วัคซีนผู้สูงอายุ จำเป็นแค่ไหน อะไรที่บ้าง ที่ไม่ควรพลาด

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020
Share now

การฉีดวัคซีน เป็นเรื่องจำเป็นที่เราทุกคนล้วนแล้วแต่จะต้องทำตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะวัคซีนนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันเราจากโรคที่เป็นอันตรายต่างๆ แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็อาจจำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากมาย วัคซีนผู้สูงอายุ ที่ควรได้รับนั้นมีอะไรบ้าง หาคำตอบได้จากบทความนี้

วัคซีนผู้สูงอายุ จำเป็นจริงเหรอ

การได้รับวัคซีนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรค วัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับโรคต่างๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เกราะป้องกันภัยจากภูมิคุ้มกันของวัคซีนก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลง ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้น ภูมิต้านทานของร่างกายก็จะลดลง และปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ก็อาจจะเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุนั้นควรได้รับวัคซีนอีกครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของวัคซีนเดิมที่เคยได้รับ

5 วัคซีนที่ผู้สูงอายุควรได้รับ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

หลายคนอาจจะคิดว่า แค่เป็นไข้หวัดใหญ่ ไม่เห็นจะน่ากลัวอะไร กินยาไม่กี่เม็ด เดี๋ยว 2-3 วันก็หายดีเอง แต่จริงๆ แล้ว โรคนี้เป็นการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจที่อันตราย และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากการติดเชื้อ และอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ

ในแต่ละปีนั้นจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่มากถึง 8,200 – 20,000 รายในสหรัฐอเมริกา และมีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้อีกเป็นจำนวนมาก และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่นี้ มีไม่น้อยที่เคยมีสุขภาพที่แข็งแรงดีมาก่อนที่จะติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และเสียชีวิตลง

วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดก็คือการฉีดไวรัสไข้หวัดใหญ่ ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกๆ ปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มรับวัคซีนในช่วงหน้าฝน ก่อนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดนั้นจะเป็นไวรัสสายพันธุ์เดิม ก็ควรจะได้รับวัคซีนเป็นประจำทุกปี

วัคซีน Tdap (บาดทะยัก คอตีบ และไอกรน)

วัคซีน Tdap (TetanusDiphtheria, and Pertussis; Tdap) เป็นวัคซีนสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus) คอตีบ (Diphtheria) และไอกรน (Pertussis)

โรคบาดทะยักนั้นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและละอองฝุ่น เมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะสร้างสารพิษที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาท ส่งผลต่อการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และอาจมีอาการของโรครุนแรงจนส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ

คอตีบนั้นเป็นโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการบวม หายใจลำบาก และอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ทำให้เป็นอัมพาตได้

โรคไอกรนนั้นอาจจะยากต่อการวินิจฉัย เพราะเป็นโรคที่ค่อนข้างมีอาการเบาในผู้ใหญ่ หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย แต่คุณยังอาจสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้หากไม่ระวัง แต่โรคนี้เป็นอันตรายอย่างรุนแรงในเด็ก ดังนั้นผู้สูงอายุที่อาจจะได้ใกล้ชิดกับลูกหลานที่อายุน้อย จึงควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อนี้ไปสู่ลูกหลาน

วัคซีน Tdap นั้นควรจะได้รับทุกๆ 10 ปี นับตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และรับไปจนตลอดชีวิต การรับวัคซีนนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุ และช่วยลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดโรคได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวและมีเด็กเล็กในบ้าน การฉีดวัคซีน Tdap นี้จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียไปสู่คนอื่นๆ โดยเฉพาะเด็กๆ ในบ้านได้

วัคซีนปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบนั้นเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส (Pneumococcus) เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ และมักจะเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย จากเด็กสู่ผู้สูงอายุ

เด็กที่ติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสนี้อาจจะมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรง เช่น ติดเชื้อที่หู และมีเพียงในกรณีหายากเท่านั้นที่เชื้อแบคทีเรียนี้อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ แต่หากผู้สูงอายุติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ อาจส่งผลให้เกิดโรคที่อันตรายอย่างปอดอักเสบ หรือปอดบวมได้ ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในสหรัฐอเมริกานั้นมีผู้ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มากกว่า 900,000 คนต่อปี

วัคซีนสำหรับโรคปอดอักเสบนั้นจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ PCV-23 และ PCV-13 ซึ่งการใช้วัคซีนแต่ละประเภทนั้นจะแตกต่างกันไปตามอายุและสุขภาพของคุณในตอนนั้น ส่วนใหญ่แล้วคุณมักจะต้องได้รับวัคซีนทั้งสองตัว ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย และลดโอกาสในการติดเชื้อรุนแรงได้

วัคซีนงูสวัด

หากคุณมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการรับวัคซีนงูสวัด (Shingles) แม้ว่าคุณจะเคยได้รับวัคซีนงูสวัดนี้มาก่อนแล้วก็ตาม โรคงูสวัดนั้นเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลา (Varicella Virus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสประเภทเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส (Chickenpox)ในเด็ก เมื่อคุณเคยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วครั้งหนึ่ง เชื้อไวรัสนี้จะคงอยู่ในร่างกาย และอาจสามารถทำให้เกิดโรคงูสวัดได้เมื่อมีอายุมากขึ้น

แม้ว่าโรคงูสวัดนั้นจะเกิดจากไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส แต่โรคงูสวัดจะทำให้เกิดอาการผื่นที่มีอาการปวดมากกว่าโรคอีสุกอีใส มักจะเรียงตามแนวของเส้นประสาท และอาจทำให้เกิดอาการปวดนานหลายปี แม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วก็ตาม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคงูสวัด หรือช่วยลดอาการของโรคที่เกิดขึ้นได้

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

โรคตับอักเสบบีนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis b virus) และเป็นโรคร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อตับ และอาจส่งผลให้เกิดโรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับได้ในภายหลัง ในปี 2009 ที่สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มากถึง 4,000 ราย

การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีนั้นจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ไปจนถึงตลอดชีวิต ผู้สูงอายุที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หรือผู้ที่เกิดก่อนปี 1992 และไม่แน่ใจว่าตัวเองเคยได้รับวัคซีนหรือไม่ ควรไปฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

โยคะกับผู้สูงอายุ ไปด้วยกันได้หรือควรจะต้องเลี่ยง?

โยคะกับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่สามารถไปด้วยกันได้ เพราะโยคะสามารถเล่นได้ทุกเพศและทุกวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสุขภาพและความสมดุลให้ร่างกาย โดยเฉพาะกับที่มีอายุมาก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai

ความแตกต่างของ โควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่ ที่คุณควรรู้

แม้โควิด-19 จะเริ่มต้นด้วยอาการที่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรง แต่ความจริงแล้ว ความแตกต่างของ โควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Coronavirus, COVID-19 เมษายน 14, 2020

เอ๊ะ? ตกลง เราเป็น ภูมิแพ้ หรือ ไข้หวัด กันแน่นะ

ไข้หวัดกับอาการภูมิแพ้นั้นมีอาการที่คล้ายคลึงกันมาก จนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นคือ ภูมิแพ้ หรือ ไข้หวัด กันแน่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

ทำไม ผู้สูงวัย ถึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ได้ง่ายที่สุด?

จากงานวิจัยได้เผยถึงประวัติทางสุขภาพของผู้เสียชีวิต พบว่าส่วนใหญ่มักเป็น ผู้สูงวัย ที่มีโรคประจำตัวร่วม จึงทำให้ล้มป่วยจากเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin

บทความแนะนำ

วิธีเลือก-ไม้เท้า-สำหรับผู้สูงอายุ

ไม้เท้า สำหรับผู้สูงอายุ และ วิธีเลือกซื้อ ที่คนในครอบครัวควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 2, 2020
ปัญหาสุขภาพเท้า-อายุมาก-สูงวัย

ปัญหาสุขภาพเท้า ที่มาพร้อมอายุที่มากขึ้น และคุณไม่ควรละเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 28, 2020
อาการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19-แตกต่าง

แพทย์เตือน ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจจะมีอาการที่แตกต่างออกไป

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 7, 2020
ตรวจโควิด-19-ด้วยซีทีแสกน

ซีทีแสกน (CT scan) อาจจะเป็นวิธีใหม่ในการ ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ พฤษภาคม 5, 2020