หญ้าแฝก (Vetiver)

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

สรรพคุณของหญ้าแฝก

หญ้าแฝกเป็นพืชที่รากใช้ทำเป็นยารักษาโรค

หญ้าแฝกใช้รับประทานสำหรับ:

 • เพื่อทำแท้ง
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
 • ปัญหาการไหลเวียนโลหิต

หญ้าแฝกใช้กับผิวสำหรับ:

 • กำจัดเหา
 • ไล่แมลง
 • ความเครียด

หญ้าแฝกใช้เพื่อการสูดดม:

 • อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ (โรคไขข้อ)
 • นอนไม่หลับ

กลไกการออกฤทธิ์

การศึกษาเกี่ยวกับกลไกออกฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดนี้ยังมีไม่เพียงพอ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับหมอสมุนไพร หรือ แพทย์ อย่างไรก็ตาม มีรายงานการวิจัยว่าหญ้าแฝกมีน้ำมันที่ใช้ในการไล่แมลง แต่ไม่มีรายงานการใช้หญ้าแฝกเป็นยารักษา

ข้อควรระวังและคำเตือน

ปรึกษากับแพทย์ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของคุณในกรณี:

 • กำลังตั้งครรภ์ หรือ อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะเป็นช่วงที่ควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • กำลังใช้ยาประเภทอื่น รวมถึงยาทุกชนิดที่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารที่อยู่ในหญ้าแฝกหรือยาและสมุนไพรอื่น ๆ
 • มีอาการป่วย ความผิดปกติ หรือ พยาธิสภาพ
 • เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดอื่น ๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีย้อม แพ้สารกันบูด หรือแพ้สัตว์

ข้อกำหนดในการใช้อาหารเสริมสมุนไพรมีความเข้มงวดน้อยกว่าการใช้ยาทั่วไป แต่ควรศึกษาให้รอบคอบเพื่อรับรองความปลอดภัยของการใช้สมุนไพร ว่าควรเกิดคุณประโยชน์มากกว่าอันตราย และควรปรึกษาแพทย์หรือหมอสมุนไพรเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในการใช้หญ้าแฝก

หญ้าแฝกมีแนวโน้มปลอดภัยเมื่อรับประทานเป็นยาในปริมาณที่พบในอาหารสำหรับคนส่วนใหญ่

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร: มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดหากรับประทานหญ้าแฝกในช่วงคุณกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร แม้ไม่มีรายงานผลกระทบต่อเด็กทารก

ผลข้างเคียง

ไม่มีรายงานผลข้างเคียงของหญ้าแฝก หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของคุณ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

หญ้าแฝกอาจมีปฏิกิริยากับยาหรือสภาวะทางการแพทย์ในปัจจุบันของคุณ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนใช้

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

ปริมาณปกติในการใช้หญ้าแฝก

ผู้ป่วยแต่ละคนอาจใช้สมุนไพรชนิดนี้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพ และอาการอื่น ๆ สมุนไพรไม่ได้รับรองความปลอดภัยเสมอไป ควรสอบถามแพทย์สำหรับปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับตนเอง

รูปแบบของหญ้าแฝก

หญ้าแฝกอาจมีอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้:

 • ผงรากหญ้าแฝก
 • น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก

*** Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาแต่อย่างใด ***

Review Date: ธันวาคม 4, 2017 | Last Modified: สิงหาคม 23, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน