เนื้องอกในสมอง ทุกชนิดเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือเปล่า?

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

เนื้องอกในสมอง แบ่งออกได้ 4 ระดับ ตามลักษณะของมัน อย่างเช่นการความเร็วในการเติบโตของขนาด และการกลับมาเกิดซ้ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เนื้องอกในสมองทุกชนิดที่เป็นอันตราย เนื้องอกในสมองระดับที่ 1 หรือ 2 ถือเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตราย และไม่ใช่เซลล์มะเร็ง แต่เนื้องอกระดับ 3 หรือ 4 ถือเป็นเนื้องอกที่อันตราย

เนื้องอกอันตรายส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์มะเร็งขั้นที่ 2 (secondary cancers) ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกาย และแพร่เข้าสู่สมอง เนื้องอกในสมองขั้นแรก (Primary Brain Tumor) จะเกิดขึ้นในสมองตั้งแต่แรก

สัญญาณเตือนเนื้องอกในสมองที่อาจถึงแก่ชีวิต

ผู้ป่วยมักมีอาการเนื่องจากเนื้องอกในสมองในแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดและบริเวณที่เกิดของเนื้องอก สัญญาณและอาการทั่วไปประกอบด้วย ปวดศีรษะเรื้อรัง ชัก คลื่นไส้เรื้อรัง อาเจียนและง่วงซึม ผู้ที่เป็นเนื้องอกในสมองอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ บุคลิกและพฤติกรรมเปลี่ยนไป ตามมาด้วยไม่มีแรงหรืออัมพาตครึ่งตัว ปัญหาสายตาและการพูด

หากคุณพบอาการข้างต้น คุณควรเข้ารับการรักษา แม้ว่าสาเหตุของอาการอาจไม่ได้เกิดจากเนื้องอกในสมอง แต่ก็อาจเกิดจากโรคอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรับการรักษา

เนื้องอกในสมองชนิดร้ายแรง

โดยส่วนใหญ่แล้ว เนื้องอกในสมองชนิดอันตรายจะเติบโตจากเนื้อเยื่อเกลีย ซึ่งมีหน้าที่พยุงเซลล์ประสาทในสมอง ดังนั้น เนื้องอกที่เกิดขึ้นในสมอง จึงเรียกว่า เนื้องอกสมองกลิโอมา (gliomas) ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามเซลล์ที่เนื้องอกเกิดขึ้น

  • เนื้องอกจากเซลล์แอสโตรไซต์ (astrocytoma) เกิดจากเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับโครงข่ายของสมอง
  • เนื้องอกโอลิโกเด็นโดรกลัยโอมา (oligodendroglioma) เกิดจากเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตไขมันหุ้มสมอง
  •  เนื้องอกอีเพนดีโมมา (ependymoma) เกิดจากเซลล์ที่เรียงตัวในโพรงสมอง

เนื้องอกอันตรายอาจเกิดขึ้นได้จากหลายส่วนของสมอง

การรักษาเนื้องงอกร้ายในสมอง

เนื้อร้ายในสมองขั้นที่ 1 (เกิดขึ้นที่บริเวณสมอง) จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็ว หากปล่อยไว้โดยไม่รีบรักษา อาจทำให้เซลล์มะเร็งแพร่ไปสู่ส่วนอื่นของสมองและไขสันหลัง ซึ่งเป็นอันตราย หากคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยว่า มีเนื้องอกในสมอง คุณอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เซลล์มะเร็งที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด อาจทำการรักษาด้วยวิธีรังสีบำบัด หรืออาจทำทั้งสองวิธีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดซ้ำ

อย่างไรก็ตาม เนื้อร้ายสามารถเกิดขึ้นซ้ำ และหากเกิดขึ้นหรือพัฒนาเป็นเนื้องอกขั้นที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ การรักษาเนื้องอกขั้นนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการ และทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เท่านั้น

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเนื้องอกในสมอง

การมีชีวิตอยู่ในขณะที่มีเนื้องอกในสมองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยาก ผู้ป่วยมักมีความวิตกกังวลและซึมเศร้า แต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับเนื้องอกและการรักษา หากมีสิ่งใดที่ไม่แน่ใจ คุณควรปรึกษาผู้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ถูกวิธีเกี่ยวกับการรักษาเนื้องอกที่เกิดขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย