สุขภาพ ก-ฮ


ค้นหาตามตัวอักษร

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • #

#

สุขภาพ ก-ฮ

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” คำกล่าวนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า สุขภาพนั้นสำคัญกับมนุษย์เราแค่ไหน ใคร ๆ ก็อยากมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้น และคงจะดีไม่น้อยหากเรามีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้เอง Hello คุณหมอ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลในหมวด สุขภาพ ก-ฮ ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณสามารถหาความรู้เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การตรวจสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

องค์การอนามัยโลกได้นิยามความหมายของคำว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและความพิการเท่านั้น”

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่เราจะใช้ชีวิตโดยปราศจากโรค หรืออาการเจ็บป่วยใด ๆ อย่างสิ้นเชิงนั้นก็อาจเป็นเรื่องที่ยากเกินไป สิ่งที่เราทำได้ก็คือ ต้องพยายามรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยอาศัยความรู้ด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างเว็บไซต์ Hello คุณหมอ นั่นเอง

ฐานข้อมูลสุขภาพ ก-ฮ ของ Hello คุณ ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การตรวจสุขภาพต่าง ๆ เอาไว้มากมาย โดยเรียงลำดับจาก ก-ฮ เพื่อช่วยให้คุณสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

หมวดย่อย โรค ก-ฮ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางกายและโรคทางจิตใจ ทั้งที่เรารู้จักหรือคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น ไข้หวัด ข้ออักเสบ ต้อหิน ความจำเสื่อม เบาหวาน ปวดศีรษะ ไข้เลือดออก ไปจนถึงโรคที่ใครหลาย ๆ คนคงอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ เช่น ซิสติกไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) ไลเคนพลานัสในช่องปาก (Oral Lichen Planus) ฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) โรคโครห์น (Crohn’s disease) โดยมีรายละเอียดที่คุณควรรู้ เช่น อาการ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค วิธีเยียวยาด้วยตัวเอง เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นของโรคที่คุณต้องการทราบ

หมวดย่อย ผ่าตัด ก-ฮ แหล่งรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผ่าตัดชนิดต่าง ๆ เช่น การปลูกถ่ายไต การผ่าตัดต้อกระจก การฟอกไต การผ่าตัดเล็บขบ การผ่าตัดต่อมทอนซิล ทั้งจุดประสงค์ในการผ่าตัด ปัจจัยเสี่ยง วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่าตัด วิธีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด เป็นต้น หากคุณหรือคนรู้จักกำลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัด ข้อมูลในหมวดย่อย ผ่าตัด ก-ฮ ของเราก็สามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด และดูแลตัวเองหลังผ่าตัดได้อย่างดีที่สุด

หมวดย่อย ตรวจสุขภาพ ก-ฮ มาพร้อมกับข้อมูลการตรวจสุขภาพ ทั้งแบบเบื้องต้น เช่น ผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Surgery) การตรวจดัชนีมวลกาย ไปจนถึงการตรวจสุขภาพเพื่อการตรวจรักษาโรค หรือการตรวจสุขภาพที่เฉพาะทางขึ้น เช่น การตรวจชิ้นเนื้อเต้านม การตรวจยีนมะเร็งเต้านม การตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี

อนึ่ง Hello คุณหมอ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ข้อมูล สุขภาพ ก-ฮ ของเราถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์แบบที่สุด แต่เราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า ข้อมูลของเรา จะช่วยเหลือเรื่องสุขภาพได้ในทุกกรณี ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้น Hello คุณหมอ ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด การทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสุขภาพที่ดีที่สุด คือต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

หากมีคำถามเกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การตรวจสุขภาพใด ๆ  ควรสอบถามแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเสมอ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด