ลิสเทริโอซิส (Listeriosis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Published on 16/11/2020 . 2 mins read
Share now

ลิสเทริโอซิส (Listeriosis) เป็นโรคหายาก ที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย ที่เรียกว่า  แบคทีเรียลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes)  ซึ่งอาหารส่วนใหญ่นั้นเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์แปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขอนามัย  ผู้ป่วย โรคลิสเทริโอซิส จะมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง เป็นต้น

คำจำกัดความ

ลิสเทริโอซิส (Listeriosis) คืออะไร

ลิสเทริโอซิส (Listeriosis) เป็นโรคที่หายากเกิดจากกการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า ลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes)  ซึ่งอาหารส่วนใหญ่นั้นเป็นอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์แปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขอนามัย

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยโรคลิสเทริโอซิสจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง เป็นต้น

พบได้บ่อยเพียงใด

โรคลิสเทริโอซิส พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ และผู้สูงอายุ

อาการ

อาการของโรคลิสเทริโอซิส 

ผู้ป่วยโรคลิสเทริโอซิส จะมีอาการแสดงออกประมาณ 2-3 วัน หลังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย โดยมีลักษณะอาการ ดังต่อไปนี้

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุของลิสเทริโอซิส

สาเหตุของโรคลิสเทริโอซิส 

โรคลิสเทริโอซิส เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อแบคทีเรียลิสเทอเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria Monocytogenes)  เชื้อแบคทีเรียมักพบในดิน น้ำ และอุจจาระสัตว์ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อแบคทีเรียจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อลิสเทอเรีย  ดังนี้

 • ผักดิบที่ปนเปื้อนจากดิน หรือจากมูลสัตว์ที่ปนเปื้อนมาใช้เป็นปุ๋ย
 • ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ไส้กรอก
 • ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอไรส์ ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคลิสเทริโอซิส 

โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลิสเทริโอซิสจะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ได้แก่

 • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ป่วยโรคเอดส์ (AIDS)
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการรักษาบำบัดด้วยคีโม (Chemotherapy)
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคไต
 • ผู้ที่รับประทานยาจำพวกยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) หรือยารักษาโรครูมาตอยด์

การวินิจฉัยและการรักษา

การวินิจฉัยโรคลิสเทริโอซิส

แพทย์จะวินิจฉัยโรคลิสเทริโอซิสด้วยการนำเลือดมาตรวจเพื่อวิเคราะห์หาเชื้อลิสเทอเรีย

การรักษาลิสโรคเทริโอซิส 

ในเบื้องต้นแพทย์จะสอบถามประวัติและอาการของผู้ป่วย แพทย์จะใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้  ร่วมกับแนะนำให้ผู้ป่วย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคลิสเทริโอซิส มีดังนี้

 • รักษาสุขอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก่อนและหลังจัดเตรียมอาหาร หลังจากปรุงอาหารเสร็จให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
 • ล้างผักดิบ ล้างผักดิบให้สะอาดใช้น้ำไหลผ่านขณะล้าง
 • ปรุงอาหาร ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารสุกทั่วถึง

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา