กระดูกสันหลังคด (Dextroscoliosis)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

กระดูกสันหลังคด (Dextroscoliosis) หมายถึง อาการผิดปกติของกระดูกสันหลังที่มีการโค้งงอออกไปทางด้านขวา เห็นเป็นรูปร่างโค้งคล้ายลักษณะตัว C หรือตัว S

คำจำกัดความ

กระดูกสันหลังคด คืออะไร

กระดูกสันหลังคด (Dextroscoliosis) หมายถึงอาการผิดปกติของกระดูกสันหลังที่มีการโค้งงอออกไปทางด้านขวา โดยแนวสันหลังของผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดอาจปรากฎให้เห็นเป็นรูปร่างโค้งคล้ายลักษณะตัว C หรือตัว S

อาการคดโค้งผิดปกตินี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับแนวกระดูกสันหลังทุกส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วมักปรากฏบริเวณส่วนกลางและส่วนบนของกระดูกสันหลัง (สันหลังส่วนบน)

กระดูกสันหลังคดพบได้บ่อยแค่ไหน

โรคกระดูกสันหลังคดเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กวัย 10-15 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โรคกระดูกสันหลังคดนี้ก็สามารถเกิดในช่วงอายุอื่นได้เช่นกัน โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่น เช่น โรคทางกล้ามเนื้อ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรคกระดูกสันหลังคด

อาการของโรคกระดูกสันหลังคดที่พบเห็นได้บ่อย มีดังนี้

 • ไหล่ไม่เท่ากัน ความสูงของไหล่ไม่เสมอกัน
 • กระดูกสะบักมีการงอกผิดปกติ โดยกระดูกสะบักข้างหนึ่งปูดออกมามากกว่าอีกข้าง
 • ซี่โครงงอกผิดปกติ โดยซี่โครงของร่างกายข้างใดข้างหนึ่งปูดออกมามากกว่าอีกข้าง
 • รอบเอวไม่เท่ากัน โดยความสูงของช่วงเอวทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
 • สะโพกไม่เท่ากัน โดยความสูงของช่วงสะโพกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
 • กระดูกสันหลังคดโค้งหรืองอจนสังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • ศีรษะเอียง โดยเอนไปข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้าง
 • ลำตัวเอียง โดยลำตัวช่วงบนมักเอียงไปยังข้างใดข้างหนึ่ง

สำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดขั้นรุนแรง สันหลังที่คดของพวกเขาอาจไปกดทับบนอวัยวะอื่น ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรุนแรง เช่น

 • หายใจติดขัดหรือหายใจได้แค่ช่วงสั้นๆ หากปอดถูกกดทับ
 • เจ็บหน้าอก
 • เจ็บหลัง
 • เจ็บขา
 • เกิดการเปลี่ยนแปลงและความลำบากในการปัสสาวะหรืออุจจาระ

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจจะมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์  เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับคุณหมอ เพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกระดูกสันหลังคด

โดยทั่วไป โรคกระดูกสันหลังคดมักเกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัญหาสุขภาพ หรืออาการบาดเจ็บบางชนิด ก็สามารถนำไปสู่โรคกระดูกสันหลังคดได้ เช่น การบาดเจ็บตรงบริเวณแนวกระดูกสันหลัง โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคทางเส้นประสาทและกล้ามเนื้อบางประเภท

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกสันหลังคด

วัยรุ่นเพศหญิงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคกระดูกสันหลังคดที่หาสาเหตุไม่ได้มากกว่าวัยรุ่นเพศชายที่อายุเท่ากัน อีกทั้งผู้หญิงยังมีโอกาสเกิดโรคกระดูกสันหลังคดขั้นรุนแรงมากกว่าผู้ชายอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัยโรคและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกระดูกสันหลังคด

แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังคดได้ด้วยการตรวจร่างกาย โดยการตรวจทั่วไป ประกอบด้วย

 • การตรวจกระดูกสันหลังจากด้านหลัง
 • การตรวจตำแหน่งไหล่ เอว และความสูงของสะโพก เพื่อดูทั้งสองฝั่งว่าเท่ากันหรือไม่
 • การตรวจโครงกระดูกทั้งสองฝั่ง เพื่อดูว่ามีฝั่งไหนที่งอกออกมามากกว่าหรือเปล่า
 • ให้คุณทดสอบด้วยการทำท่า Adam’s forward bending ซึ่งได้แก่ การโน้มตัวไปข้างหน้าโดยให้เท้าทั้งสองข้างแนบชิดติดกัน เข่ายืดตรง แขนทั้งสองข้างแนบลำตัว
 • การเอ็กซ์เรย์กระดูกสันหลัง เพื่อหาว่ามีกระดูกสันหลังตำแหน่งใดคดงอหรือไม่ และคดงอมากน้อยเพียงใด

โดยแพทย์อาจแนะนำให้คุณทำ CT สแกน หรือ MRI สแกนบริเวณด้านหลังของคุณด้วย

การรักษากระดูกสันหลังคด

ทางเลือกในการรักษามีทั้งวิธีการแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แผนการรักษาเฉพาะของคุณจะขึ้นอยู่กับ

 • อาการกระดูกสันหลังคดของคุณรุนแรงแค่ไหน
 • ตำแหน่งของส่วนที่คด
 • ความเสี่ยงของการพัฒนาโรค
 • อายุ

การรักษากระดูกสันหลังคดแบบไม่ผ่าตัด

ถ้าหากส่วนโค้งน้อยกว่า 25 องศาและอาการไม่ได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว คุณหมอจะตรวจสอบด้วยการเอ็กซเรย์ และอาจตรวจด้วยวิธีฉายภาพแบบอื่นทุกๆ 6-12 เดือน เพื่อจับตาดูอาการ

หากส่วนโค้งอยู่ระหว่าง 25-45 องศา หมอของคุณอาจแนะนำให้ใช้ไม้ค้ำยันหรือใช้เฝือกเพื่อช่วยพยุงกระดูกสันหลังของคุณ วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้กระดูกสันหลังที่คดกลับคืนรูป แต่ช่วยป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงกว่าเดิมได้

การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยการผ่าตัด

แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดหากกระดูกสันหลังที่คดโค้งของคุณมีอาการหรือลักษณะดังต่อไปนี้

 • อาการทรุดลงเมื่อผ่านไปนานๆ
 • ก่อให้เกิดการผิดรูปของกระดูกอย่างรุนแรง
 • เป็นผลให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปัญหาการหายใจและระบบประสาท

การผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกสันหลังคดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ดังนี้

 • การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (spinal fusion) วิธีการนี้ หมอจะจัดตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนที่คดโค้งใหม่ และเชื่อมกระดูกเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นกระดูกเดียว โดยใช้การปลูกถ่ายกระดูก (bone graft) กระดูกที่ปลูกถ่ายจะอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนที่คดโค้ง
 • ลวดเหล็กหรือลวดยืด วิธีการนี้จะเป็นการฝังตะขอ ลวด หรือน็อตโลหะหนึ่งหรือสองชิ้นไว้ที่เหนือและใต้กระดูกสันหลังส่วนที่คด จากนั้นยึดด้วยลวด ซึ่งอาจเป็นลวดที่ยืดได้ตามการเติบโต โคยศัลยแพทย์จะเป็นผู้ที่คลายเส้นโลหะเพื่อขยายขนาด ด้วยการผ่าตัดเล็ก
 • การผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลัง วิธีนี้เป็นการผ่าตัดเอากระดูกสันหลังส่วนใดส่วนหนึ่งออก เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของกระดูกคดโค้ง โดยอาจใส่แผ่นเหล็กเข้าไปแทน

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือโรคกระดูกสันหลังคด

ท่าออกกำลังกายต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณรับมือกับกระดูกสันหลังคดได้

ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพก

 1. นอนราบกับพื้น ยกขาทั้งสองเหยียดตรง ชี้ขึ้นฟ้า
 2. งอเข่าข้างหนึ่ง แล้วเอาขาข้างที่งอพาดขาข้างที่เหยียดตรงอยู่
 3. งอขาอีกข้าง จากนั้นดึงขาทั้งสองข้างให้ชิดหน้าอกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 4. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 5. ปล่อยขาทั้ง 2 ข้างลงช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับขา

ท่างอเข่าแนบหน้าอก

 1. นอนราบกับพื้น งอเข่าทั้ง 2 ข้าง
 2. ประสานมือที่เข่าข้างหนึ่ง จากนั้นดึงเข่าข้างนั้นให้ชิดหน้าอก โดยที่ขาอีกข้างยังอยู่ท่าเดิม เท้าติดพื้น
 3. ค่อยๆ ยืดขาข้างที่ยกขึ้นออกช้าๆ โดยประสานมือไว้ที่ด้านหลังเข่า
 4. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 5. ปล่อยขาลงช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับขา

ท่ายืดต้นขา

 1. นอนตะแคงข้างโดยเหยียดขาทั้งข้างให้สุด งอเข่าของขาที่อยู่ด้านบน
 2. ประสานมือไว้ที่เท้าหรือข้อเท้าของขาข้างที่งอ ดึงเท้าไปยังแผ่นหลังส่วนบน ให้ระดับของหัวเข่าสองข้างเสมอกัน
 3. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 4. ปล่อยขาลงช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับขา

ท่ายืดกล้ามเนื้อขา

 1. ทำท่าเตรียมวิดพื้น
 2. ยกขาข้างหนึ่งดึงเท้ามาด้านหน้า วางเท้าไว้ข้างๆ มือ โดยข้อเท้าและหัวเข่าต้องตั้งฉาก
 3. งอเข่าขาข้างที่เหยียดตรง จากนั้นวางเข่าบนพื้น
 4. กดช่วงสะโพกลงให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยต้องยังรู้สึกสบายไม่เจ็บปวด
 5. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 6. กลับสู่ท่าเดิมอย่างช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับขา

ท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่

 1. ยืนกางขาเท่าความกว้างของสะโพก ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่รู้สึกเจ็บ
 2. เหยียดแขนที่ยืดขึ้นไปให้สุด พร้อมกับเหยียดแขนอีกข้างลงด้านล่างไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 3. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 4. ปล่อยแขนทั้ง 2 ข้างลงช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับแขน

ท่ายืดเหยียดเหนือศีรษะ

 1. ยืนกางขาเท่าความกว้างของสะโพก งอแขนข้างหนึ่งและวางมือบนสะโพก
 2. ยกแขนอีกข้างขึ้นไปเหนือศีรษะ และเอนตัวไปยังทิศทางของแขนข้างที่งอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยยังรู้สึกสบายอยู่
 3. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที
 4. ปล่อยแขนทั้ง 2 ข้างลงช้าๆ จากนั้นทำซ้ำโดยสลับแขน

ท่าปีกผีเสื้อ

 1. นอนหงาย งอเข่า ดึงข้อเท้าให้ชิดกัน
 2. วางมือข้างหนึ่งบนเข่าแต่ละข้าง ให้เข่าแยกห่างจากกันให้มากที่สุดเท่าที่ยังทำได้แบบไม่รู้สึกเจ็บ
 3. ค้างไว้อย่างน้อย 20 วินาที

การโยคะ ถือเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่าแมว ท่าต้นไม้ และท่าภูเขา

บางคนที่มีอาการกระดูกสันหลังคดมักรู้สึกว่าความจุของปอดลดลง การออกกำลังกายที่ฝึกควบคุมการหายใจอาจช่วยพัฒนาความจุของปอด และลดอาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อาการเหนื่อยล้า อาการปวดศีรษะได้

การฝึกฝนท่าทาง เช่น การนั่ง การยืน การนอน ให้ถูกต้องและเคยชิน จะช่วยให้คุณรู้ตัวและปรับท่าทางของตัวเองได้ทันทีหากเผลออยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังสามารถช่วยลดความเจ็บปวดจากโรคกระดูกสันหลังคดได้ด้วย

แม้การออกกำลังกายบางประเภทอาจช่วยลดอาการกระดูกสันหลังคดได้ แต่แผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและปริมาณความคดงอของกระดูกสันหลัง

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

กระดูกสันหลังเคลื่อน คือ โรคที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนไปด้านหน้าเหนือกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน นักยิมนาสติก นักยกน้ำหนักต้องระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ ธันวาคม 6, 2018 . เวลาในการอ่าน

ไคโรแพรคติก อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาอาการปวดหลัง

ไคโรแพรคติก (Chiropractic) คือ การรักษาอาการปวดหลังด้วยการใช้มือจัดกระดูกสันหลัง เป็นการใช้ทฤษฎีการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ, ศูนย์สุขภาพ พฤศจิกายน 8, 2018 . เวลาในการอ่าน

เจ็บหน้าอก สัญญาณของหลายโรคร้ายที่ไม่ควรเพิกเฉย

หลายคนมักคิดว่า อาการ เจ็บหน้าอก เป็นอาการของโรคหัวใจ แต่อาการนี้อาจบ่งชี้ถึงอาการโรคอื่นๆ ที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หลายอย่าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ฤทธิศักดิ์ วงศ์วุฒิพงษ์
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 9, 2018 . เวลาในการอ่าน

บาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury)

การ บาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) คืออาการที่บริเวณไขสันหลังเกิดความเสียหาย และมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันไปอย่างยาวนาน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ สิงหาคม 11, 2018 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

กินแคลเซียมเสริมในผู้สูงอายุ-แคลเซียมที่ควรได้รับ

กินแคลเซียมเสริมในผู้สูงอายุ จำเป็นจริงหรือเปล่า?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มีนาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน
4-ท่าบริหาร-แก้อาการ-หลังค่อม

4 ท่าบริหาร แก้อาการ หลังค่อม พลิกบุคลิกเสียให้กลับมาสวย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 6, 2019 . เวลาในการอ่าน
เออร์โกแคลซิเฟอรอล-ergocalciferol

เออร์โกแคลซิเฟอรอล (Ergocalciferol)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 14, 2019 . เวลาในการอ่าน
หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท-cervical-herniated-disc

หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท (Cervical herniated disc)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 30, 2018 . เวลาในการอ่าน