กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ (Fetal Alcohol Syndrome)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ (Fatal Alcohol Syndrome) คืออะไร

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกแรกเกิดมีความบกพร่องทางการพัฒนาการ จากผลสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการคลอด และความบกพร่องทางพัฒนาการ

การได้รับแอลกอฮอล์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา สามารถทำให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติได้ กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ มีระดับความรุนแรงของโรคที่หลากหลาย ความผิดปกติเหล่านี้รวมถึงปัญหาทางกายภาพ พฤติกรรม และการเรียนรู้ โดยระดับความรุนแรงที่สุด ยิ่งมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักเท่าไหร่ ความรุนแรงของโรคก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ พบได้บ่อยแค่ไหน

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ข้อบกพร่องทางกายภาพ

 • มีลักษณะที่บ่งบอกอาการจากทางใบหน้า ได้แก่ มีดวงตาที่เล็ก ริมฝีบนปากบาง มีลักษณะสั้น จมูกแบน ผิวระหว่างจมูกกับริมฝีปากเรียบแบน
 • มีความผิดปกติของข้อต่อแขนขาและนิ้วมือ
 • เจริญเติบโตช้า ทั้งก่อนและหลังคลอด
 • มีปัญหาในเรื่องการมองเห็น หรือปัญหาการได้ยิน
 • เส้นรอบวงศีรษะและสมองมีขนาดเล็ก
 • มีข้อบกพร่องในส่วนของหัวใจ และปัญหาเกี่ยวกับไต และกระดูก

ปัญหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทส่วนกลาง

 • การทรงตัวไม่ดี
 • มีความพิการทางสติปัญญา ความผิดปกติในการเรียนรู้ และมีพัฒาการช้า
 • ความจำไม่ดี
 • มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ และการประมวลผลข้อมูล
 • มีความยากลำบากในการใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา
 • มีความยากลำบากในการระบุตัวเลือก
 • มีทักษะการตัดสินใจที่ไม่ดี
 • มีอาการกระวนกระวาย หรือสมาธิสั้น
 • อารมณ์แปรปรวนอย่างรวดเร็ว

ปัญหาทางสังคมและพฤติกรรม

เช่น ปัญหาในการทำงาน การเผชิญหน้ากับความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึง

 • มีปัญหากับที่โรงเรียน
 • มีปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • มีทักษะการเข้าสังคมอยู่ในระดับต่ำ
 • มีปัญหาในการปรับตัว เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม และการควบคุมแรงกระตุ้น
 • ไม่สามารถบริหารหรือจัดสรรเวลาได้
 • ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
 • มีความยากลำบากในการวางแผน หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

อาจมีอาการบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้างต้น หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับอาการใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

เนื่องจากการวินิจฉัยในช่วงต้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาในระยะยาวสำหรับเด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ได้ จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือไม่สามารถหยุดดื่มได้ด้วยตัวเอง

ถ้าหากคุณมีบุตรบุญธรรม หรือให้การดูแลอุปการะเด็ก คุณอาจไม่ทราบว่าแม่ของเด็กได้ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์หรือไม่ และอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ อาจไม่ได้ปรากฏให้เห็นในตอนแรก อย่างไรก็ตาม หากบุตรหลานของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และพฤติกรรมดังที่กล่าว คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง

สาเหตุ

สาเหตุของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

เมื่อคุณตั้งครรภ์และดื่มแอลกอฮอล์

 • แอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระแสเลือดและส่งไปถึงทารกที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของคุณโดยผ่านทางรก
 • แอลกอฮอล์มีผลทำให้เกิดเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดสูงขึ้น ซึ่งทำให้ทารกที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของคุณได้รับแอลกอฮอล์สูงกว่า เนื่องจากทารกในครรภ์สามารถเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ช้ากว่าผู้ใหญ
 • แอลกอฮอล์จะรบกวนการให้ออกซิเจน และโภชนาการที่เหมาะสมกับลูกน้อยที่กำลังเจริญเติบโต

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

 • การสัมผัสกับแอลกอฮอล์ก่อนคลอด อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อและอวัยวะ และทำให้สมองของทารกเกิดความเสียหายอย่างถาวรได้
 • ยิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มหนักเท่าใด ทารกในครรภ์ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น
 • แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะปริมาณเท่าใด ก็สามารถทำให้ทารกของคุณมีความเสี่ยงได้ทั้งสิ้น เนื่องจากสมอง หัวใจ และหลอดเลือดของทารกจะเริ่มพัฒนาในช่วงสัปดาห์ต้นๆ ของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์
 • ใบหน้าที่ผิดธรรมชาติ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ และอวัยวะอื่น ๆ รวมทั้งกระดูก และระบบประสาทส่วนกลางอาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญที่อวัยวะต่างๆ ของทารกในครรภ์กำลังพัฒนา แต่ความเสี่ยงก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ตลอดอายุครรภ์

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ยิ่งคุณดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นเท่าใดในระหว่างตั้งครรภ์ ก็ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นกับลูกน้อยของคุณมากเท่านั้น คุณจึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด

คุณอาจทำให้ทารกอยู่ในสภาวะเสี่ยง แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะทราบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ ดังนั้น อย่าดื่มแอลกอฮอล์ ถ้า

 • คุณกำลังตั้งครรภ์
 • คุณคิดว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์
 • คุณกำลังพยายามตั้งครรภ์

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ นี้ยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ดังนั้น หากคุณสงสัยว่าบุตรหลานของคุณอาจมีอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ควรรีบปรึกษาคุณหมอทันที และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์

การตรวจร่างกายของทารกอาจแสดงอาการหัวใจวายหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆ เมื่อทารกโตเต็มที่อาจมีอาการอื่นๆ ที่ช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้ ซึ่งรวมถึง

 • การเจริญเติบโตช้า
 • ลักษณะผิดปกติของใบหน้า หรือการเติบโตของกระดูก
 • ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน และการมองเห็น
 • การเรียนรู้ทางด้านภาษาช้า
 • มีขนาดหัวที่เล็ก
 • การทำงานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ ไม่ดี

เพื่อวินิจฉัยผู้ที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์  แพทย์จะต้องตรวจสอบว่ามีลักษณะใบหน้าที่ผิดปกติ การเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ และมีปัญหาระบบประสาทส่วนกลางหรือไม่ ปัญหาระบบประสาทเหล่านี้ อาจเป็นทางกายภาพหรือพฤติกรรม พวกเขาอาจจะมีอาการสมาธิสั้น หรือมีปัญหาทางด้านพัฒนาการ

การรักษากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

ถึงแม้ว่ากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ จะรักษาไม่หาย แต่ก็สามารถรักษาอาการบางอย่างได้ การวินิจฉัยโรค และการรักษา ขึ้นอยู่กับอาการของเด็กที่แสดงออกมา พวกเขาอาจต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาพิเศษ (Special Education) และการบริการสังคม (Social Service) จะสามารถช่วยเหลือเด็กเล็ก ๆ ได้  ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเด็กวัยหัดเดิน เพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะพูดคุย

เด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ ควรได้รับการดูแลด้วยความรักและเอาใจใส่จากที่บ้าน พวกเขาอาจประสบความยุ่งยากในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเด็กทั่วไป และหากได้รับความรุนแรง หรือถูกทำร้ายจากที่บ้าน เด็กที่มีกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในด้านความรุนแรง และการใช้สารเสพติด เด็กๆ เหล่านี้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดี ดังนั้น ควรตั้งกฎง่ายๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามได้  และให้รางวัลสำหรับการประพฤติตัวดี

การใช้ยา

ไม่มียาที่ใช้รักษากลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ โดยเฉพาะ แต่จะใช้ยารักษาตามอาการต่างๆ ยาเหล่านั้น เช่น

 • ยารักษาโรคซึมเศร้าเพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับความเศร้า และความคิดในด้านลบ
 • สารกระตุ้นเพื่อลดการขาดสมาธิ ปัญหาสมาธิสั้น และปัญหาพฤติกรรมอื่น ๆ
 • ยารักษาทางจิตเวช เพื่อรักษาความวิตกกังวล

การให้คำปรึกษา

การฝึกพฤติกรรมอาจช่วยได้ เช่น การฝึกให้เด็กเข้าสังคม สอนทักษะการโต้ตอบกับเพื่อนๆ การฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะความสามารถ เช่น การควบคุมตนเอง การมีเหตุผล ความเข้าใจเหตุและผล เด็กที่มีอาการของกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงเรียนด้วย เช่น คุณครูจะสามารถช่วยให้เด็กพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในโรงเรียนได้

พ่อแม่และพี่น้องอาจต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับความท้าทายนี้ ความช่วยเหลือนี้สามารถทำได้โดยผ่านการพูดเพื่อบำบัด หรือกลุ่มผู้สนับสนุน อีกทั้งพ่อแม่ยังควรได้รับการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของบุตรหลานของตนเอง การฝึกอบรมผู้ปกครองจะมีการสอนวิธีการโต้ตอบ และดูแลบุตรหลานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การรักษาแบบทางเลือก

พ่อแม่บางคนพยายามแสวงหาการรักษาทางเลือกที่นอกเหนือจากสถานประกอบการทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการรักษา เช่น การนวด การฝังเข็ม การรักษาแบบทางเลือกยังรวมถึงเทคนิคการเคลื่อนไหว เช่น การออกกำลังกาย โยคะ

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยจัดการกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

รูปแบบการใช้ชีวิตและการเยียวยาตัวเองต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับกลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์

 • หยุดดื่มแอลกอฮอล์ทันทีที่รู้ว่ากำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนมีลูก ยิ่งคุณหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีต่อลูกของคุณมากขึ้นเท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดการตั้งครรภ์กลุ่มอาการของทารกที่ได้รับแอลกอฮอล์ในครรภ์ สามารถป้องกันได้ ถ้าแม่ของเด็กไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์
 • ควรพิจารณาเมื่อจะดื่มแอลกอฮอล์ ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่ บ่อยครั้งที่การตั้งครรภ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผน ซึ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรกของการตั้งครรภ์
 • หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์ หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดระดับการติดแอลกอฮอล์และวางแผนการรักษา

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ (Bleeding During Pregnancy)

ตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ (Bleeding During Pregnancy) ถือเป็นภาวะปกติในหญิงตั้งครรภ์ โดยมักเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ 1-12 เดือน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ มกราคม 12, 2021 . เวลาในการอ่าน

ความวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร

ความวิตกกังวลทำให้นอนไม่หลับ หรือการนอนไม่หลับทำให้เกิดความวกตกกังวล คำถามนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี มกราคม 8, 2021 . เวลาในการอ่าน

คนท้องกินยาแก้แพ้ ทำได้ไหม จะปลอดภัยหรือเปล่า

การกินยาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แม่ท้องต้องระวังอย่างยิ่ง เพราะหากกินยาผิดอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ แล้วถ้าเป็นยาแก้แพ้ล่ะ คนท้องกินยาแก้แพ้ ได้ไหม ไปดูกันเลย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
คุณแม่ตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์ มกราคม 7, 2021 . เวลาในการอ่าน

การนอนไม่หลับ กับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อร่างกาย

สาเหตุของ การนอนไม่หลับ นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายอีกด้วย ซึ่ง ทาง Hello คุณหมอ มีเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
การนอนหลับ, สุขภาพชีวิตที่ดี มกราคม 6, 2021 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

สักตอนตั้งครรภ์-ปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์หรือไม่

สักตอนตั้งครรภ์ ปลอดภัยต่อคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์หรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ มกราคม 22, 2021 . เวลาในการอ่าน
ภาวะรกเกาะต่ำ-ภาวะของคุณแม่ตั้งครรภ์

ภาวะรกเกาะต่ำ ในคุณแม่ตั้งครรภ์ กับการรักษาด้วยเทคนิคแพทย์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ มกราคม 21, 2021 . เวลาในการอ่าน
ลูกดิ้น-สัญญาณ-อันตราย

ลูกดิ้น ขณะตั้งครรภ์หมายถึงอะไร และลูกดิ้นแบบไหนที่ควรระวัง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ มกราคม 13, 2021 . เวลาในการอ่าน
คนท้องนอนไม่หลับ-สาเหตุ-วิธีแก้ไข

คนท้องนอนไม่หลับ ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ มกราคม 12, 2021 . เวลาในการอ่าน