โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ คุณเสี่ยงแค่ไหน กรุ๊ปเลือดอาจบอกได้

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

ถึงจะฟังดูประหลาดและไม่น่าเชื่อ แต่กรุ๊ปเลือดก็มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับสุขภาพทางเพศของคุณ ใครที่กำลังแปลกใจว่าเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงหรือ Hello คุณหมอ จะไขข้อข้องใจและอธิบายให้ฟังเองว่า กรุ๊ปเลือดสามารถบอกถึงสุขภาพทางเพศ และความเสี่ยงในการเกิด โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ได้อย่างไร

การศึกษากรุ๊ปเลือดและ โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

ความเป็นมา

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2011 มีงานวิจัยในหมู่ผู้บริจาคเลือดที่ศูนย์บริจาคโลหิตเตหราน (TBTC) ในประเทศอิหร่าน เพื่อดูความสัมพันธ์ของกรุ๊ปเลือดในระบบ ABO และกรุ๊ปเลือดในระบบ Rh ต่อโรคที่นำโดยเลือด (Blood-Borne infections) หรือโรคที่ติดเชื้อผ่านทางเลือด เป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อดูว่ากรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันและการติดเชื้อผ่านทางเลือดนั้นมีความเชื่อมโยงใดๆ กันหรือไม่ งานวิจัยโรคติดเชื้อในที่นี้ ได้แก่ ตับอักเสบ บี ตับอักเสบ ซี การติดเชื้อ HIV และการติดเชื้อซิฟิลิส ซึ่งโรคที่ติดเชื้อผ่านทางเลือดเหล่านี้ ล้วนเป็นโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งสิ้น

บทสรุป

โดยทั่วไป จากของเหลวตัวอย่างจำนวน 2,031,451 ตัวอย่างที่เก็บจากผู้บริจาค ตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2011 พบว่าตัวอย่าง 10,451 จากทั้งหมด มีค่าไวรัสตับอักเสบ บี เชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิสเป็นบวก

ในหมู่การติดเชื้อจากเลือด การติดเชื้อตับอักเสบบี และ HIV มีความเชื่อมโยงสำคัญกับกรุ๊ปเลือดของผู้บริจาค (P<0.05) เปอร์เซ็นต์ของค่าแอนติเจน/แอนติบอดี้ของเชื้อ HIV มีสูงมากในผู้บริจาคเลือดกรุ๊ปเอ และเปอร์เซ็นต์ของแอนติเจนตับอักเสบ บี มีค่าต่ำในผู้บริจาคเลือดกรุ๊ปโอ ในทางกลับกัน ไม่พบความเชื่อมโยงสำคัญระหว่างการติดเชื้อตับอักเสบ ซี เช่นเดียวกับการติดเชื้อซิฟิลิส ในกรุ๊ปเลือด ABO และกรุ๊ปเลือด Rh (P>0.05)

ในหมู่คนที่บริจาคเลือด การติดเชื้อ HIV พบมากสุดในผู้บริจาคเลือดกรุ๊ปเอ ในขณะที่ พบผู้ติดเชื้อ HIV น้อยที่สุด หากเทียบกันคือเลือดกรุ๊ปบี

ในงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV เลือดบวก พบได้มากที่สุดในผู้ที่เลือดกรุ๊ปโอ positive และพบได้น้อยที่สุดในผู้ที่มีเลือดเอบี negative

จากข้อมูลด้านบน ค่อนข้างมีข้อพิสูจน์ว่า ประเภทของกรุ๊ปเลือดของแต่ละคน ส่งผลกระทบบางอย่างต่อสุขภาพทางเพศ ในทางกลับกัน อ้างอิงจากกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพทางชีวภาพในร่างกายจะแตกต่างกันออกไป และโอกาสในการติดเชื้อตับอักเสบ บี และเชื้อ HIV จะหลากหลายตามแต่ละบุคคล

ควรมีการทำวิจัยเพิ่มเติม เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างตับอักเสบ บี เช่นเดียวกับอาการติดเชื้อ HIV และกรุ๊ปเลือดในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

อ้างอิงจากกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกัน สุขภาพทางเพศของคุณจะได้นับผลกระทบในทางอื่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ตระหนักไว้เสมอว่า มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรป้องกันเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณมีสุขภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน