กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ (Fatal Alcohol Syndrome) คืออะไร

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกแรกเกิดมีความบกพร่องทางการพัฒนาการ จากผลสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการคลอด และความบกพร่องทางพัฒนาการ

การได้รับแอลกอฮอล์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา สามารถทำให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติได้ กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ มีระดับความรุนแรงของโรคที่หลากหลาย ความผิดปกติเหล่านี้รวมถึงปัญหาทางกายภาพ พฤติกรรม และการเรียนรู้ โดยระดับความรุนแรงที่สุด ยิ่งมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักเท่าไหร่ ความรุนแรงของโรคก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ พบได้บ่อยแค่ไหน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ข้อบกพร่องทางกายภาพ

 • มีลักษณะที่บ่งบอกอาการจากทางใบหน้า ได้แก่ มีดวงตาที่เล็ก ริมฝีบนปากบาง มีลักษณะสั้น จมูกแบน ผิวระหว่างจมูกกับริมฝีปากเรียบแบน
 • มีความผิดปกติของข้อต่อแขนขาและนิ้วมือ
 • เจริญเติบโตช้า ทั้งก่อนและหลังคลอด
 • มีปัญหาในเรื่องการมองเห็น หรือปัญหาการได้ยิน
 • เส้นรอบวงศีรษะและสมองมีขนาดเล็ก
 • มีข้อบกพร่องในส่วนของหัวใจ และปัญหาเกี่ยวกับไต และกระดูก

ปัญหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง

 • การทรงตัวไม่ดี
 • มีความพิการทางสติปัญญา ความผิดปกติในการเรียนรู้ และมีพัฒาการช้า
 • ความจำไม่ดี
 • มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ และการประมวลผลข้อมูล
 • มีความยากลำบากในการใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา
 • มีความยากลำบากในการระบุตัวเลือก
 • มีทักษะการตัดสินใจที่ไม่ดี
 • มีอาการกระวนกระวาย หรือสมาธิสั้น
 • อารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็ว

ปัญหาทางสังคมและพฤติกรรม

เช่น ปัญหาในการทำงาน การเผชิญหน้ากับความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึง

 • มีปัญหากับที่โรงเรียน
 • มีปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • มีทักษะการเข้าสังคมอยู่ในระดับต่ำ
 • มีปัญหาในการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม และการควบคุมแรงกระตุ้น
 • ไม่สามารถบริหารหรือจัดสรรเวลาได้
 • ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
 • มีความยากลำบากในการวางแผน หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อาจมีอาการบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้างต้น หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

เนื่องจากการวินิจฉัยในช่วงต้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาในระยะยาวสำหรับเด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ได้ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือไม่สามารถหยุดดื่มได้ด้วยตัวเอง

ถ้าหากคุณมีบุตรบุญธรรม หรือให้การดูแลอุปการะเด็ก คุณอาจไม่ทราบว่าแม่ของเด็กได้ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์หรือไม่ และอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ อาจไม่ได้ปรากฏให้เห็นในตอนแรก อย่างไรก็ตาม หากบุตรหลานของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และพฤติกรรมดังที่กล่าว คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

เมื่อคุณตั้งครรภ์และดื่มแอลกอฮอล์

 • แอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระแสเลือดและส่งไปถึงทารกที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของคุณโดยผ่านทางรก
 • แอลกอฮอล์มีผลทำให้เกิดเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้น ซึ่งทำให้ทารกที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของคุณได้รับแอลกอฮอล์สูงกว่า เนื่องจากทารกในครรภ์สามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ช้ากว่าผู้ใหญ
 • แอลกอฮอล์จะรบกวนการให้ออกซิเจน และโภชนาการที่เหมาะสมกับลูกน้อยที่กำลังเจริญเติบโต

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

 • การสัมผัสกับแอลกอฮอล์ก่อนคลอด อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อและอวัยวะ และทำให้สมองของทารกเกิดความเสียหายอย่างถาวรได้
 • ยิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มหนักเท่าใด ทารกในครรภ์ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น
 • แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะปริมาณเท่าใด ก็สามารถทำให้ทารกของคุณมีความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น เนื่องจากสมอง หัวใจ และหลอดเลือดของทารกจะเริ่มพัฒนาในช่วงสัปดาห์ต้นๆ ของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์
 • ใบหน้าที่ผิดธรรมชาติ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ รวมทั้งกระดูก และระบบประสาทส่วนกลางอาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญที่อวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์กำลังพัฒนา แต่ความเสี่ยงก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ตลอดอายุครรภ์

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ยิ่งคุณดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าใดในระหว่างตั้งครรภ์ ก็ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นกับลูกน้อยของคุณมากเท่านั้น คุณจึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด

คุณอาจทำให้ทารกอยู่ในสภาวะเสี่ยง แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะทราบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ ดังนั้น อย่าดื่มแอลกอฮอล์ ถ้า

 • คุณกำลังตั้งครรภ์
 • คุณคิดว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์
 • คุณกำลังพยายามตั้งครรภ์

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ นี้ยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ดังนั้น หากคุณสงสัยว่าบุตรหลานของคุณอาจมีอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ควรรีบปรึกษาคุณหมอทันที และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์

การตรวจร่างกายของทารกอาจแสดงอาการหัวใจวายหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆ เมื่อทารกโตเต็มที่อาจมีอาการอื่นๆ ที่ช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้ ซึ่งรวมถึง

 • การเจริญเติบโตช้า
 • ลักษณะผิดปกติของใบหน้า หรือการเติบโตของกระดูก
 • ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน และการมองเห็น
 • การเรียนรู้ทางด้านภาษาช้า
 • มีขนาดหัวที่เล็ก
 • การทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ ไม่ดี

เพื่อวินิจฉัยผู้ที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์  แพทย์จะต้องตรวจสอบว่ามีลักษณะใบหน้าที่ผิดปกติ การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ และมีปัญหาระบบประสาทส่วนกลางหรือไม่ ปัญหาระบบประสาทเหล่านี้ อาจเป็นทางกายภาพหรือพฤติกรรม พวกเขาอาจจะมีอาการสมาธิสั้น หรือมีปัญหาทางด้านพัฒนาการ

การรักษากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ถึงแม้ว่ากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ จะรักษาไม่หาย แต่ก็สามารถรักษาอาการบางอย่างได้ การวินิจฉัยโรค และการรักษา ขึ้นอยู่กับอาการของเด็กที่แสดงออกมา พวกเขาอาจต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาพิเศษ (Special Education) และการบริการสังคม (Social Service) จะสามารถช่วยเหลือเด็กเล็ก ๆ ได้  ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเด็กวัยหัดเดิน เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะพูดคุย

เด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ควรได้รับการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่จากที่บ้าน พวกเขาอาจประสบความยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเด็กทั่วไป และหากได้รับความรุนแรง หรือถูกทำร้ายจากที่บ้าน เด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในด้านความรุนแรง และการใช้สารเสพติด เด็กๆ เหล่านี้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดี ดังนั้น ควรตั้งกฎง่ายๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามได้  และให้รางวัลสำหรับการประพฤติตัวดี

การใช้ยา

ไม่มียาที่ใช้รักษากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ โดยเฉพาะ แต่จะใช้ยารักษาตามอาการต่างๆ ยาเหล่านั้น เช่น

 • ยารักษาโรคซึมเศร้าเพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับความเศร้า และความคิดในด้านลบ
 • สารกระตุ้นเพื่อลดการขาดสมาธิ ปัญหาสมาธิสั้น และปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ
 • ยารักษาทางจิตเวช เพื่อรักษาความวิตกกังวล

การให้คำปรึกษา

การฝึกพฤติกรรมอาจช่วยได้ เช่น การฝึกให้เด็กเข้าสังคม สอนทักษะการโต้ตอบกับเพื่อนๆ การฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น การควบคุมตนเอง การมีเหตุผล ความเข้าใจเหตุและผล เด็กที่มีอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนด้วย เช่น คุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในโรงเรียนได้

พ่อแม่และพี่น้องอาจต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับความท้าทายนี้ ความช่วยเหลือนี้สามารถทำได้โดยผ่านการพูดเพื่อบำบัด หรือกลุ่มผู้สนับสนุน อีกทั้งพ่อแม่ยังควรได้รับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของบุตรหลานของตนเอง การฝึกอบรมผู้ปกครองจะมีการสอนวิธีการโต้ตอบ และดูแลบุตรหลานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การรักษาแบบทางเลือก

พ่อแม่บางคนพยายามแสวงหาการรักษาทางเลือกที่นอกเหนือจากสถานประกอบการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการรักษา เช่น การนวด การฝังเข็ม การรักษาแบบทางเลือกยังรวมถึงเทคนิคการเคลื่อนไหว เช่น การออกกำลังกาย โยคะ

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยจัดการกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

รูปแบบการใช้ชีวิตและการเยียวยาตัวเองต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

 • หยุดดื่มแอลกอฮอล์ทันทีที่รู้ว่ากำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนมีลูก ยิ่งคุณหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อลูกของคุณมากขึ้นเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดการตั้งครรภ์กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ สามารถป้องกันได้ ถ้าแม่ของเด็กไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์
 • ควรพิจารณาเมื่อจะดื่มแอลกอฮอล์ ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่ บ่อยครั้งที่การตั้งครรภ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผน ซึ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์
 • หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดระดับการติดแอลกอฮอล์และวางแผนการรักษา

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

อาหารที่ทำให้แก่ก่อนวัย อาหารประเภทใดบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง

การกินอาหารนั้นก็ควรที่จะเลือกสักหน่อยเพราะ อาหารที่ทำให้แก่ก่อนวัย ก็มีอยู่เช่นกัน แต่จะเป็นอาหารอะไรบ้าง วันนี้ทาง Hello คุณหมอ มีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 9, 2020 . เวลาในการอ่าน

ระวัง! คุณแม่ตั้งครรภ์ตกเลือดมากขณะคลอดหรือหลังคลอด อาจเสี่ยงเป็น โรคชีแฮน

บทความนี้ Hello คุณหมอ พาทุกคนมาทำความรู้จักกับ โรคชีแฮน ความผิดปกติของต่อมใต้สมอง ที่เกิดขึ้นกับสตรีมีครรภ์ที่เสียเลือดมากขณะคลอดบุตรหรือหลังคลอดบุตร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
การคลอดและหลังคลอด, การตั้งครรภ์ สิงหาคม 27, 2020 . เวลาในการอ่าน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ วัคซีนโรตา ทางเลือกในการปกป้องลูกน้อย จากเชื้อไวรัสในของเล่น

วัคซีนโรตา ที่สามารถช่วยปกป้องลูกน้อยจากไวรัสอันตรายเหล่านี้ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอ ข้อควรรู้ก่อนการฉีด วัคซีนโรตา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ดูแลลูก, พ่อแม่เลี้ยงลูก สิงหาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้

ความเชื่อที่ได้ยินมานั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไป วันนี้ Hello คุณหมอ ได้รวบรวม 4 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ที่คุณแม่มือใหม่ควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
คุณแม่ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ สิงหาคม 18, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ผลไม้สำหรับคนท้อง-บำรุงครรภ์

ผลไม้สำหรับคนท้อง บำรุงครรภ์ ดีต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 9, 2020 . เวลาในการอ่าน
ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด-คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อ ลูกน้อยอาเจียนเป็นเลือด คุณพ่อคุณแม่ควรทำอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
หน่อไม้ฝรั่ง-ประโยชน์-ข้อควรระวัง

หน่อไม้ฝรั่ง กับประโยชน์ดีๆ ที่คนรักสุขภาพต้องไม่พลาด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ กันยายน 30, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป้อนกล้วยทารก-เสี่ยงตาย-ไม่ถึงวัยอันควร

ป้อนกล้วยทารก เสี่ยงตายได้ หากไม่ถึงวัยอันควร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 15, 2020 . เวลาในการอ่าน