำคัญที่เป็นพิษ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

ภาวะหัวใจวาย: ลำโพงม่วงทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น (อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ) อาจส่งผลให้ภาวะหัวใจวายทรุดลง

อาการท้องผูก: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้อาการท้องผูกทรุดลง

ดาวน์ซินโดรม: ผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับสารเคมีที่เป็นพิษจากลำโพงม่วง และผลข้างเคียงที่อันตราย

โรคกรดไหลย้อน: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคกรดไหลย้อนทรุดลง

อาการไข้: ลำโพงม่วงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีอาการไข้จากการทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น

โรคแผลในกระเพาะอาหาร: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคแผลในกระเพาะอาหารทรุดลง

ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร: ลำโพงม่วงอาจชะลอให้กระเพราะอาหารว่าง ทำให้เกิดการสั่งสมของแบคทีเรียและไวรัส เกิดการติดเชื้อ

ภาวะลำไส้อุดตัน: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้ภาวะลำไส้อุดตันทรุดลง เช่น ทำให้เกิด ภาวะไม่บีบตัว ลำไส้อืด ภาวะตีบตัน

โรคไส้เลื่อน: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคไส้เลื่อนทรุดลง

โรคต้อหิน: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคโรคต้อหินทรุดลง

โรคทางจิตเวช: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคทางจิตเวชทรุดลง

หัวใจเต้นเร็ว (อาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ): ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้อาการหัวใจเต้นทรุดลง

ผ่าตัด: ลำโพงม่วงอาจทำให้หายใจช้าลง ในขณะที่ยาใช้ระหว่างผ่าตัดก็ทำให้หายใจช้าลงเช่นกัน การใช้ลำโพงม่วงควบคู่กับยาที่ใช้ในระหว่างผ่าตัด อาจส่งผลให้การหายใจช้าเกินไป ผู้ป่วยควรหยุดใช้ลำโพงม่วงอย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนกำหนดการผ่าตัด

โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผลซับซ้อนยิ่งขึ้น

การถ่ายปัสสาวะลำบาก: ลำโพงม่วงอาจส่งผลให้การขับปัสสาวะทรุดลง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับจากการใช้ลำโพงม่วง

ผลข้างเคียงทำให้ปากแห้ง รูม่านตาขยาย เห็นภาพไม่ชัดเจน หายใจไม่สะดวก เห็นภาพหลอน ตื่นตระหนก และอาจถึงแก่ชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน และอาจจะมีอาการของผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียง ให้ปรึกษาหมอสมุนไพร หรือ แพทย์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ลำโพงม่วงอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ควบคู่กัน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณลำโพงม่วงที่ใช้ปกติอยู่ที่เท่าไร

ปริมาณการใช้ลำโพงม่วง อาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วย ซึ่งปริมาณที่ใช้จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ เพื่อปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการรับประทาน

ลำโพงม่วงมีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง

ลำโพงม่วงอาจมีอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

  • สมุนไพรสดลำโพงม่วง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 30/07/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ